Nemocnice v Bohnicích uzavřela modernizaci za půl miliardy korun

0
206
nemocnice_Bohnice
Psychiatrická nemocnice Bohnice dokončila modernizaci budov i zařízení na vytápění a osvětlení za zhruba půl miliardy korun. Úspory na spotřebě energií dodavatel vyčíslil na 30 procent, to je zhruba 15 milionů korun ročně po dobu deseti let. / Foto: PNB

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích [PNB] je další z velkých nemocnic, která modernizuje staré systémy vytápění, osvětlení a budovy pomocí projektu EPC. V něm dodavatel technologií smluvně garantuje úspory především na energiích.

Velká rekonstrukce starých budov a zařízení na jejich vytápění a zásobování vodou začala v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v polovině roku 2022. Nyní vedení nemocnice společně se zástupci dodavatelů úsporných zařízení ohlásilo dokončení modernizace. Ta má nemocnici přinést 30procentní úsporu na spotřebě energií. Vyjádřeno v číslech má PNB v následujících deseti letech díky lepšímu hospodaření s energiemi a vodou ušetřit na provozních nákladech zhruba 15 milionů korun ročně.

Na projekt získala nemocnice dotace v celkové výši 440,3 milionu korun. Další náklady v objemu 59,6 milionu pokryjí peníze z úspor, které projekt každý rok přinese. A necelých šest milionů na modernizaci vydala nemocnice z vlastního rozpočtu.

Nemocnice, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], realizovala rekonstrukci pomocí projektu Energy Performance Contracting [EPC]. Zjednodušeně řečeno jde o navržená a provedená energetická opatření vedoucí k úsporám, které po dobu stanovenou ve smlouvě garantuje jejich dodavatel. U PNB jde o dobu deseti let. V opačném případe rozdílovou částku doplácí zařízení dodavatel těchto inovativních řešení.

Nemocnice v Bohnicích inovovala vytápění i zateplení

V bohnické nemocnici zajistili projekt i jeho realizaci za zhruba půl miliardy korun bez DPH firmy Veolia a D-energy. Úsporná opatření zahrnují například modernizaci tepelné infrastruktury nebo výměny oken a zateplení. Na zaplacení většiny nákladů nemocnice získala prostředky z evropských dotací a národního programu Nová zelená úsporám.

Kromě samotných úprav budov a technologií areálu tak firmy zajistí po dobu deseti let i energetický management nemocnice s celkovou garantovanou úsporou minimálně 147 milionů korun.

I Nemocnice Na Homolce snižuje spotřebu formou EPC projektu

Podle Jakuba Toboly z Veolie a jednatele D-energy Eduarda Paulíka práce zahrnovaly například kompletní rekonstrukci centrální výměníkové stanice a téměř deseti kilometrů rozvodů tepla, instalaci 54 výměníkových stanic u jednotlivých budov, modernizaci tepelných soustav a výměnu svítidel. Dále také stavební úpravy, konkrétně šlo o výměnu nebo repasování oken a dveří, zateplení půd, stěn a střech. Při projektových a stavebních pracích musely firmy spolupracovat i s památkáři, jelikož celý areál bohnické nemocnice spadá do památkově chráněné zóny.

Stavební práce provoz nemocnice neomezily

Vedení nemocnice upozornilo, že práce proběhly za plného provozu. Podle projektové manažerky bohnické nemocnice Věry Fibigerové se při rekonstrukci jednotlivých budov využily dočasně nevyužívané budovy v areálu.

„Využili jsme tři prázdné objekty, ve kterých jsme za dobu realizace protočili 28 lůžkových oddělení,” vysvětlila.

Harmonogram prací se stanovil přesně na dny a koordinace prací s provozem oddělení fungovala dobře.

„Na to, jak to bylo obrovské, tak se to obešlo bez nějaké hysterie,” řekla Fibigerová.

Thomayerka dokončila náročný energetický EPC projekt

Paulík dodal, že výhodou se ukázalo to, že se jednalo o jeden komplexní projekt. Pokud by realizaci projektu zajišťovalo více dodavatelů, pak by podle jeho názoru spolupráce fungovala hůře, složitě. Možná by se nepodařilo projekt dokončit ve stanoveném termínu.

PN Bohnice spravuje přes 1 100 lůžek

V areálu PN Bohnice funguje 35 oddělení akutní a následné péče. Specializovanými jsou například dětské oddělení, oddělení pro psychiatricky nemocné seniory, pro léčbu závislostí, ochrannou sexuologickou léčbu nebo pro pacienty s dlouhodobým ochranným léčením psychiatrickým kvůli závislosti na drogách a alkoholu. Bohnická nemocnice patří mezi čtyři zařízení v zemi s kapacitou vyšší než jeden tisíc lůžek.

PN Bohnice prvně povede žena, primářka Barboríková

PN Bohnice sídlí v památkově chráněném areálu a využívá desítek budov včetně kostela, divadla a farmy. Stavět se začala v roce 1905 jako Český zemský ústav pro choromyslné. V roce 2020 nemocnice spravovala 195 lůžek akutní péče a 940 lůžek následné péče.

Pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice sídlí v památkově chráněném areálu. Její součástí jsou desítky budov, kostel, divadlo a farma. Zařízení pochází z roku 1905, kdy fungovalo jako Český zemský ústav pro choromyslné.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here