Pražští zmrzlináři na hygienu příliš nedbají, ukazují kontroly

0
358
zmrzlinari
Foto: Pixabay.com

Hygienici od května do června testovali pražská prodejní místa se zmrzlinou. Dobrou zprávou je, že ani jeden z odebraných vzorků nepotvrdil salmonelózu nebo listeriózu. Na hygienu zmrzlináři ale příliš nedbají.

O špatné hygieně v provozech prodávajících zmrzliny svědčí nadlimitní hodnoty takzvaných enterobakterií. Ty pražští hygienici naměřili u více než poloviny testovaných vzorků zmrzlin odebraných v květnu a červnu.

„Do konce června pražští hygienici odebrali 23 vzorků v 17 provozovnách. Dvanáct vzorků nevyhovovalo požadavkům, protože v nich byly enterobakterie, které svědčí o nedodržování hygieny výroby,“ informuje v tiskové zprávě Hygienická stanice hlavního města Prahy [HSHMP].

Testováním vzorků zmrzlin na přítomnost bakterie Enterobacteriaceae hygienici kontrolují čistotu výrobního procesu. Tedy to, zda provozovatel pravidelně čistí a vymývá výrobní zařízení. Nadlimitní výskyt enterobakterií podle hygieniků ukazuje na špatné dodržování hygienických pravidel pro bezpečné zacházení s potravinami.

„Zejména se jedná o nedostatečně prováděnou sanitaci výrobníků zmrzlin, nádobí a náčiní používaného k výrobě zmrzlin,“ tvrdí pražští hygienici.

Pražští hygienici kontrolovali následující:
  • Zajištění sledovatelnosti,
  • dodržování skladovacích podmínek a teplotního řetězce u surovin, rozpracovaných zmrzlinových směsí pro výrobu točených zmrzlin,
  • ochranu před kontaminací,
  • dodržování provozní a osobní hygieny,
  • značení surovin používaných pro výrobu zmrzlin,
  • dodržování výrobního postupu – dodržování návodu výrobce, případně vlastní receptura, značení surovin, složení.

Příčinou úplavice je tyčinkovitá bakterie z rodu Shigella

Vzorky k analýze odebrali kontroloři v celkem sedmnácti provozovnách. Z nich osm ve stáncích se zmrzlinou, šest v kamenných občerstveních a tři vzorky odebrali v restauračních provozech. Co do dodržování hygieny nejhůře dopadl stánkový prodej, kde hygienici vyměřili sedm blokových pokut na místě a v jednom případě zahájili správní řízení [vyšší než bloková pokuta, pozn. red.]. V kamenných občerstveních vyměřili kvůli špatné hygieně tři pokuty a u restaurací k žádné sankci nedošlo. Na místě  vyměřené blokové pokuty v součtu činily pětadvacet tisíc korun.

Masné prodejny se šváby a plísní na Zlínsku překvapily inspektory

Všem jedenácti provozovnám s nadlimitními hodnotami enterovirů v inventáři používaném k výrobě a prodeji zmrzliny hygiena nařídila rovněž provedení sanitace. Vždy za použití dezinfekčních prostředků s mikrobicidním účinkem.

„Šlo o sanitaci všech pracovních ploch, zařízení pro výrobu zmrzlin, nádobí a náčiní používaného k výrobě zmrzlin,“ dodávají hygienici.

Při kontrolách nechali odebrané vzorky zmrzlin vyšetřit i na bakterie salmonely a listeriózy. Ani jeden z otestovaných vzorků výskyt těchto bakterií nepotvrdil.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here