Vyučení lidé pijí ročně o 4,5 litru alkoholu víc než vysokoškoláci

0
195
alkoholu
Ilustrační foto: Redakce Zdravé Zprávy

Zatímco život na venkově nebo ve městě do množství vypitého alkoholu příliš nepromlouvá, na výrazné rozdíly ukazuje vzdělání. Lidé se základní školou či učilištěm vypijí ročně téměř o 4,5 litru čistého alkoholu více než vysokoškoláci.

Vyplývá to z aktuálního šetření o spotřebě tabáku a alkoholických nápojů Nauta 2023 Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Podle něj průměrně vypila každá osoba starší 15 let v Česku v roce 2023 8,1 litru 100% alkoholu. To při nezahrnutí abstinentů do této statistiky. Je to meziročně o 0,4 litru čistého alkoholu méně. V roce 2022 připadalo na jednu osobu starší 15 let v průměru 8,5 litru alkoholu.

„Muži mají ve srovnání s ženami výrazně vyšší spotřebu alkoholických nápojů 9,4 oproti 4,5 litru,“ hodnotí stav autoři tradičního průzkumu o užívání alkoholu a tabáku.

Mimo pohlaví se uživatelé alkoholu odlišují i v dalších ukazatelích. Nezanedbatelnou roli v konzumaci alkoholických nápojů sehrává i dosažené vzdělání. Lidé se základní školou nebo odborným učilištěm ročně vypijí v průměru jedenáct litrů čistého alkoholu. Oproti tomu lidé se středoškolským vzděláním s maturitou ročně vypijí kolem 7,4 litru takového alkoholu. Nejméně ho pak v členění podle vzdělání vypijí vysokoškoláci. Na ně připadá roční spotřeba čistého alkoholu v objemu asi 6,7 litru na osobu [údaje nezahrnují abstinenty, pozn. red.].

„Kategorie vzdělání se uplatňuje zřetelně. Spotřeba alkoholu má k výši dosaženého vzdělání nepřímo úměrný vztah,“ upozorňují autoři studie.

Nejvíce alkoholických nápojů vypijí lidé ve věku 45-64 let

Oproti tomu mírnější rozdíl v konzumaci alkoholických nápojů sehrává to, zda lidé žijí na venkově, nebo ve městě. Na vesničana podle statistiky ročně připadá zhruba devět litrů vypitého alkoholu a na obyvatele města pak 7,9 litru vypitého alkoholu za rok.

„Typ místa bydliště v rozlišení město-venkov celkovou úroveň spotřeby neovlivňuje statisticky významně. Přestože byla u venkovských konzumentů zjištěna průměrná spotřeba vyšší,“ shrnují výzkumníci.

Děti se otravují paralenem i ibalginem. A často je zapíjí alkoholem

Podle věkového rozlišení připadá nejvyšší roční spotřeba čistého alkoholu na lidi ve věku 45-64 let, kteří bez zahrnutí abstinentů spotřebují v průměru 9,1 litru alkoholu. Naopak nejméně alkoholických nápojů vypije nejmladší sledovaná skupina 15-24 let, to 5,9 litru na hlavu. Množství vypitého alkoholu se podle výsledků průzkumu snižuje s přibývajícím věkem, kdy senioři starší 65 let vypijí ročně v průměru 7,5 litru alkoholu na hlavu.

Polovina mužů, kteří pijí alkohol, ho pije každý týden

Ani loni se nijak výrazně nezměnil podíl osob, kteří pijí některý z alkoholických nápojů pravidelně nebo často. To znamená každý den nebo obden. Zatímco loni časté pití potvrdilo 15,4 procenta dotázaných, o rok dříve, v roce 2022, jich bylo 15,9 procenta. Jelikož v roce 2021 pilo alkohol denně nebo obden 15,4 procenta dotázaných, tedy stejně jako loni, fakticky nejde o žádnou změnu k lepšímu. A stejně jako ve sledování užívání alkoholických nápojů podle pohlaví, holdovali alkoholickým nápojům významně častěji muži než ženy i při sledování frekvence pití.

„Časté pití alkoholických nápojů je výrazně více přítomné mezi muži [21,2 %] než mezi ženami [10,1 %],“ upozorňují na rozdíl autoři průzkumu.

Alkohol nepijte vůbec, nebo ho pijte méně, budete žít déle

Skoro polovina dotazovaných mužů v dotazníkové šetření uvedla, že pije alkohol alespoň jednou do týdne nebo častěji. Ženy tak odpověděly z 27,1 procenta. Frekvence pití alkoholu v meziročním srovnání zůstala loni téměř nezměněná.

Pivo si udržuje první místo při volbě nápoje s alkoholem

Stejně tak loni nedošlo ke změně v preferencích uživatelů alkoholu. Nejkonzumovanějším alkoholickým nápojem nadále zůstává pivo. Týdně nebo i častěji si ho dá skoro třetina [31,9 %] lidí, co pije alkoholické nápoje. A asi nikoho nepřekvapí, že po něm sáhnou podstatně více muži než ženy.

„Časté pití piva je spojeno s mužským pohlavím, vyšším středním věkem a nižším vzděláním,“ popisují autoři Nauta, kdo nejčastěji holduje pivu.

Pro těhotné neexistuje bezpečné množství alkoholu

Oproti tomu víno si dá každý týden nebo i častěji asi 18 procent lidí. Po víně sáhnou častěji ženy než muži a vzdělanější lidé ve vyšším středním věku. Lihoviny pak týdně a častěji pije zhruba 12 procent osob, opět s dominancí mužů. Překvapením u lihovin je, že tyto nápoje podle rozlišení věku pijí více lidé starší 65 let. A četnost pití lihovin se opět váže ke stupni vzdělání, kde je významně častěji pijí méně vzdělaní lidé.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here