Soláry FN Olomouc pokryjí až 20 % spotřeby elektřiny

0
183
Olomouc
Solární elektrárny fungují již na čtyřech budovách FN Olomouc a při dobrém počasí pokryjí dvacet procent spotřeby elektrické energie. / Foto: FN Olomouc

Čtyři střešní fotovoltaické elektrárny Fakultní nemocnice Olomouc pokryjí při dobrém počasí dvacet procent spotřeby elektrické energie. Výkon fotovoltaiky, spotřebu i úspory energií umožní nemocnice komukoli sledovat na jejím webu.

Fotovoltaické elektrárny provozuje Fakultní nemocnice Olomouc [FN Olomouc] aktuálně na čtyřech objektech. A sice na pavilonu A, kde je centrální modrý monoblok, na budově Y, kde sídlí 2. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická. Dále na pavilonu S, kde je Ortopedická klinika a pavilonu P, ve kterém sídlí Hemato-onkologická klinika.

Celkový špičkový elektrický výkon dosud zprovozněných fotovoltaických elektráren činí 422 kilowatt-peaků [kWp]. To odpovídá asi pětině momentální spotřeby celého areálu nemocnice.

„V něm také vyrobenou elektřinu beze zbytku využíváme. Čímž odpadá nutnost pořizovat nákladné bateriové uložiště. Takto dosažená úspora energické energie má pochopitelně dopad i na životní prostředí,“ říká hlavní správce areálu FN Olomouc Vladimír Olejníček.

Bohnická nemocnice sníží spotřebu energií o 30 %

Solární panely a veškeré příslušenství dodavatelská firma nainstalovala také na Oddělení klinické alergologie a imunologie, tedy na střechu pavilonu G. V provozu ale tato solární elektrárna zatím není.

„Zde čekáme na povolení k připojení k distribuční síti ČEZ, bez kterého nelze systém provozovat,“ vysvětluje důvody Olejníček.

Soláry půjdou i na budovu Dětské kliniky a ubytovnu

V budoucích měsících opatří již vysoutěžený dodavatel další fotovoltaiky na budovu Dětské kliniky [pavilon Q] a nemocniční ubytovnu. Na veškeré solární systémy čerpá FN Olomouc dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Všechny údaje týkající se výkonu zprovozněných fotovoltaických systémů a spotřeby i úspor energie plánuje olomoucká fakultní nemocnice zveřejňovat na webu. Ke snižování energetické náročnosti nemocnice přispívá i postupné zateplování starších objektů a zřizování nabíjecích stanic pro elektromobily. Plánovaná výstavba nových budov už dnes probíhá podle Olejníčka v pasivním energetickém standardu.

Česká firma napojila na fotovoltaiku nemocnici v Žitomiru

Do energetických úspor FN Olomouc se mohou zapojit i samotní zaměstnanci. Pokud při práci nebo kdykoli jindy v nemocnici uvidí plýtvání energiemi, pak o tom mohou napsat na speciálně k tomu určený email energie@fnol.cz. Zaslané postřehy se dostanou přímo k odborníkům na energie, které se jimi budou zabývat.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here