Česká vědkyně získala šestimilionový grant od prestižní EMBO

0
660
grant
Dr. Hana Polášek-Sedláčková / Foto: Jana Mensatorová

Grant pro výzkum molekulárních drah, jež ovlivňují bezchybnou replikaci DNA, letos v ČR dostala laboratoř Replikace DNA a stability genomu Hany Polášek-Sedláčkové. Podporu udělí Evropská organizace pro molekulární biologii [EMBO].

EMBO Installation grant patří mezi podpory, o které je mezi vědeckými týmy velký zájem. Jde o prestižní grant dokládající vysokou kvalitu práce výzkumného týmu, který jej získá.

„Komise udělující EMBO Installation grant se řídí třemi kritérii – vědeckou kariérou žadatele, originalitou a novostí navrhovaného projektu a výzkumným prostředím hostitelské instituce,“ přibližuje Hana Polášek-Sedláčková z Biofyzikálního ústavu AV ČR.

Její laboratoř získá EMBO Installation grant v objemu roční grantové podpory ve výši 50 000 eur [cca 1,24 mil. Kč] každý rok po dobu pěti let. Jak ale upozorňuje Polášek-Sedláčková, grant není pouze o penězích.

„Nabízí štědrý balíček benefitů pro hlavního řešitele a celou jeho výzkumnou skupinu, networking, mentorování a vzdělávání v managementu a vedení výzkumu, přístup do výzkumných facilit European Molecular Biology Laboratory – EMBL,“ vyjmenovává další výhody oceněná česká vědkyně.

Šestimilionový grant na výzkum molekulárních drah DNA

Tým Polášek-Sedláčkové z Biofyzikálního ústavu AV ČR se věnuje replikaci DNA, konkrétně molekulárním drahám jejich přenosu. Při každém buněčném dělení se totiž kopíruje genetická informace. Problém nastává, když tento proces dělení nefunguje správně. Pak vznikají v genetické informaci replikované buňky chyby, které mohou stát za rozvojem závažného onemocnění, například rakoviny.

„Replikace DNA je životně důležitý proces umožňující kopírování genetické informace během každého buněčného dělení. V získaném grantu plánujeme studovat nové molekulární dráhy, které jsou pro bezchybnou replikaci DNA zásadní,“ popisuje blíže, na co konkrétně využije její tým přidělený grant, Hana Polášek-Sedláčková.

Spolu s pochopením základních mechanismů ochrany lidského genomu před chybovým přenosem genetických informací může její práce rozpoznat i cíle protirakovinných léků.

Každý čtvrtý občan EU umírá na rakovinu

„A rozšířit tak terapeutické strategie pro léčbu rakoviny,“ dodává vědkyně s tím, že až dvě třetiny všech nádorových onemocnění vznikají právě kvůli chybám, které se objeví během replikace DNA. I tomuto problému se chce její tým v budoucích letech podrobně věnovat.

Jedna lidská buňka obsahuje dva metry DNA

Replikace DNA je základním prvkem života. Vývoj nejen lidského organismu startuje jedinou buňkou, a sice oplodněným vajíčkem. Než člověk dosáhne dospělosti, buňka vytvoří deset bilionů přesných kopií molekuly DNA. Jedna lidská buňka obsahuje asi dva metry DNA. Celkově lidské tělo obsahuje dvacet miliard kilometrů genetického materiálu. To pro představu například znamená, že bychom Zemi obkroužili asi 500 000krát.

„Pochopení toho, jak je replikace DNA v buňkách regulována, je zásadní otázkou biomedicíny. Naše laboratoř zkoumá elementární molekulární mechanismy, které zajišťují bezchybnou replikaci DNA a které tak zachovávají stabilitu genomu v mnoha generacích dělících se buněk,“ přibližuje Polášek-Sedláčková.

Čeští vědci přišli na genové mutace, jež přispívají k rozvoji leukémie

Replikaci neboli kopírování DNA se věnuje od svých Ph.D. studií v laboratoři Jiřího Lukáše na Univerzitě v Kodani. Týmu se podařilo v této oblasti učinit zásadní objevy publikované v prestižních odborných magazínech Nature a Science.

EMBO granty pro deset vědců v Evropě

EMBO Installation granty a další jiné uděluje vybraným vědcům Evropská organizace pro molekulární biologii [EMBO, European Molecular Biology Organization]. Jde o nevládní organizaci sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů se sídlem v německém Heidelbergu. EMBO na základě hodnocení a výběru zajišťuje také aktivity Všeobecného programu Evropské konference pro molekulární biologii [EMBC, European Molecular Biology Conference].

Letošní EMBO Installation granty podpoří deset vedoucích vědkyň a vědců z Česka, Řecka, Maďarska, Litvy, Polska, Portugalska a Turecka. Jejich výzkumy mají široký záběr. Od stárnutí a nádorové biologie přes mikrobiotu a genetické editování až po zmiňované molekulární dráhy a výzkum zaměřený na psychiatrické poruchy.

„Velmi nás těší, že EMBO může podpořit takto výjimečné vědce. Jejich výzkum nepochybně posílí biovědy v jejich vlastních zemích. Ale zároveň také obohatí širší vědeckou komunitu,“ říká ke grantové podpoře ředitelka EMBO Fiona Watt.

Organizace EMBO propojuje více než dva tisíce vedoucích vědců. Jejím hlavním cílem je propagace excelence ve vědách o živé přírodě v Evropě i za jejími hranicemi. Spolupracuje s národními organizacemi. I ty se na grantech finančně podílejí. V letošním roce na ně přispělo české ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here