Za úspěšnou léčbu nemocnice VZP odmění, za chyby naopak potrestá

0
491
lecbu
Foto: Freepik.com

Ve dvouletém pilotním projektu Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] otestuje nový model úhrad poskytovatelům péče. Nezaplatí jen za výkon, ale zohlední i kvalitu léčby. Při neúspěchu pojišťovna cenu za komplexní léčbu poníží.

V zatím jen testovaném modelu úhrad plánuje pojišťovna spolupracovat v druhé polovině letošního roku s pěti nemocnicemi v oblasti totální výměny kolenních a kyčelních kloubů. A dále se třemi zařízeními, která poskytují katetrizační ablace síní. Pojišťovna v projektu poskytovateli poukáže jednu platbu v takzvaném balíčku za komplexní vyléčení, nikoli za léčbu, vysvětlil předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp [KDU-ČSL].

„Balíček bude obsahovat platbu za vše, co s vyléčením souvisí. Výsledek zhodnotí pacient. Začínáme například s endoprotézou kolene nebo kyčle. Zdravotnické zařízení bude motivováno k perfektnímu výkonu bez komplikací a slušnému chování k pacientovi,“ slibuje si od nově testované formy úhrady za zdravotní péči Philipp.

Nově zaváděnou metodou úhrady známou jako Bundled Payments for Care Improvement se vedení pojišťovny inspirovalo ve Spojených státech, kde jak říká, je nejvyšší kvalita zdravotnictví. V Česku se tento způsob úhrad dosud v praxi neobjevil. A VZP ČR nepředpokládá plošné zavedení těchto úhrad formou balíčkových cen v roce 2025.

Úhrada za komplexní léčbu, nikoliv jen za výkon

Pacienta, jehož úhrada péče se otestuje novou metodou, bude doprovázet takzvaný koordinátor péče. Ten pro pacienta vypracuje individuální léčebný plán. V něm stanoví cíle léčby, do jejichž hodnocení a hodnocení kvality léčby se zapojí přímo pacient. Pokud dojde při léčbě ke komplikacím či nedodržení stanovených cílů, zdravotní pojišťovna sjednanou cenu za komplexní péči poskytovateli poměrově poníží.

Součástí léčby hrazené v balíčku budou jak vyšetření předcházející operacím, tak následná rehabilitace, celkem až 90 dní po výkonu. Úhrada zahrnuje rovněž náklady na hospitalizaci včetně operačního výkonu, následnou lůžkovou a ambulantní rehabilitační péči.

V případě totálních endoprotéz pokrývá chystaný balíček poskytnutou zdravotní péči po dobu 90 dní od provedení operačního výkonu.

Pokud by například klient musel do dvou let absolvovat reoperaci u totálních endoprotéz, bude z poskytnuté balíčkové ceny následně odečtena předem stanovená paušální částka,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Lidé v USA platí za léčbu i miliony. Když je nemají, vezmou jim domy

Ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek se neobává, že by nemocnice, které na nový způsob úhrad přistoupí, odmítaly pacienty, u nichž by předpokládaly komplikace. Už v současné době jsou komplikace podle Kabátka u těchto ortopedických výkonů asi ve dvou procentech, u vytipovaných zákroků na srdci dosahují zhruba čtyř procent.

Obdobně se cena za celkovou léčbu a vyléčení nastaví v případě katetrizační ablace fibrilace síní. I u tohoto výkonu zahrnuje platba náklady spojené s hospitalizací kvůli operačnímu výkonu ablace. A následnou ambulantní péči po dobu 90 dní od operace, upřesnil Bodnár.

Individuální plán léčby a termíny

Každému pacientovi v programu stanoví koordinátor zmiňovaný plán léčby, který má odpovídat doporučeným klinickým postupům. Jeho součástí bude časový harmonogram zákroků a zajištění následné péče jako rehabilitace.

Vedení pojišťovny spatřuje výhodu testovaného modelu úhrad i v tom, že se do posouzení péče zapojí pacient. Ten ze svého vlastního pohledu posoudí kvalitu poskytnuté péče. Například míru bolestivosti a subjektivní příznaky v případě fibrilace síní.

„Předpokladem rychlého vyléčení je správná koordinace jednotlivých úkonů a služeb, o tom, kde a kdy budou poskytnuty, rozhoduje po dohodě s pacientem koordinátor poskytovatele zdravotních služeb,“ říká Bodnár.

Problém ve financování zdravotnictví už připouští i ministerstva

I v takovém případě ale může podle něj pacient změnit poskytovatele péče. To kdykoli v době léčby. Pokud se pacient rozhodne docházet na kontroly či na rehabilitace k jinému poskytovateli, koordinátor „potřebné služby objedná“. Následnou cenu za ně pojišťovna odečte z hodnoty balíčku, vysvětluje náměstek.

A stejně jako pojišťovna poskytovateli odečte z úhrady část za neúspěšnou léčbu, tak ho na druhou stranu odmění za úspěšně ukončenou léčbu. Konkrétní výši odměny určí splnění stanovených cílů. V něm sehraje roli například i zmiňované snížení bolestivosti. Dále třeba zvýšení pohybové aktivity a další hodnocení léčby ze strany pacienta.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here