Nedostatkový Digoxin zajistí dovoz ze Slovenska

0
636

Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo na skutečnost, že v lékárnách není minimálně od 10. 12. k dostání Digoxin. Ten se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence. V Česku ho užívá asi 350 000 pacientů.

Chybí-li Digoxin, lze se obrátit na ošetřujícího lékaře. Ten může předepsat neregistrovaný léčivý přípravek ze zahraničí se stejnou léčivou látkou. Úřad apeloval na lékaře, aby pacientům předepisovali pouze takové množství léčivého přípravku, které je nezbytné na překonání období do začátku února, kdy Zentiva [držitel rozhodnutí o registraci] obnoví standardní dodávky léku do lékáren.

Dovoz ze zahraničí

Do obnovení standardních dodávek léku na náš trh hodlá úřad vykrýt jeho nedostatek dovozem ze Slovenska v objemu 6 000 balení. Což je cca měsíční spotřeba Digoxinu v ČR. Společnost Zentiva uvedla, že obnovit standardní dodávky Digoxinu na do tuzemských lékaren plánuje na 8. 2. 2019. [Důvodem výpadku léku v lékárnách je podle některých médiích změna názvu léku na jeho obalu. Státní ústav pro kontrolu léčiv o jeho nedostatku informoval již 10. 12. 2018.]

Co je Digoxin

Digoxin je srdeční glykosid obsažený v listech náprstníku vlnatého [Digitalis lanata]. Za daných podmínek zlepšuje funkci srdce jako pumpy tím, že zesiluje sílu stahu srdečního svalu a zpomaluje jeho tepovou frekvenci. Zlepšuje se prokrvení ledvin, zvyšuje se tvorba moči, což pomáhá odstranit z organismu nadbytek vody. Ta se hromadí jako důsledek selhání srdce. Léčebný účinek se projevuje snížením únavy, dušnosti, zmenšením otoků dolních končetin a zvýšením fyzické výkonnosti. Přípravek se používá k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti, zvláště je-li spojena s míháním síní a k léčbě některých poruch srdečního rytmu [míhání síní s rychlou odpovědí komor].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here