I léčený nádor prostaty ve 4. stadiu dává šanci na přežití

1
5512
nadory_prostaty
Ilustrační foto: Masarykův onkologický ústav

Ve 20 až 30 procentech případů diagnostikují lékaři nádor prostaty v pokročilém stadiu. Karcinom prostaty je podle odborníků výjimečný v tom, že léčba i v jeho 4. stadiu vykazuje stále lepší výsledky. Přežití pacientů s jeho historií se prodlužuje.

Nárůsty pacientů se zhoubným nádorem prostaty jsou v Česku podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] v posledních letech velmi vysoké. Mužů s tímto onemocněním podle ÚZIS ročně přibývá 5-6 procentním tempem. Ročně lékaři potvrdí zhoubný nádor prostaty asi u deseti tisíců mužů, většinou v raných stadiích. Počty pacientů s pokročilým onemocněním ale nejsou rozhodně zanedbatelné.

„Ročně je diagnostikováno cca 2 800 pacientů se zhoubným nádorem prostaty ve stadiu vyšším než dva,“ nastínil rozložení pacientů podle fáze onemocnění ředitel ÚZIS Ladislav Dušek na tiskové konferenci Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu [AIFP]. Na ní odborníci představili pokrok v léčbě rakoviny prostaty.

Počet nových pacientů s nejpokročilejším čtvrtým stadiem nemoci se pohybuje kolem jednoho tisíce. Obdobný počet pacientů vstupuje do čtvrtého stadia kvůli progresi nemoci nebo relapsům.

„Celkově u nás s historií pokročilého onemocnění žije více než 25 tisíc mužů,“ dodal Dušek.

Procentuálně vyjádřeno u nás lékaři diagnostikují pacienty s pokročilým nádorem prostaty ve 20-30 procentech případů.

„Pozdní záchyty jsou poměrně stálé, nerostou. […] Rostou hlavně méně pokročilá stadia,“ upřesnil šéf ÚZIS.

Nádor prostaty se úspěšně léčí i v jeho 4. stadiu

Zhoubné nádory prostaty jsou podle jeho slov výjimečné v tom, že se daří zlepšovat výstupy léčby i v pokročilém stadiu nemoci. Což se projevuje především prodlužující se délkou přežití těchto pacientů. V pětiletém přežití se podle dat ÚZIS blíží čeští pacienti v prvních třech stadiích nemoci až ke 100 procentům. Vůbec největší posun vykazuje v posledních letech léčba pacientů s karcinomem prostaty v jeho posledním čtvrtém stadiu. Ani tato skupina pacientů tak nezůstává stranou a dostávají se jim účinná terapeutika.

„Největší pokrok vidíme ve stadiu čtyři, kde jsme se dostali za posledních dvacet let ke zlepšení o 64 procent. A dostáváme se na 54% šanci pětiletého přežití,“ přiblížil pokrok v léčbě výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Screening nádorů prostaty může snížit úmrtnost na ně až o 30 %

Podle Duška je karcinom prostaty jediným zhoubným nádorem u dospělých pacientů, kde se daří v čase významně prodlužovat délku přežití i v těch nejpokročilejších stadiích.

„A to jde jednoznačně na vrub inovativní léčbě,“ upozornil šéf ÚZIS.

Moderní léky dostává přes 2 500 mužů s nádory prostaty

Pacienti s nádory prostaty ve 4. stadiu se soustřeďují do specializovaných center, komplexních onkologických center [KOC]. V nich se jim dostávají inovativní léky poté, co jejich účinnost na daný nález zhodnotí s ohledem na zdravotní stav pacienta tým specialistů.

„Hovoříme o takzvané centrové léčbě, která je dnes předepisována více než 2 500 pacientům. K dispozici je už více než sedm moderních léků, které významně přispěly k nárůstu pětiletého přežití pacientů,“ říká Kolář.

Průměrný věk mužů při zahájení inovativní léčby v těchto centrech činí 72 let. Naprostá většina z nich se v centrech ale začíná léčit ve věku 60 let, dodal Kolář. Upřesnil, že průměr je ale 72 let. S ohledem na stárnutí populace i zavedeného plošného screeningu se dá podle něj i Ladislava Duška očekávat, že počty pacientů s karcinomem prostaty budou dále narůstat. A společně s tím přibydou i pacienti léčení ve specializovaných centrech.

Zvládnout boom rakoviny pomůžou v Česku regionální onkocentra

Což se odrazí i na výdajích zdravotních pojišťoven na léčbu ve specializovaných centrech. David Kolář pro představu uvádí, že náklady pojišťoven na tyto inovativní léky činily v roce 2022 zhruba 800 milionů korun. To je oproti roku 2015 nárůst zhruba o 14 procent.

„Náklady na léčbu jednoho pacienta však v uplynulých letech postupně klesaly na aktuálních 313 tisíc korun. S centrovou léčbou také dochází ke snižování dalších nákladů na zdravotní péči vlivem snížených hospitalizací,“ upozornil na další souvislost David Kolář.

Díky novým lékům umí lékaři nádor i zastavit

Dostupná inovativní terapeutika na léčbu zhoubného nádoru prostaty potvrdila profesorka Renata Soumarová z Onkologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady [FNKV]. Tyto léky, jak říká, dokáží zastavit růst nádoru či ovlivnit jeho aktivitu.

„Nemůžeme tvrdit, že dokážeme pacienta s metastatickým onemocněním karcinomu prostaty definitivně vyléčit, ale velmi významně dokážeme prodloužit přežití zastavením nádorového růstu,“ vysvětlila cíle léčby moderními preparáty prof. Soumarová.

Vývoj léků na onkologická onemocnění podle ní vykázal v posledních 10-20 letech velmi rychlé tempo. A lékoví regulátoři schválili použití řady inovativních léků. K posunu podle profesorky přispěly i velké studie takových léků ve třetí klinické fázi. Díky tomu se účinná léčba dostává k většímu počtu pacientů, podotkla profesorka.

Mimo farmakologickou léčbu se pacientům s karcinomem prostaty dostává i chirurgická léčba, kdy specialisté odstraní nádor pomocí radikální prostatektomie. Obvykle k takovému výkonu indikují pacienty s lokalizovaným nálezem.

„Téměř všechny pacienty operujeme v České republice roboticky, to je i světový trend,“ uvedl prof. Marek Babjuk z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Nádory ledvin jsem se učil operovat třikrát, říká profesor Babjuk

Jde tak podle něj o velmi precizní způsob výkonu s menšími krevními ztrátami i lepšími funkčními výsledky co se týče inkontinence nebo erekce. Některé pacienty s nádory prostaty lékaři indikují k radiologické léčbě. A podle prof. Babjuka je tu i skupina mužů, kterým specialisté nedoporučí žádnou léčbu.

„To je přístup, kdy pacienta nějakou dobu jenom sledujeme,“ řekl k tomuto druhu léčby.

Většinou jde o pacienty s méně agresivní formou rakoviny. Anebo o ty, u nichž se předpokládá kratší doba života než deset let. Lékaři v nastavení léčby totiž zohledňují i dopady vedlejších účinků onkologické léčby na život. Přesto takového pacienta průběžně sledují, vyšetřují a v případě rychlé progrese přistupují k aktivní léčbě, říká prof. Babjuk.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. Jedná se o reklamu…!!!
    S rakovina by neměla být zdrojem zisků tak jak to je v případě této reklamy…
    …profesor požaduje za konzultaci 2 tisíce a toto je jeho reklama…
    … zdarma vám neporadí protože prý podle jeho odpovědi k tomu není žádný zákonný důvod…

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here