Asociace českých a moravských nemocnic [AČMN] vydala prohlášení, v němž premiéra Andreje Babiše [ANO] upozorňuje, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] ztrácí důvěru regionálních nemocnic i zdravotníků v nich.  Odboráři ve zdravotnictví přímo žádají o odstavení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z rozhodovacích procesů.

Důvod? Nedostatek ochranných pomůcek a chaos při přerozdělování těch, které postupně do České republiky přicházejí.

„Ani po předchozích upozorněních se stav vybavení ochrannými prostředky v naprosté většině ze 118 nemocnic a zařízení AČMN nezlepšil. Ba naopak! Z jeho strany nebyly splněny ani sliby rozdělení ochranných prostředků, zabezpečovaných současným leteckým mostem,“ uvádí ve svém prohlášení AČMN.

V obdobném duchu se vyjadřují zástupci České stomatologické komory, praktičtí lékaři i lékárníci. Ti dokonce vyzvali obyvatelstvo, aby jim doma ušité roušky přinášeli do lékáren ve chvíli, kdy si jdou pro léky.

Ke kritikům ministra Adama Vojtěcha patří i kraje. Pardubický hejtman Martin Netolický [ČSSD] dokonce veřejně vyzval premiéra Andreje Babiše [ANO], aby ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha odvolal. Premiér Andrej Babiš řekl, že nyní na to není vhodná chvíle.

Nerovnoměrné rozdělování ochranných pomůcek

Asociace regionálních nemocnic ve svém prohlášení uvádí, že polovinu nově přivezených ochranných prostředků Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] přidělilo jím zřizovaným zdravotnickým zařízením a sedmi dalším.

„Ve zbývající polovině pro regiony podíl pro nemocnice a další lůžková zařízení snížil rozdělovníkem vydaným v pátek 20. 3. ze slibovaných 38 procent na pouhých v průměru 30 procent. Podle informací docházejících z krajů nebylo splněno ani to,“ uvádí AČMN.

Bude-li podle asociace tento vývoj pokračovat i u dalších dodávek, nemocnice, které svým vybavením a nepřetržitým provozem jsou první i poslední instancí proti epidemii, nebudou moci v regionech tuto roli naplnit.

Vyřazení zdravotníků z činnosti

„Vyvrcholením nekoordinovaného postupu a odtržení od reality je pak rovněž tento pátek ministrem zdravotnictví vydané mimořádné opatření. Jeho podstatou je, že každý zdravotnický pracovník, který se dostane do takzvaného rizikového kontaktu s nositelem nákazy, bude více či méně vyřazen z činnosti,“ uvádí AČMN.

Upřesňuje, že jako rizikový kontakt je přitom definován kontakt bez použití přiměřených ochranných prostředků. Podle asociace to znamená, že při absolutním nedostatku jakýchkoliv, natož přiměřených ochranných prostředků, jakýkoliv nositel nákazy při každém kontaktu vyřadí z akce jednoho nebo i více zdravotnických pracovníků. Za uvedeného nedostatku ochranných prostředků jde o opatření, které regionální nemocnice vyřadí zcela z provozu.

„Doporučujeme proto předsedovi vlády ČR, aby zvážil, zda je možno takto v řízení zdravotnictví pokračovat. Důrazně však žádáme o neprodlenou nápravu v zásobování osobními ochrannými prostředky pro nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení,“ stojí ve stanovisku AČMN.

Odstavení ministra žádají i odboráři

Stejně tvrdě se na adresu ministra zdravotnictví vyjadřují i zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP ČR] a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů [LOK – SČL]. Ti ve svém prohlášení uvádějí: „Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zásadně selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků, proto žádáme premiéra Andreje Babiše, aby o opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda.“ju

Podle nich ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v době pandemie Covid-19 zásadně selhal.

„Nezajistil včasnou ochranu zdravotníků, zejména rouškami a respirátory, a tím pádem druhotně ani ochranu veřejnosti. Jeho mediální vystoupení ohledně zajištění osobních ochranných pomůcek zdravotníkům jsou lživá a zavádějící,“ tvrdí odboráři.

Ti přitom již v minulosti varovali před chaotickým řešením současné krize a zejména pak před nerovnoměrným přerozdělováním zdravotnických ochranných pomůcek.

Vyřazení zdravotníků z činnosti II

Stejně jako AČMN pak kritizují nařízení o vyřazení zdravotníků z činnosti po kontaktu s nakaženou osobou. To vydalo MZ ČR v pátek [21.3.]. Odbory upřesňují, že nyní, když je už zcela zřejmé, že Covid-19 se bude šířit i mezi zdravotníky, tak ministr všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje, aby v případě zdravotníka, který měl [rizikový] kontakt s nakaženou osobou a neměl při tom zajištěny dostatečné osobní ochranné pomůcky, rozhodoval o jeho vyřazení z výkonu práce.

„Uvedené mimořádné opatření dokonce počítá s tím, že pokud si zaměstnavatel vyhodnotí situaci tak, že je pro něho zdravotník nezbytný, může paradoxně nadále pracovat. Odbory s tímto mimořádným opatřením zásadně nesouhlasí. Požadují jeho zrušení. Zdravotníky lze testovat plošně. Karanténu řešit jiným způsobem. […] Na základě zkušeností z Číny víme, že zejména vysoká fyzická zátěž, výkon práce, stres a fyzické přepětí zhoršují průběh nemoci,“ uvádějí odbory.

Ministr hazarduje s životy lidí v ČR

Podle nich je ministrovo mimořádné opatření zjevným hazardem se zdravím a životy všech zdravotníků, kteří přišli do styku s pacienty s Covid-19. Odbory tvrdí, že ohrožuje i rodiny zdravotníků. I jejich blízké a hlavně veřejnost. A to zejména ve svých důsledcích i udržitelnost a funkčnost celého systému zdravotnictví v České republice.

„Ministr Adam Vojtěch vydáním zmíněného opatření bohužel opět prokazuje, že není ani odborníkem v oblasti zdravotnictví. Ani není zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření. Máme za to, že v souvislosti s konstruktivním řešením problému Covid-19 fatálně selhal,“ uvádějí zástupci odborů.

Požadují, aby premiér Andrej Babiš situaci okamžitě řešil: „Vzhledem k tomu, že je nezbytné předejít ve zdravotnictví dalším excesům podobného typu, požadujeme, aby o dalších opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda,“ upřesňují.

Adam Vojtěch: Rezignovat nehodlám

Sám ministr Adam Vojtěch se k hlasům, které žádají jeho odvolání, vyjadřuje netečně. V rozhovoru Vojtěch: Toto jsme nečekali, rezignovat nehodlám a roušky dostanou všichni pro iDnes.cz [deník patří do svěřenského fondu Andreje Babiše] uvedl, že rezignovat nehodlá. Na otázku, proč ve zdravotnictví chybí ochranné pomůcky odpověděl takto: „Ano, některé věci nevyšly, jak jsme předpokládali. Měli jsme nějaké objednávky, které bohužel nedopadly. Ale to není nic výjimečného. Teď jsem četl, že třeba Belgie měla dostat zásilku roušek, která nepřišla, podobná situace byla i v jiných zemích. V Evropě není země, která by měla stovky milionů ochranných prostředků.“

Na otázku, proč nyní tisíce lidí v Česku šije roušky, jichž je stejný nedostatek jako všeho ostatního, ale o nichž bylo z mnoha stran řečeno, že nepomáhají, odpověděl: „Pro mě je to takový národní symbol lidské solidarity, je to hezké.

Co se týče vyvození vlastní odpovědnosti, možnosti, že by sám na funkci ministra rezignoval [ministr je zároveň i poslancem za ANO, pozn. red.] pak odpověděl: „Někdy je člověk možná z věcí otrávený, ale na druhé straně by mi to přišlo, jako kdyby kapitán opouštěl loď. […] Myslím, že ministr zdravotnictví musí zůstat na palubě a dělat s kolegy maximum, abychom tu epidemii zvládli. […] Přes všechno, co člověk zažívá – a leckdy to není jednoduché – chci vydržet a dovést situaci do zdárného konce.“

 –RED–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here