Penta finišuje otevření Centra následné péče Praha

0
853
nasledne_pece
Foto I,II: Redakce Zdravé Zprávy

Nové moderní Centrum následné péče otevře v pražských Bohnicích zkraje příštího roku skupina Penta Hospitals. Centrum, které propojí ambulantní, následnou a sociální péči, předbíhá reformu zdravotní péče v České republice.

Centrum následné péče v Bohnicích v objektu Rezidence Jasmín spojí pod jednu střechu 120 lůžek následné péče, domov se zvláštním režimem Alzheimer Home s kapacitou 186 lůžek a 21 bytů pro seniory se zajištěnou sociální a zdravotní péčí a k nim i rozsáhlou ambulantní složku.

„Vznik Centra následné péče Praha v zásadě předchází hlubším změnám, kterými bude muset do jisté míry v nadcházejícím desetiletí projít celý zdravotnický systém,“ uvedla k investici v objemu 67 milionů korun generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Lidé se podle ní dožívají vyššího věku, populace stárne, a tím pádem se mění i požadavky na poskytované služby.

„Systém bude muset být v mnoha ohledech komplexnější a schopný více propojovat medicínskou a sociální péči,“ upřesnila a dodala: „Centrum následné péče v Bohnicích se stane prvním novým zařízením svého druhu na území hlavního města.“

Problém stávajícího systému v České republice spočívá v tom, že starší pacienti, kteří už nejsou v ohrožení života, zůstávají v nemocnicích, protože doma nemají potřebné sociální zázemí a ambulantní péči. Nový model Centra všechny tyto služby spojuje v jednom místě.

Nemocnice přímo v Centru následné péče

Barbora Vaculíková upozornila na to, že srdcem Centra je moderní nemocnice následné péče. Ta se rozkládá na dvou patrech celého objektu. Nemocnice zahájí provoz v prosinci letošního roku. Zaměří se na léčbu pacientů po závažných úrazech, operačních výkonech nebo s některými chronickými onemocněními. Její součástí je i specializovaná lůžková rehabilitační péče.

„Zajišťujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení, rehabilitaci a nácvik soběstačnosti po akutní nemoci nebo po operaci. Specializujeme se na paliativní léčbu. Snažíme se o návrat klientů domů bez většího omezení aktivit nebo stabilizovat zdravotní stav natolik, aby klienti mohli po propuštění pobývat v některém sociálním zařízení,“ popisují zástupci nemocnice, která doteď působila v pražské Bubenči a v těchto dnech se stěhuje do Bohnic.

Penta Hospitals převzala Domov s úsměvem ve Slavkově

„Pacienti tady budou mít výrazně vyšší komfort, a to včetně služeb, jejichž rozvoj nebyl v současném areálu možný. Nemocnice bude mít v nové budově více prostoru a také bude zcela nově vybavena,“ dodávají zástupci nemocnice.

Některé ambulance se otevřou i lidem ze sídliště

Na služby nemocnice navazují odborné ambulance pro obyvatele domova se zvláštním režimem. Podle ředitele zdravotnické části nového Centra Petra Werbika medicínská část bude poskytovat zdravotnické služby ve standardním rozsahu, jako je tomu v jiných zdravotnických zařízeních následné péče.

„Naší výhodou ale bude provázanost se sociální službou,“ vysvětluje Werbik.

Podle ředitelky Alzheimer Home a Senior Home Jasmín Lenky Kellerové z ambulantní péče vytěží obyvatelé obou domovů.

„Získáme ambulantní péči přímo v místě, nebo fyzioterapii a nebude nutné, aby za nimi naši klienti složitě cestovali, nebo naopak, aby lékaři ze vzdálenějších pracovišť museli jezdit k nám. Takže to bude nejen rychlejší, ale hlavně komfortnější pro všechny,“ uvedla Kellerová.

„Pro naše klienty zajistíme například i stomatologické služby prostřednictvím našeho mobilního týmu stomatologů,“ uvedla Barbora Vaculíková.

Spolupráce B. Braun a Alzheimer Home ve Slavkově se osvědčuje

Podle ní nové Centrum v budoucnu přinese výhody i obyvatelům samotných Bohnic. I když odborné ambulance primárně poslouží klientům Centra, Penta Hospitals v delším horizontu počítá s tím, že některé z nich otevře široké veřejnosti. To především lidem ze sídliště, v němž nové Centrum následné péče Praha stojí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here