MEDDI hub získala prestižní ocenění Prevencionar 2023 za inovaci

0
212
Meddi_hub
Foto: MEDDI hub

Společnost MEDDI hub, která stojí za vývojem telemedicínské aplikace MEDDI app, získala cenu za inovaci Prevencionar 2023. Prestižního ocenění se jí dostalo v rámci Světového kongresu Empresas Saludables.

Světový kongres Empresas Saludables, který se konal tento měsíc v ekvádorském Quitu, se zaměřuje na zdraví a zdravý životní styl zaměstnanců. Porota složená z odborníků na pracovní medicínu vybrala MEDDI hub jako výherce na základě vypracovaného projektu Transformace prevence v pracovním prostředí: Inovace a role telemedicíny.

„Zdravá firma nemůže existovat bez zdravých zaměstnanců, a proto je naším cílem nabídnout společnostem inovativní způsoby, jak být v této oblasti aktivní,“ říká Jiří Pecina, zakladatel a majitel společnosti MEDDI hub.

Projekt mapuje možnosti, které telemedicína nabízí společnostem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a aktivní prevence některých onemocnění. Jako je například diabetes.

„Jednou z možností, která se nabízí, je předplacení telemedicínské služby lékaře na telefonu 24/7. Využívání služby má nejen pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, ale promítá se i do celkového výkonu společnosti,“ říká Jiří Pecina.

Zdravotnictví potřebuje apizaci, říká Jiří Pecina

„Telemedicína totiž šetří čas zaměstnanců, který by jinak strávili v čekárnách či ordinacích lékařů, ale také reálně snižuje náklady zaměstnavatelů. Podle studií je prokázané, že telemedicína dokáže ušetřit až 30 procent času, který by zaměstnanci jinak strávili u lékaře,“ upřesňuje.

Aplikace Meddi boduje i v Evropě

Aplikace Meddi app letos v říjnu získala evropskou certifikaci zdravotnického prostředku třídy I. vydanou podle nařízení Evropské unie o zdravotnických prostředcích Medical Device Regulation [MDR].

 „Pro nás je získání této certifikace velkým krokem vpřed,“ říká Pecina.

Aplikace Meddi app má certifikát jako zdravotnický prostředek

V zemích EU společnost prozatím působí v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Nyní, jak dodává Pecina, ale zacílí i na Německo, Francii a Itálii. Přitom již se svými technologiemi uspěla na trzích v Jižní Americe.

V České republice aplikaci MEDDI app využívají pro své zaměstnance či klienty například firmy Veolia, VISA, Hartmann, České dráhy, Notino i další instituce a firmy.

Už i telemedicína náleží mezi zaměstnanecké benefity  

Podle Peciny si v mnoha zemích světa telemedicína postupně vydobývá své nezastupitelné místo mezi žádanými pracovními výhodami. Díky moderním technologiím zajišťuje rychlou, spolehlivou a dostupnou zdravotní péči přímo na pracovišti nebo kdekoliv jinde. Lékař může pacienta vyslechnout, doporučit vhodný léčebný postup, vystavit eRecept i žádanky na vyšetření, vysvětlit laboratorní výsledky vyšetření i poradit s volbou vhodného specialisty.

Zaměstnancům se tak dostává okamžité a komplexní řešení zdravotních potíží bez nutnosti fyzické návštěvy lékaře. Samozřejmě mohou nastat i takové situace, kdy lékař vyhodnotí, že bezprostřední vyšetření je naprosto nezbytné – pak bude zaměstnanec alespoň vědět, že cesta k lékaři nebude cestou zbytečnou.

Jak funguje aplikace Meddi app

Aplikace Meddi app, která je na trhu od roku 2020, funguje především jako komunikační platforma. S vysokým zabezpečením spojuje uživatele s lékařem kdykoli a odkudkoli na světě. Aplikace uchovává i nejrůznější zdravotnická data. Lze přes ni sdílet data z chytrých hodinek. Lékaři přes ni zasílají také eRecepty. Umožňuje rodičům přidat si do účtu i jejich děti. Rodiče pak mají v mobilu zdravotní dokumentaci svých potomků. Meddi app připomíná a pomáhá sjednat návštěvy u lékaře. Aplikaci využívají v Česku třeba nemocnice sítě AGEL.

„První viditelná změna je, že sestřičkám přestanou zvonit telefony. Pacient, který má jít například na operaci, si veškerou předoperační dokumentaci obstará přes telefon. A v momentě, kdy třeba neudělá vše, co má, tak jeho termín dostane ten, kdo už má všechno nachystáno. To, aniž by někdo musel zvednout telefon a někam telefonovat, složitě zjišťovat, kopírovat a někam nosit,“ vysvětlil přínosy aplikace pro lůžkovou péči v nedávném podcastu Zdravé Zprávy Jiří Pecina [viz výše, pozn. red.].

Krevní tlak i doma spolehlivě naměří Meddi BioScan

Kromě Meddi app vyvíjí společnost i další specializované aplikace, jako je Meddi Diabetes. Ta zefektivňuje a usnadňuje léčbu cukrovky. V portfoliu má také aplikaci Meddi Baby, jejímž cílem je sledování nenarozeného dítěte a celková pomoc nastávajícím maminkám.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here