Výsada PVZP na pojištění cizinců končí. Cizinci si opět mohou vybrat

0
791
pojisteni
Foto: Pixabay.com

Mimounijní občané s dlouhodobým pobytem v Česku již nebudou uzavírat cestovní zdravotní pojištění výhradně u Pojišťovny VZP, a.s. Pojištění cizinci získají i u kterékoli jiné pojišťovny, která produkt nabízí. 

Výhradní pětiletý monopol Pojišťovny VZP, a.s. na uzavírání zdravotního pojištění v Česku pobývajících cizinců ze zemí mimo Evropskou unii [EU] ruší novela zákona o pobytu cizinců v ČR. Novelu dnes [23.8.] schválil Senát, který ji i navrhl. Nyní už se čeká na podpis prezidenta republiky. Změna by tak mohla platit během měsíce září.

„Věříme, že díky zrušení monopolu Pojišťovny VZP se narovnají podmínky trhu v pojištění cizinců a klienti opět dostanou na výběr a tím i kvalitnější službu,“ uvedl již dříve k senátní novele výkonný ředitel České asociace pojišťoven [ČAP] Jan Matoušek.

Novela podle jeho slov významně posílí transparentnost a zvýší minimální limity pojistného plnění.

„Návrat k respektování evropského práva, se kterým byl monopol v kolizi, je dobrá zpráva pro všechny zúčastněné,” dodal ředitel Asociace.

Z pojištění PVZP se budou moci cizinci vyvázat

Její zástupci podali už v roce 2021, kdy začalo výhradní pětileté právo na pojišťování cizinců u Pojišťovny VZP, a.s. v Česku platit, stížnost k Evropské komisi [EK]. Asociace argumentovala, že taková legislativa a praxe odporuje pravidlům hospodářské soutěže a pravidlům Smlouvy o fungování Evropské unie [SFEU]. Pojišťovna VZP [PVZP] je dceřinou společností tuzemské největší zdravotní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíců cizinců v Česku pojišťovny inkasovaly bezmála jednu miliardu korun ročně.

ČAP podala stížnost k EK kvůli pojišťování cizinců PVZP

Novela cizincům mimo jiné umožní do tří měsíců vypovědět smlouvu uzavřenu s PVZP. Další změnou je i to, že pojišťovny budou muset podle novely obnovit cestovní zdravotní pojištění cizinci vždy, když o to projeví zájem. Což má zabránit situacím, kdy by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn. A zdravotnímu zařízení, které mu poskytne léčbu, vznikne neuhrazená pohledávka.

Poslanci senátní návrh novely rozšířili o zvýšení limitu plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR na 400 000 eur [cca 9,6 milionu Kč]. Senátoři limit původně doporučovali zdvojnásobit na 120 000 eur [cca 2,9 milionu Kč].

Monopol PVZP prosadili poslanci v minulém období

Zavedení pětiletého monopolu komerčního zdravotního pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem pro Pojišťovnu VZP prosadili poslanci v minulém volebním období. Autoři návrhu byli poslanci Věra Adámková [ANO] a Miloslav Janulík [ANO], kteří zasedali rovněž ve Správní radě VZP ČR.

Současná zákonná úprava platí od srpna roku 2021 a vyvolala ostré diskuze mezi zapojenými stranami. Proti ní se tehdy stavěla spolu se Senátem ministerstva vnitra a zdravotnictví, zmiňovaná Česká asociace pojišťoven, Hospodářská komora ČR a výhrady k ní měla i Česká národní banka. Podle současně platné úpravy trvá výhradní postavení PVZP pět let s tím, že po uplynutí této doby budou moci nabízet komerční zdravotní pojištění dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny.

Vláda je pro konec monopolu PVZP v pojišťování cizinců

Zastánci současného znění zákona argumentovali tím, že cizincům přijíždějícím do Česka, musí lékaři poskytovat zdravotní péči, aniž by ale měli jistotu, že jim za ni pojišťovna zaplatí. Tento problém senátoři vyřešili vznikem nového registru zdravotního pojištění cizinců pod vedením České kanceláře pojistitelů. Registr má v Česku začít fungovat nejpozději do jednoho roka. Pojišťovny do něj budou zapisovat některé z údajů o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců. Nahlížet do něj mají zdravotnická zařízení a v případě potřeby policie. Určitý problém stále zůstává s úhradou zdravotní péče u cizinců, které toto pojištění vůbec nemají.

VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here