Kropicí vozy v Praze dnes vyjedou kropit a mlžit, sníží přízemní ozon

0
483
kropici_vozy
Foto: TSK hl. m. Prahy

Tento víkend mají padat teplotní rekordy. Do pražských ulic dnes [15.7.] a zítra [16.7.] vyjedou v 11 hodin kropicí vozy. Technická správa komunikací je nechá kropit a mlžit ulice až do pozdního odpoledne, aby se snížil přízemní ozon.

O kropení a mlžení letos TSK hl. m. Prahy [TSK] poprvé rozhodla minulou neděli. Vozy vyrazily do ulic v centru metropole i v týdnu. Kropicí vozy využívají pitnou vodu z běžného vodovodního řádu, kterou nabírají v několika desítkách určených hydrantů. Denní spotřeba vody je zhruba 660 m3 a jeden kropicí vůz na jedno naplnění [5-10 m3 podle specifikace] osvěží ulice o průměrné délce 17 kilometrů.

Podle mluvčího městské TSK Jiřího Wolfa je kropení a mlžení součástí každoroční letní údržby komunikací. Spolu se zchlazením ulic cílí i na snížení prašnosti a intenzity dráždivého přízemního ozonu. A jsou to právě vysoké koncentrace přízemního ozonu, jež jsou často důvodem k vyhlášení smogové situace.

Zvýšené koncentrace přízemního ozonu totiž špatně dopadají na zdraví lidí. Podle zástupců Státního zdravotního ústavu způsobují různá onemocnění dýchací soustavy. Výsledky studií potvrzují, že přízemní ozon zvyšuje relativní riziko úmrtí na nemoci dýchací soustavy. Silně dráždivé účinky mají i na oční spojivky.

„Pozor by si měly dávat především osoby s chronickými obstrukčními onemocněními a astmatem a malé děti. V poledních a odpoledních hodinách je při vysokých koncentracích přízemního ozonu lepší zdržet se intenzivní fyzické aktivity pod širým nebem,“ upozorňuje ve svém textu o dopadech přízemního ozonu Jáchym Brzezina z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Pár slov o přízemním ozonu

Na rozdíl od stratosférického ozonu je přízemní ozon považován za látku znečišťující ovzduší. Jedná se o takzvaný sekundární polutant – nemá významný zdroj, ale vzniká až komplexními sekundárními fotochemickými reakcemi v ovzduší, především pak reakcemi oxidů dusíku [Nox] a těkavých organických látek [VOC].

Velký význam mají také meteorologické podmínky. Obecně platí, že koncentrace přízemního ozonu narůstají se vzrůstající teplotou a množstvím UV záření, a naopak klesají se zvyšující se relativní vlhkostí vzduchu. To značí, že vysoké koncentrace se vyskytují především ve dnech s malou oblačností a vysokými teplotami.

Ella zemřela na znečištěné ovzduší, uvedly britské úřady

Dobrá zpráva ale je, že bývají naměřeny na venkovských stanicích, spíše než na městských. Obecně jsou koncentrace přízemního ozonu nejnižší na dopravních stanicích, kde ozon reaguje s NO tvořící emise z dopravy. Celkově zastupuje přízemní ozon přibližně 10 procent celkového ozonu v zemské atmosféře, zbylých 90 procent připadá na ozon stratosférický.

Kropicí vozy v Praze

Kropicí vozy vlastní městské Pražské služby a o jejich nasazení rozhodují TSK. Obvykle ve dnech, kdy teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25 stupňů Celsia. Anebo když přijdou tropické dny se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu a vysokou prašností. Přízemní ozon je velmi dráždivý pro oční spojivky, nosní sliznice a průdušky, to zejména u malých dětí, protože se drží nízko nad zemí.

Pitnou vodu vozy podle mluvčího Pražských služeb Alexandra Komarnického čerpají pro osvěžování nejen komunikací, ale i samotných chodců.

„Zkrápí chodce, cyklisty, ale i zvířata, kteří tak s vodou přicházejí do kontaktu,“ vysvětlil a dodal: Standardně se kropí a mlží v režimu minimálně čtyř kol mezi 11:00 a 18:00.“

Stromy jsou super! Proč jich mají města málo?

Lidé se také mohou v metropoli i jiných českých a moravských městech každoročně osvěžit u mlžítek, které na hydranty umisťují Pražské vodovody a kanalizace. Letos jich je podle mluvčího společnosti Tomáše Mrázka instalováno dvaadvacet. Novinkou je jedenáct takzvaných osvěžítek, která si aktivují sami lidé.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu dnes dosáhnout teploty vzduchu v Praze 35 až 37 stupňů. Nedělní maxima předpovídají na 30 až 32 stupňů. Lokálně se mohou objevovat bouřky.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here