V Česku je 88 babyboxů, lidé do nich odložili 262 dětí

0
126
babyboxu
Foto: Freepik.com

Babyboxy fungují u 70 procent českých porodnic. Jen v pěti českých městech, ve kterých je porodnice, není babybox. A není ani na jiném místě ve městě. Éra babyboxů začala v Česku v roce 2008. Dosud do nich lidé odložili 262 dětí.

Od soboty 16. března je v provozu nový babybox v Ústavu pro péči o matku a dítě [ÚPMD] v pražském Podolí. V metropoli byl do té doby u nemocnice umístěný babybox pouze v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Celkem je tak nyní v Praze pět inkubátorů na odkládání dětí. Další tři pražské jsou u úřadu Prahy 2, 6 a 8. Vyplývá to z porovnání seznamu porodnic v Národním registru poskytovatelů a seznamu babyboxů.

„Otevření babyboxu v Ústavu pro péči o matku a dítě představuje další krok k naplnění našeho poslání a naší smysluplné práce pro společnost. Jeho instalace je o to významnější, že se jedná vůbec o první babybox na Praze 4,” řekl k nově umístěnému babyboxu v Podolí ředitel ÚPMD Jaroslav Feyereisl.

Podle zakladatele iniciativy pro zřizování babyboxů Ludvíka Hesse do pražských babyboxů lidé odložili pět desítek dětí. Celkově je schránek v Česku 88 a od roku 2008 do nich lidé odložili 262 dětí. Posledním z nich byl 23. února letošního roku chlapeček v Třebíči.

Babybox se podobá novorozeneckému inkubátoru

Babybox je zařízení podobné novorozeneckému inkubátoru. Ve chvíli vložení dítěte do něj se automaticky zapne vyhřívání a ventilace. Po několika minutách i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Avšak i babyboxy mají své kritiky a odpůrce. Ti argumentují hlavně tím, že systém babyboxů odporuje Úmluvě o právech dítěte. Konkrétně právu dítěte na jméno, právu znát svou totožnost, státní příslušnost stejně jako právu znát své rodiče.

Nejvíce odložených dětí do těchto anonymních schránek připadá na Prahu a pak na Brno, v moravské metropoli do babyboxů prozatím lidé odložili dvaadvacet novorozenců. V Pardubicích bylo dosud odloženo jedenáct dětí, v Liberci a Opavě po devíti. Na olomoucké babyboxy připadá osm dětí, na Kladno sedm, na České Budějovice a na Ústí nad Labem pak po šesti dětech.

I děti z babyboxů jsou zdravotně pojištěny. Avšak kým?

V Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji schránky fungují u všech porodnic. V Jihočeském kraji chybí u porodnice v Táboře a v Českých Budějovicích, v obou městech jsou ale jinde. Podobně je to v Hradci Králové, Ostravě, Chrudimi nebo v Plzni.

Možnost dítě po porodu beztrestně a bezpečně odložit nemají matky zatím například v Ivančicích, Hořovicích, Stodu, Novém Městě na Moravě nebo v Roudnici nad Labem. Nový babybox se letos plánuje otevřít v Čáslavi. Starou schránku letos obnoví zdravotníci zřejmě v Kroměříži.

Zdravotní pojištění dětí odložených do babyboxů

I děti nalezené v babyboxech, které u sebe většinou nemají žádné dokumenty, patří do skupiny zdravotních pojištěnců. Dnem nalezení se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění. A jelikož jde o nezaopatřené děti, hradí za ně zdravotní pojistné stejně jako za ostatní děti stát. Nabízí se ovšem otázka, která ze zdravotních pojišťoven se dětí z babyboxů ujme.

„Tyto děti jsou ze zákona přihlášeny k veřejnému zdravotnímu pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Realizuje to příslušné oddělení FN Olomouc ve spolupráci s OSPOD a naším sociálním oddělením dle platné legislativy,“ uvedl Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc, kde se v pořadí třetí babybox v Česku otevřel 5. prosince 2006.

I v Česku ženy žádají o utajený porod, ale ne všechny

Podle zjištění Zdravé Zprávy praxe funguje tak, že rozhodnutí o výběru pojišťovny náleží oprávněné osobě. Což je pracovník z oddělení orgánu sociálně právní ochrany dětí [OSPOD]. Ten nalezené děťátko nejen oznamuje, ale i přihlašuje ke konkrétní zdravotní pojišťovně. To ale neznamená, že se děti odložené do babyboxů automaticky přihlašují k Všeobecné zdravotní pojišťovně [VZP ČR]. Jakkoli ta u nás obhospodařuje zhruba 60% podíl trhu s veřejným zdravotním pojištěním. K VZP ČR se tyto děti automaticky přihlašují pouze tehdy, pokud není oprávněnou osobou zvolena jiná zdravotní pojišťovna.

Rodný list nalezenému dítěti zajistí pracovník OSPOD

První administrativní kroky k nalezenému miminku vyřizuje sociální pracovník zařízení, v němž je babybox umístěný. Spolupracuje hlavně se zástupci OSPOD. Ti už se následně postarají i o zápis dítěte do knihy narození na matričním úřadu, kde mu vydají rodný list. Což potvrzuje mluvčí Penta Hospitals CZ Vladislav Podracký.

„Naši zaměstnanci se starají o novorozence po medicínské stránce. Poskytují mu veškerou zdravotní péčí. Administrativní záležitosti pak zajišťuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí [OSPOD],“ vysvětluje s odkazem na zkušenosti z Nemocnice Sokolov, která patří do skupiny Penta Hospitals, a je v ní umístěný i babybox.

Avšak zpátky k zdravotnímu pojištění dětských nalezenců. Ještě před jejich samotným přihlášením ke zdravotnímu pojištění je třeba, aby měli vyřízený trvalý pobyt na území ČR. Což je opět záležitostí v kompetenci pracovníků OSPOD. Místo trvalého pobytu dětí z babyboxů je sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se babybox, do kterého byly tyto děti odloženy, nachází.

Prakticky to znamená, že k přihlášení dítěte ke zdravotnímu pojištění je třeba zajistit doklady o jménu a příjmení dítěte. Dále i datu jeho nalezení a předpokládaném datu narození a místu trvalého pobytu. Tedy zmiňovanou adresa sídla příslušné ohlašovny [obecní, městský úřad].

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here