Děti se otravují paralenem i ibalginem. A často je zapíjí alkoholem

0
4101
alkoholem
Foto: Freepik.com

Otrav volně prodejnými léky, jako jsou ty s paracetamolem nebo ibuprofenem, v posledních dvou letech rychle přibývá u dětí a dospívajících. Děti je často kombinují s nelegální drogou, třeba konopím, a i je nezřídka zapíjí alkoholem.

Předávkováním děti a dospívající ve většině případů upozorňují na problémy v rodině, ve škole či na vachrlaté sociální zázemí. Anebo se tím připojují k výzvě umístěné na sociálních sítích. Na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a pražské Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] například nedávno zachraňovali tamní specialisté teprve čtrnáctiletou dívku, která po takové výzvě spolykala 46 tablet ibuprofenů.

„Týdně nám přivážejí čtyři pět dětí a mladistvých ve věku mezi 12 až 18 lety s různým stupněm intoxikace a různou kombinací užitých léků, velmi často v kombinaci s alkoholem. V osmdesáti procentech se jedná o demonstrativní sebevraždy. Ale nechybí ani bláznivé výzvy ze sociálních sítí,“ nastiňuje současnou situaci primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Petr Koťátko.

Mimo nelegální drogy, z nichž k těm nejčastěji užívaným patří podle Souhrnné zprávy o závislostech v ČR z roku 2022 konopné látky, dále HHC nebo i povolený kratom, děti a mládež stále častěji nezřízeně užívají i běžně dostupné léky. To v kombinaci s alkoholem. Na nebývalý nárůst otrav léky u dětí a dospívajících upozorňuje i vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska [TIS] Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Kateřina Kotíková.

„K výraznému nárůstu dotazů došlo u dětí do 15 let. To především od dubna 2021, kdy po uzavření škol začala pravidelná prezenční výuka na základních školách. Ze 200 konzultovaných sebevražedných pokusů u dívek a 37 u chlapců v roce 2019 se počty zvedly na 469 dívek a 59 chlapců v roce 2023,“ přibližuje nárůst otrav u nedospělých Kotíková.

Intoxikací děti řeší neřešené problémy i na ně upozorňují

Většina z těchto otrav podle ní připadá na zneužití léků. U dětí do 15 let byl v posledních dvou letech na prvním místě paracetamol, na druhém antidepresiva a na třetím ibuprofen. U mladistvých pak antidepresiva, benzodiazepiny a paracetamol. Nárůst počtu konzultací HHC a kratomu za posledních deset měsíců je rovněž alarmující. Například růst konzultací po zneužití HHC se v únoru 2024 zpětinásobil, dodává pro představu doktorka.

Systém pediatrické péče skončí, varuje za dětské praktiky Šebková

Namístě je proto otázka, proč se děti a dospívající otravují běžnými léky a nelegálními drogami často v kombinaci s alkoholem. Podle lékařů začalo takových intoxikací přibývat v době covidové pandemie, tedy v letech 2020 a 2021. U dětí se v té době více rozvíjely deprese, úzkosti a jiné psychické problémy. Čímž u nich vzrostlo riziko, že sáhnou po nelegální droze, alkoholu nebo se předávkují dostupnými léky, které najdou v domácí lékárničce. Anebo si je prostře koupí na internetu.

Někteří z nich si takovým jednáním chtějí ulevit od těžkých stavů. Jiní tím upozorňují na to, že mají problém a neví si s ním rady. K intoxikaci je často přivádí i špatné sociální zázemí, problémy v rodině, ve škole nebo již zmiňované výzvy od vrstevníků na sociálních sítích.

Z otravy se děti dostanou, často ale se zničenými játry

Pokud se děti či mládež předávkují mírně vyšším množstvím léku, zhruba 2-4krát větším oproti běžnému doporučenému užití, pak podle lékařů vykazují obvykle příznaky lehké otravy. Vždy však záleží na účinné látce a celkové zdravotní kondici pacienta. Ti pak po několika dnech pozorování v nemocnici přecházejí do ambulantní psychiatrické péče.

Mládež končí na detoxifikaci kvůli pervitinu a THC. Lůžek je málo

Podstatně horší je léčba předávkovaných dětí, kdy u nich dojde ke ztrátě vědomí, upozorňuje primář Koťátko. Obvykle jde o intoxikace, kdy si dospívající, děti k lékům přidají nějaké drogy. Lékaři se hodně setkávají s kombinací s extází, THC a donedávna i s HHC.

A není výjimkou, kdy tyto látky pacienti zapijí alkoholem. Nastavit léčbu u takového pacienta, který požil několik chemických látek najednou, je více než složité. Pro nasazení medikace se čeká na výsledky z laboratoře.

„Do doby zpracování výsledků vzorku krve a moči můžeme léčit pouze symptomy a provést výplach žaludku,“ říká primář Koťátko.

Nadužívat ibuprofen je hazard se zdravím, varují lékaři

Do té doby hlídají lékaři u pacienta životně důležité orgány. Tedy srdce, plíce, játra, ledviny.

„Netušíme, co v sobě pacienti mají, zda existuje nějaké antidotum [protijed], jaké požili látky, jak dlouho účinkují. Je to boj o čas, laboratorní vyhodnocení trvá i desítky minut,“ vysvětluje překážky léčby otrávených pacientů.

A tak je podle něj vlastně nejlepší, když pacient spolyká jeden druh léků a lékaři vědí, o jaký lék jde. Pak nasazují cílenou léčbu okamžitě. Pokud se dítě dostane do nemocnice včas, v 99 procentech mu lékaři dokážou zachránit život. Nikoliv však bez následků otravy na fungování důležitých orgánů, jako jsou zmiňovaná játra, srdce, ledviny a plíce. Ty se z otravy dostávají dlouho, a ne vždy bez trvalých následků.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here