Jakub Dvořáček míří do Bruselu spoluřídit lékovou politiku

0
268
dvoracek
Foto: Archiv Zdravé Zprávy

Práce na zajištění kritických léků pro země EU a odbourání jejich výpadků v nich bude spoluřídit náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Ten se stal spolupředsedou pracovní skupiny v Alianci pro kriticky důležité léčivé přípravky.

O zvolení Jakuba Dvořáčka do funkce spolupředsedy první pracovní skupiny v evropské Alianci pro kriticky důležité léčivé přípravky informuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] v tiskové zprávě. Společně s druhým spolupředsedou tak bude Dvořáček další dva roky řídit fungování této pracovní skupiny s pomocí DG HERA.

„Velmi si vážím důvěry, kterou mi svojí volbou členové této mezinárodní pracovní skupiny vyjádřili. Naším hlavním společným cílem je minimalizovat dopady výpadků léčiv na občany EU. Chceme také posílit spolupráci Evropské unie s farmaceutickým průmyslem, abychom maximálně diverzifikovali dodávky léčiv na evropské lékové trhy,“ přibližuje své plány náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Do funkce jej členové skupiny zvolili výraznou většinou a disponuje tak ve své pozici velmi silným mandátem, dodává ministerstvo. Zásadní roli v portfoliu činností nové pracovní skupiny fungující na úrovni EU hraje roli posílení výrobních kapacit v unii v oblasti kritických léčiv. Dále se pracovní skupina zaměří na předcházení výpadků léčiv ve všech členských státech.

Jakub Dvořáček míří do Bruselu

Aliance pro kriticky důležité léčivé přípravky zahájila činnost z iniciativy Evropská komise, a to v dubnu letošního roku. Jejím cílem je spolupracovat na unijní úrovni v oblasti zajištění zejména kriticky důležitých léků pro EU.

Nechci vysvětlovat, proč někdo umřel, protože neměl léky

Aliance sdružuje veřejné a soukromé subjekty z evropského zdravotnického a průmyslového segmentu. Společně chtějí navrhovat taková doporučení, která posílí bezpečnosti dodávek a globálních dodavatelských řetězců důležitých léků.

„Na základě posouzení zranitelnosti jedenácti kriticky důležitých léčivých přípravků se aliance bude zabývat možnými způsoby zmírnění strukturálních rizik,“ přibližuje činnost nové pracovní skupiny, jejímž spoluřízením byl pověření zástupce z ČR Jakub Dvořáček, ministerstvo zdravotnictví.

Dále chce svou činností posílit dodávky léků podporou diverzifikace a modernizací. Rovněž chce aliance usilovat o navýšení výrobních kapacit na evropské půdě.

Seznam kritických léků EK a EMA zveřejnila loni v prosinci

První seznam s léky, které Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] ve spolupráci s EK vyhodnocuje jako těžko nahraditelné, zveřejnily unijní orgány loni v prosinci. U na seznamu vyjmenovaných léků EMA sleduje kontinuitu jejich dodávek a jejich objemy v unijních zemích. Tím se EU snaží vyvarovat jejich náhlému nedostatku. Uvedení účinné látky na seznam ale neznamená, že hrozí výpadek léky s jejím obsahem v blízké budoucnosti.

„Prevence možného nedostatku je u těchto léků zvlášť důležitá. Jelikož nedostatek takového léku může ohrozit zdraví pacientů a způsobit vážné problémy zdravotnictví,“ vysvětlují, co znamená uvedení látky na seznam kritických léků, zástupci EMA.

EMA zveřejnila seznam kritických léků, zatím je jich přes 200

Za kritický se považuje lék předepisovaný pacientům s vážným onemocněním a který se dá jen těžko nahradit jiným lékem. Takový lék, pokud splňuje další EK a EMA stanovená kritéria, pak zařadí evropské úřady na seznam kritických léků. Jednou z podmínek je i to, že lék musí jako kritický vyhodnotit více než jedna třetina zemí EU a EHP.

U takto vymezených léků se podle Jakuba Dvořáčka následně Evropská komise postará o jejich smluvní zajištění s jejich výrobci a distributory. Při rozhodování o zapsání léku na seznam kritických látek vychází unijní odborníci s předem vypracované metodiky. Tu vytvořili ve spolupráci se zdravotníky, farmaceutickými firmami i pacientskými organizacemi. Seznam kritických léků se v čase mění a upravuje.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here