K jinému praktikovi pacienti přechází jednou za 3 měsíce

0
793
mesice
Foto: Pixabay.com

Přejít k jinému praktickému lékaři mohou pojištěnci nanejvýš jednou za tři měsíce. Jiný praktik pacienta vyšetří či ošetří v neodkladné situaci. Pokud se pacient zdržuje mimo domov, nabízí se mu využití distanční zdravotní péče.

České zákony dovolují pacientům, aby si sami vybrali svého všeobecného praktického lékaře. Registrovaní ale mohou být pouze u jednoho poskytovatele takové ambulantní péče. A zákon upravuje i frekvenci možné přeregistrace k jinému ambulantnímu lékaři.

„K jinému praktickému lékaři se může pacient přeregistrovat nejdříve za tři měsíce od předchozí registrace, v kratších intervalech to není možné,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Registrace pojištěnce u praktického lékaře následuje až poté, kdy ho lékař přijme do pravidelné péče. Pacient podepisuje registrační list. To je potvrzení o přijetí do ambulantní lékařské praxe a od té doby pak dostává lékař za daného pojištěnce pravidelnou kapitační platbu. To je měsíční paušál, který mu zdravotní pojišťovna platí. Jeho výše se odvíjí od úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] platné pro daný kalendářní rok a za splnění daných podmínek. Jako je například určitý počet ordinačních hodin v týdnu.

I praktičtí lékaři komunikují s pacienty distančně

Především pandemie covidu rozšířila způsoby poskytování zdravotních výkonů v primární péči. I praktičtí lékaři tak dnes komunikují se svými pacienty distančně neboli na dálku. Obvykle jde o konzultace zdravotního stavu, případně předepsání elektronického receptu na již diagnostikované a léčené onemocnění.

„Výkon distanční konzultace může praktický lékař vykonat pouze v jasně indikovaných případech u svého registrovaného pacienta, který pravidelně navštěvuje jeho ordinaci a jehož zdravotní stav lékař detailně zná,“ upozorňuje na pravidla poskytnutí vzdálené zdravotní péče mluvčí VZP ČR.

Praktici začnou starší pacienty nově vyšetřovat i na osteoporózu

To znamená, že pacient podstoupil u daného lékaře preventivní prohlídku ne v době delší než dva roky. Anebo se u něj pacient léči s chronickým onemocněním, jako je například cukrovka či vysoký krevní tlak. Lékař si při takovém poskytování zdravotní péče musí být jistý, že pacientův zdravotní stav nevyžaduje osobní návštěvu přímo v ordinaci. Distančně, tedy bez přítomnosti pacienta v ordinaci, dnes lékaři často předepisují i eRecepty.

Ošetření u neregistrovaného praktického lékaře

Jiného, než registrovaného praktického lékaře by měli pacienti navštěvovat jen v akutních případech, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči. V takových situacích by je neměl odmítnout ošetřit ani poskytovatel, u něhož nejsou registrovaní. To platí i pro zubaře.

„U tohoto praktického lékaře pojištěnec není registrován a lékařem poskytnutá zdravotní péče o neregistrované pojištěnce se považuje za nepravidelnou péči,“ říká mluvčí Plívová.

Telemedicína zakotvila i v české legislativě

Pacienti užívající dlouhodobě nějaké léky by se jimi měli především na letní měsíce dobře zásobit. Vždy je totiž lepší, aby jim je předepsal jejich ošetřující lékař s dobrou znalostí jejich zdravotního stavu. Při návštěvě jiné ordinace by měl mít pacient u sebe vždy alespoň lékařskou zprávu, ve které jsou uvedeny užívané léky.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here