Mládež končí na detoxifikaci kvůli pervitinu a THC. Lůžek je málo

1
506
mladez_a
Nástěnka na chodbě Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze / Foto: Zdravé Zprávy

V pražském Dětském a dorostovém detoxifikačním centru [DaDDC] ročně skončí kvůli předávkování drogou či drogami přes 200 dětí a mladistvých. Nejčastěji mládež užije pervitin a marihuanu. Chystá se rozšíření a modernizace kapacit.

Loni lékaři Dětského a dorostového detoxifikačního centra [DaDDC] na Psychiatrické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] přijali 212 především dospívajících pacientů kvůli nadměrnému užití psychoaktivní látky nebo látek. V 77 případech šlo o opakované hospitalizace.

„Lůžek máme aktuálně osm, rozdělené po čtyřech na dívčí a chlapecké, po jednom lůžku je na akutním příjmovém oddělení pro agitované pacienty,“ říká ke stávajícím kapacitám vedoucí lékař Centra Marek Hajný.

V průměru na oddělení stráví mladí pacienti necelých devět dní a jejich průměrný věk se pohybuje mezi 15 a 16 lety. Nejčastěji se u pacientů potvrdí intoxikace pervitinem a marihuanou. Letos už přijali zdravotníci Centra 125 především dospívajících pacientů a průměrný věk je u nich rovněž kolem 16 let.

„Během hospitalizace poskytujeme komplexní léčbu závislosti, ale také diagnostiku duševních poruch a jejich léčbu, současně provádíme standardně diagnostiku hepatitid a případně i pohlavních chorob,“ říká k akutní léčbě v Centru Marek Hajný.

Obvykle spolupracují pracovníci centra při hospitalizaci a léčbě mladistvých s diagnostickými a výchovnými ústavy. Právě jejich svěřenci patří k častým klientům Centra. Po útěku z ústavu totiž často požívají psychoaktivní látky.

Mládež: Dominují otravy pervitinem a marihuanou

Mezi ty vůbec nejčastější intoxikace, se kterými se v Centru lékaři u dětí a dospívajících setkávají, patří otravy pervitinem a marihuanou. Loni se pervitin potvrdil u 128 hospitalizovaných, marihuana se potvrdila u 58 pacientů. Dále pacienti užívají, i když v menší míře, benzodiazepiny, alkohol a o něco méně pak extáze [2 případy v r. 2022] a kokain [2 případy v r. 2022]. Obdobný trend v užívání psychoaktivních látek vykazují podle lékařů i letošní hospitalizace.

„Ve 161 případech se jednalo o uživatele více psychoaktivních látek,“ dodává Marek Hajný k loňským číslům.

Téměř 90 procent z pacientů loni užívalo při detoxifikačním pobytu některou z nikotinových substitucí.

Adiktologové i dětští praktici odmítají komercializaci konopí

Dětské a dorostové detoxifikační centrum na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN funguje teprve od ledna 2021. Do té doby se o předávkované nedospělé pacienty staraly sestry v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1. Jelikož pacientů přibývalo a kapacity v Nemocnici u Milosrdných sester nestačily, přestěhovalo se centrum do VFN. A dnes už ani jeho kapacity pro ambulantní a lůžkovou léčbu nestačí.

Psychiatrických poruch i u dětí přibývá, lůžka chybí

Podle přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN doc. Martina Anderse v posledních letech obecně přibývá i dětských pacientů s potřebou psychiatrické péče.

„Současně vnímáme obrovskou potřebu lůžkových kapacit pro děti a dorost. Ta zde již historicky byla, ale pro nízkou míru využívání byla v minulosti zrušena. Plánem je i účinné propojení obou typů služeb – například když mladý pacient přechází do domácího prostředí po hospitalizaci, může posílit svoji odolnost v rámci denního stacionáře,“ říká k blízkým plánům doc. Anders.

Na klinice zajišťují lékaři péči jak o drogou intoxikované nedospělé pacienty, tak i o obecně dětské a dospívající pacienty s psychiatrickými poruchami. To v Denním stacionáři pro adolescenty.

„Pobyt ve stacionáři je vhodný pro adolescenty trpící depresemi, úzkostnými poruchami, fobiemi, obsedantně-kompulzivními poruchami, se sklony k sebepoškozování, poruchami příjmu potravy či ADHD a ADD,“ vyjmenovává psycholožka stacionáře Tereza Podávková.

Legalizace konopí prohloubí krizi v psychiatrii, varují odborníci

Aktuálně se programu ve stacionáři účastní osm pacientů ve věku mezi 14 a 18 lety [věkové rozpětí je podmínkou přijetí, pozn. red.]. Mladí pacienti přicházejí do stacionáře denně od 8 do 15 hodin. Terapie trvá 6 až 8 týdnů a adolescent se v průběhu docházky postupně vrací do prostředí školy.

Psychiatrická péče o mládež

I takových pacientů mezi dětmi, a především dospívajícími, podle lékařů přibývá. A spolu s tím i tlak na kapacitní možnosti stacionáře zajišťujícího ambulantní terapie. Dojde proto k rozšíření denního stacionáře, který by se přestěhoval do nedaleké budovy Paláce Voračických z Paběnic. Objekt je nevyužívaný a podle ředitele VFN Davida Feltla má ideální polohu pro zajištění stacionárních služeb pro mládež s psychickými problémy.

„Tento objekt se se svými prostorovými dispozicemi, lokalizací a nestigmatizující přístupností zdá jako ideální pro denní stacionární péči různého typu. Včetně denního stacionáře pro adolescenty trpící poruchami příjmu potravy,“ říká David Feltl.

Máme potíž udržet základní psychiatrickou péči

Rekonstrukce budovy za přibližně 90 milionů korun v první fázi proběhne podle stávajících plánů za plného provozu stávajících služeb. Na dalších 50 milionů korun vyjde druhá fáze projektu, kdy se zmodernizují prostory lůžkového oddělení pro léčbu nezletilých pacientů včetně DaDDC. Ani jeho současné prostory a uspořádání nevyhovují požadavkům na zajištění zdravotní péče v 21. století. Některé prostory Centrum dokonce sdílí s ženským psychiatrickým oddělením.

„Problém jsou nevyhovující prostory a trápí nás i nedostatek akutních lůžek pro hospitalizace,“ říká Martin Hajný.

I to by podle Davida Feltla měla napravit plánovaná rekonstrukce, kdy se počítá s maximálně dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Přibyde i nová návštěvní místnost a zázemí pro skupinové terapie.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. Třetina mládeže z devátých tříd potřebuje jakési speciální doktory .. No jo, když p. učitelka češtinářka dá takovému mazlíčkovi z rychle zbohatlé rodinky kouli z češtiny … Tak se na ni vrhnou tkz. novináři i s nepovedenými rodiči. To je suprhnus této popučové doby, vidíme to i na rádoby redaktůrcích z velmi objektivních medií. Kdo nemá havloVUML nemá šanci, že neumí rodný jazyk ? To je nepodstatné, ale nemá páteř, má jen ty naše-správné politické názory jaké mu přikázala havlistická smečka hyen s eubolševiky. To i 34. let po převratu89, strašné vyhlídky pro slušnou, chytrou mládež … i prosperitu republiky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here