Ministerstvo financí [MF ČR] promine daň z přidané hodnoty [DPH] u služeb a zboží, které lidé a firmy bezúplatně poskytují zdravotníkům, záchranářům, sociálním pracovníkům a armádě. Ministerstvo zároveň vyjednalo osvobození od cla a DPH u dovozu zdravotnického materiálu z mimounijních zemí.

Jde například o darování zdravotnického materiálu nebo občerstvení. Návrh MF ČR schválila vláda. Odpuštění daně platí od 12. března do skončení nouzového stavu. Zejména nyní totiž zažívají poskytovatelé zdravotní i sociální péče vyšší vlnu solidarity.

„Až bych řekla, že nejsme v České republice. Vlna zájmu o to, co potřebujeme, je obrovská. V posledních týdnech se nám dostává mnoho nabídek materiální i finanční pomoci. Vážíme si veškeré podpory, kterou nám lidé a firmy vyjadřují. Moc za ni děkujeme,“ uvedla pro Zdravezpravy.cz mluvčí Nemocnice Na Bulovce [NNB] Simona Krautová.

Upřesnila, že nemocnici nebývale přibývají i finanční dary. Podle informací redakce Zdravezpravy.cz například jeden z dárců poukázal nemocnici bezmála devět milionů korun.

Kdo nemusí platit DPH

Podle MF ČR se rozhodnutím o odpuštění DPH ve stanoveném časovém rozmezí promíjí daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. A to ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby.

„Půjde například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují,” uvedlo MF ČR.

Podle úřadu je okruh poskytovatelů zdravotnických služeb vymezen odkazem na zákon o zdravotních službách. V případě zařízení sociálních služeb jde o centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. Dále o chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity. Také sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče.

Mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří hasiči, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a policie.

Osvobození od cla

Další změna, která se týká poskytovatelů zdravotních služeb, je osvobození od cla a daně z přidané hodnoty na zdravotnický materiál určený pro boj proti epidemii koronaviru. Což platí i pro materiál, který je dovezen ze zemí mimo Evropskou unii, tedy i Číny. Osvobození se vztahuje na materiál poskytnutý zdarma nebo ten, který stát dává nemocnicím. K tomu Česká republika získala souhlas od Evropské komise, o který MF ČR pořádalo 24. března. Osvobození platí zpětně od 30. ledna do konce července. To potvrdila i vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO]: ČR získala od Komise zelenou, aby osvobodila od DPH a cla zdravotnické prostředky proti koronaviru dovezené ze zemí mimo EU, které stát rozdává zdarma nebo je dává nemocnicím. Zajistit roušky nebo respirátory tak bude jednodušší. Osvobození platí zpětně, od 30. 1. do 30. 7.“

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here