I v 2. pololetí žádají rodiče o příspěvek 2 000 Kč na dětské kroužky

0
1853
na_krouzky
Foto: Freepik.com

Od 15. ledna mohou rodiče s nízkými příjmy žádat o příspěvek 2 000 korun na kroužky pro své děti v projektu Darujeme kroužky dětem. V 2. pololetí se v něm rozdělí 3 miliony korun. Žádat mohou i ukrajinské rodiny s dočasnou ochranou.

Akci organizuje Česká rada dětí a mládeže [ČRDM]. Žádosti o dvoutisícový příspěvek na kroužky pro děti podávají jejich zákonní zástupci od pondělí 15. ledna do 14. dubna 2024. Podpora je určena pro děti ve věku od tří do 18 let, jejichž rodiče jsou ve složité finanční situaci. Tedy pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči. Záštitu nad projektem převzala manželka prezidenta Eva Pavlová.

„Jedná se o velmi důležitý a hodnotný podnět, zvláště v současném sociálně-ekonomickém klimatu. Jsem přesvědčena, že tento projekt přináší radost a pomoc do života mnoha rodin a zároveň dává dětem možnost seberealizace,“ řekla k projektu Eva Pavlová.

Projekt od svého začátku v listopadu 2022 podpořil bezmála 6 200 dětí. Objem rozdělených finančních prostředků dosáhl 10,3 milionu korun. Příspěvky ČRDM vykrývá z podpor od partnerů projektu. Mezi ně patří Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, společnost Sazka, Hlavní město Praha, UNICEF, Nadační fond Škoda Auto a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Příspěvek na kroužky dostávají rodiny s nízkými příjmy

Rodiče získávají příspěvek 2000 korun ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 korun. Rodiny uprchlíků z Ukrajiny dokládají k žádosti ještě vízum strpění nebo vízum o přiznání dočasné ochrany. Žadatelé mohou získat na jedno pololetí podporu ve výši 2000 Kč na každé dítě, tedy až 4 000 Kč za školní rok.

„V druhém pololetí budeme rozdělovat částku tři miliony korun. Je to cca polovina toho, co jsme měli k dispozici pro 1. pololetí. Doporučujeme proto požádat o příspěvek co nejdříve,“ uvádí zástupci projektu Darujeme kroužky dětem.

Děti, které dobře spí, nezlobí. A i lépe prospívají

Rodiče dětí, na které se finanční podpora nedostane, pak upozorňují, že mohou žádat o příspěvek i takzvaně pod čarou. Do systému se totiž postupně vrací nevyužité peníze od rodičů po vypršení platnosti voucheru. Je proto docela pravděpodobné, že se peníze dostanou i k těm dětem, na které zpočátku rozpočet pro druhé pololetí nevystačil.

Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek doložením potřebných dokumentů. Poté si vybere, kterému z poskytovatelů volnočasových aktivit má organizace peníze z voucherů odeslat. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet. A dítě tak má uhrazené náklady nebo jejich část na vybranou volnočasovou aktivitu.

„Z peněz lze zaplatit například členský příspěvek, účastnický poplatek za výpravu, závody, soutěže nebo soustředění, zapůjčení hudebního nástroje či sportovní pomůcky nebo dítěti za peníze koupit část vybavení,” vyjmenovávají zástupci projektu.

Příspěvek na obědy dál dostanou i rodiče na sociálních dávkách

Za vybavení se považuje třeba batoh, čelovka, tretry, sportovní či taneční dresy, výtvarné pomůcky a jiné. Příspěvkem mohou rodiče zaplatit i část nákladů na letní prázdninové akce, jako je letní tábor nebo sportovní soustředění.

„To ale jen tehdy, že se jedná o součást dlouhodobých aktivit,“ upozorňují tvůrci projektu.

I děti z chudších rodin sportují a hrají na hudební nástroje

V prvním pololetí aktuálního školního roku se v rámci projektu rozdělila částka 6,6 milionu korun, to v čase od konce srpna do konce listopadu 2023. Příspěvek využilo na úhradu kroužků přes 3 600 dětí. Vouchery na úhradu zájmových kroužků už dnes přijímá přes 1 060 poskytovatelů a rozsah nabízených aktivit přesahuje 10 tisíc. Nejčastěji nabízí své služby sportovní kluby [27 %], střediska volného času [SVČ], domy dětí a mládeže [DDM, 20 %] a základní umělecké školy [ZUŠ, 20 %].

„České děti více navštěvují ZUŠ a organizace pracující s dětmi a mládeží. U ukrajinských dětí je pak oblíbeným poskytovatelem DDM,“ přibližují výběr poskytovatelů tvůrci projektu.

Fyzické tresty dětem škodí, varují lékaři před vysvědčením

Z více než 6,6 milionové podpory rozdělené mezi děti v prvním pololetí školního roku připadalo zhruba 4,35 milionu na české děti a 2,28 na děti z Ukrajiny. Nejvíce děti podporu využívají na úhradu pohybových aktivit, jako je sport, tanec či oddílová činnost, to až ze 60 procent. Zhruba 39 procent příspěvků připadá na umělecký rozvoj dětí, nejčastěji hudbu, tanec a výtvarný obor.

Pro české rodiče je důležité, že se děti ve volnočasových aktivitách seznamují a potkávají s dalšími dětmi. Pro rodiče ukrajinských uprchlíků jsou kroužky důležité kvůli rozvoji českého jazyka a komunikace s českými dětmi. Zjištění ukázaly výsledky průzkumu, který pro ČRDM loni na podzim udělala společnost STEM. Rodiče považují rovněž za důležité, aby se jejich děti ve volném čase rozvíjely a získávaly nové znalosti.

Rodiče podle průzkumu při výběru volnočasových aktivit nejvíce zvažují vzdálenost a to, jak dítě na kroužek dostat. Výběr ovlivňuje i to, jak jsou kroužky nákladné. Důležité jsou pro ně i další náklady. Například na vybavení nebo účast na soutěžích a soustředěních.

Z průzkumu také vyplývá, že nejčastěji využívají podporu z programu rodiny se dvěma a více dětmi. Nejčastěji jsou podporované aktivity dětí od sedmi do 13 let.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here