Léky na eRecept pacientům nově vyzvedne i pečovatelka

0
637
pacientum
Foto: ČLnK

Předepsané léky i zdravotnické prostředky v aplikaci eRecept Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] mohou pacientům nově vyzvedávat i jiní lidé. A nejde jen o příbuzné, ale třeba pečovatelku nebo souseda. Stačí k tomu jen udělit zmocnění.

Elektronické recepty na léky nebo poukazy na zdravotnický prostředek mohu lidé nově sdílet s kýmkoli, komu k tomu udělí zmocnění. Nejprve si je třeba ale současnou aplikaci eReceptu aktualizovat tak, aby se v jejím základním menu objevila možnost „založení nového zmocnění“. Po rozkliknutí záložky pak stačí jen vyplnit rozsah a trvání udělovaného zmocnění. Poté aplikace vygeneruje přístupový kód a QR kód.

„Zmocněná osoba má pak 24 hodin na to, aby ve své aplikaci vyplnila buď vygenerovaný kód, nebo naskenovala QR kód a zmocnění přijala,“ vysvětlují zástupci SÚKL.

V aplikaci pak lidé mají i přehled všech přijatých a udělených zmocnění. Jde o další rozšíření funkcionalit systému eRecept, který usnadní vyzvedávání na předpis vázaných léků pro nemocné pacienty. Anebo zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním hendikepem, které se ne vždy snadno do jejich výdejen dostávají.

Již třetím rokem si do aplikace eRecept přidávají rodiče své nezletilé děti. I díky tomu se po vystavení eReceptu dostanou ke QR kódu, na který vyzvednou léky určené pro jejich děti.

Udělené zmocnění se dá i omezit

Pacienti se nemusí při udělení zmocnění obávat, že tím získá daná osoba veškerý přehled o jim předepsaných lécích nebo zdravotnických prostředcích. V aplikaci totiž mohou přesně specifikovat, co s danou osobou chtějí sdílet. To znamená, že i když v eReceptu má pacient přehled o všech jemu vystavených elektronických receptech, elektronických poukazech na zdravotnické prostředky a také záznamy o podaných očkováních [jen v r. 2022, pozn. red.], zmocnění může udělit třeba jen na nevydané eRecepty. K ostatním informacím se pak zmocněná osoba nedostane.

V aplikaci si můžeme nastavit zmocnění tak, aby například pečovatelka nebo ošetřovatel měli přístup pouze k nevydaným eReceptům, kterým ještě neskončila platnost,“ potvrzuje Renata Golasíková, vedoucí oddělení eReceptu na SÚKL.

Ne každý eRecept platí čtrnáct dnů

To znamená, že přehled o dříve vydaných eReceptech, které se jinak v aplikaci standardně zobrazují, zmocněná osoba neuvidí.

„Stejně tak lze nakládat s elektronickými poukazy na zdravotnické prostředky a případně i s vyplněnými záznamy o očkování,“ doplňuje Golasíková.

Zmocnění se dá udělit pomocí
  • Webové aplikace pro pacienty,
  • mobilní aplikace pro pacienty [aplikace ke stažení na Google Play, App Store],
  • zasláním vyplněného formuláře datovou schránkou zmocnitele,
  • zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele na adresu SÚKL.

Do aplikace eReceptu se zájemci dostanou více způsoby. Například pomocí bankovní identity, MojeID, mobilním klíčem eGovernmentu nebo třeba na eObčanku.

Elektronické recepty pomáhají systému i pacientům

Elektronicky recepty lékaři vystavují povinně od ledna 2018. Systém spravuje SÚKL. Veškeré elektronicky vystavené recepty se ukládají do Centrálního úložiště elektronických receptů. To s pomocí vygenerovaného unikátního dvanáctimístného identifikátoru, který se skládá z kombinace čísel a písmen. Elektronický recept je rovněž opatřený čárovým kódem, díky kterému si jej lékárník pomocí čtečky načte a pacientovi i vydá.

Léky na eRecept v cizině si lidé nejdříve zaplatí

Od lékaře může mimo eRecept v elektronické podobě pacient dostat ještě vytištěný papír. Jde o takzvanou papírovou průvodku elektronického receptu, nikoli však papírový recept. Průvodka obvykle obsahuje všechny údaje uvedené v elektronickém receptu, nesmí však obsahovat razítko a podpis lékaře. Obojí nahrazuje identifikátor a QR kód.

Identifikátor eReceptu tak pacient dostává i vystavením papírové průvodky. Kromě povinných údajů na ní lékař doplní další informace, které pacient potřebuje znát. Například název léčivého přípravku a jeho dávkování. Průvodku může lékař odeslat i na e-mailovou adresu pacienta, včetně doplňujících údajů. Potřebný identifikátor obdrží pacient i odesláním eReceptu pomocí aplikace v mobilu či jiném elektronickém zařízení pacienta. A zřejmě nejčastěji si jej pacient nechává zaslat SMS zprávou do svého chytrého telefonu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here