Virtuální brýle ulevují pacientům s popáleninami od bolesti

0
425
pacientum_s_popaleninami
Virtuální realita zmírní pocit bolesti u pacientů s popáleninami až o 40 procent. / Foto: 2. LF UK

Od bolesti pacientům s popáleninami uleví mimo léků také virtuální terapie. Při ošetřování ran a převazech si pacient nasadí brýle a sleduje interaktivní prostředí. Díky tomu odvrátí pozornost od ošetřování ran a zmírní i vnímání bolesti.

Úlevou od bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem se zabývá již třetím rokem tým českých odborníků z klinické i akademické praxe. Jejich dosavadní výsledky ukazují, že k mírnění bolesti přispívá mimo léků také virtuální realita.

Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmakologických možností, jako je například poslech hudby, hypnóza, relaxační techniky, sledování televize a podobně. Všechny jsou založené na odvedení pozornosti od pocitu bolesti,“ řekl k vývoji nového „virtuálního terapeutika“ předseda Technologické agentury ČR [TA ČR] Petr Konvalinka.

I podle něj se zdá být virtuální realita velmi slibnou možností, jak mírnit vnímání bolesti u pacientů s popáleninami.

„Kromě odvedení pozornosti od bolesti snižuje také úzkost a zvyšuje spolupráci pacienta,“ dodal Konvalinka.

Virtuální realita sníží bolest až o 40 procent

Výzkum, který podpořila Technologická agentura ČR částkou 10,8 milionu korun, plánují vědci dokončit ještě v letošním roce. Na vývoji aplikace pro virtuální realitu a metodice pro její využívání pracují specialisté z 2. LF UK, z FN Královské Vinohrady, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti SPACE.

Výzkumu se účastní šedesátka pacientů. Působení virtuální reality na nich vědci ověřují v různých fázích péče při výměně obvazů. U každého pacienta probíhá jen část převazu s virtuální helmou. To vždy v jiné části na každém z alespoň dvou sezení. Pacienti v experimentální skupině mají ve virtuální helmě interaktivní prostředí, zatímco ti v kontrolní skupině mají statické obrázky zasněžené krajiny.

Výsledky pilotního ověření potvrzují, že virtuální realita snižuje pociťovanou bolest u pacientů cca o 40 procent,“ řekl k výsledkům hlavní řešitel studie za 2. LF UK Martin Zielina.

3 TOP zdravotnické prostředky na českém trhu

Všechny dosavadní studie se podle něj shodují na tom, že největší efekt se dostavuje u pacientů, kteří se dokáží nejvíce ponořit do virtuální reality. Tím nabývají pocit, že jsou přítomní v příjemnějším prostředí než na převazovně.

„I když je bolest spontánní reakcí na bolestivý stimul, tak je tento proces stále kontrolovatelný. Lze ho tedy tak částečně kontrolovat prostřednictvím aplikací ve virtuální realitě,“ dodává Zielina.

Pomoc pacientům s popáleninami

V Evropě, až na několik výjimek jako je Německo nebo Nizozemí, se vědci dosud nezabývali zkoumáním vlivů virtuální reality při léčbě popálenin. Žádná z relevantních studií nezahrnuje kontrolní skupinu. A ani nejsou zveřejněné informace o pilotním ověřování publikovaných designů, tvrdí Zielina.

Umělá inteligence změní farmaceutický průmysl

Vůbec první studii na toto téma proběhla ve Spojených státech už v roce 2000, a to na dvou dětských pacientech. Od té doby proběhlo mnoho dalších studií zabývajících se využíváním virtuální reality při snižování pocitu bolesti u popáleninových traumat po celém světě. V Evropě pak jen spíše ojediněle.

Ačkoliv se opakovaně v těchto studiích vyskytuje hypotéza, že míra imerzivity má vliv na prožívání bolesti při jejím snižování prostřednictvím aplikace s virtuální realitou, tak hypotéza dosud nebyla experimentálně testována,“ říká Martin Zielina s dodatkem, že právě tím se v projektu český tým zabývá.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here