Sociálně zdravotní služby vejdou v praxi již příští rok

0
2008
socialni
Foto: Archiv Zdravé Zprávy

Zajišťování sociálních a zdravotních služeb bez ohledu na to, o jaké zařízení konkrétně jde, dostane právní ukotvení zřejmě od ledna 2025. Poskytovatelé si budou muset službu registrovat nebo pro ni využít externí pracovníky.

Zdravotní a sociální služby propojuje změnový zákon o sociálně zdravotním pomezí připravený ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. V úterý [7.5.] ho na svém jednání schválila vláda. S jeho účinností se počítá od ledna 2025.

„S ministrem Jurečkou jsme připravili kvalitní zákon, který pomůže pacientům i poskytovatelům na hranici zdravotní a sociální péče,“ řekl k novele ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky [KDU-ČSL] změna prospěje především pacientům, jejichž zdravotní stav si žádá zdravotní i sociální péči zároveň.

„Legislativní změny, které jsme společně s ministrem Válkem připravili, mimo jiné propojí, a především vzájemně zkoordinuji sféry sociální a zdravotní péče, které dosud byly oddělené,“ uvedl Jurečka.

Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak zvládne stárnutí lidí v ČR

Propojení sociálních a zdravotních služeb si podle úřadů žádají i populační změny, přibývá starších pacientů. Ti totiž často trpí chronickými nemocemi, které je omezují v osobní soběstačnosti a současně potřebují i ošetřovatelskou péči, tedy od zdravotníka. Právě tuto oblast upraví nový změnový zákon. Ten novelizuje zákon o sociálních službách, zdravotních službách a kvůli úhradám zasahuje do zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Sociálně zdravotní služby propojí hlavně peníze

Změna zákonů se dotkne především způsobu financování poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Sociální služby, které kompenzují osobní nesoběstačnost, si pacient hradí ze svého, častěji pak z příspěvku na péči. Samotná sociální zařízení pak na své provozy dostávají každoročně peníze prostřednictvím dotací a dalších různých podpor.

Oproti tomu většina poskytovaných zdravotních služeb se hradí ze zdravotního pojištění. A změnou zákona tak vzniknou takzvaná sociálně zdravotní lůžka, která si zaplatí samotní klienti zdravotního nebo sociálního zařízení, dále na ně přispějí i zdravotní pojišťovny a stát.

Nová sociálně zdravotní lůžka zaplatí pacienti, stát i pojišťovny

Tyto nové sociálně zdravotní služby budou zajišťovat centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, zařízení pro postižené, centra duševního zdraví a odlehčovací zařízení. Poskytování zdravotních služeb v sociálním zařízení má podmiňovat registrace k nim. Anebo daný poskytovatel pro jejich zajištění využije služeb externích pracovníků.

Sociálně zdravotní lůžko a jeho financování

Vytvoření a vybavení nového sociálně zdravotního lůžka má vyjít na zhruba 3,1 milionu korun. Přeměna již zavedeného běžného lůžka na sociálně zdravotní by stále zhruba 620 000 korun. V léčebně nebo nemocnici pak na 150 000 korun.

Podle podkladů může Česko na modernizaci sociální péče a vytvoření komunitních pobytových, ambulantních a terénních služeb využít devět miliard korun z Národního plánu obnovy [NPO]. Ministerstvo práce vyčíslilo investice na příštích deset let na 6,2 miliardy korun. Další peníze si vyžádá zajištění odborného personálu pro tato zařízení.

MPSV chystá novou síť sociálních služeb, některé přejdou pod kraje

Podle novely by se od ledna 2029 měly zrušit sociální služby v nemocnicích a v léčebnách. Autoři novely tvrdí, že v nich poskytovaná sociální péče není dostatečná. Proto se v ní nemá ani pokračovat. Poukazují dále na to, že ve zdravotnických zařízeních zůstávají lidé, kteří léčbu a stálý dohled lékaře nepotřebují, ale není místo, kam je převést. S tím souvisí i chybějící služby domácí péče a slabé kapacity domovů pro seniory a se zvláštním režimem.

Novela rovněž počítá s tím, že se pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných [LDN] kvůli “nadužívání dlouhodobé lůžkové péče” od roku 2029 uhradí ze zdravotního pojištění jen po dobu tří měsíců. Poté by je pojišťovny hradily jen tehdy, pokud by jejich revizní lékař potvrdil, že si setrvání na lůžku žádá zdravotní stav daného pacienta.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here