Lékaři z I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU [FNUSA] odoperovali pacientce oba kolenní klouby v jeden čas. Doba operace se prodloužila pouze o zhruba 10 minut a pacientka tak nemusí čekat dalších šest měsíců na operaci druhého kolene. Chodit by měla do půl roka.  

Pacientka trpěla artrózou obou kolenních kloubů. Vzhledem k oboustrannému těžkému postižení se ortopedové rozhodli pro operaci dvou totálních endoprotéz kolenních kloubů v jeden čas. Tento postup je podle vyjádření lékařů z FNUSA v ČR naprosto ojedinělý a vyžaduje velmi sehraný operační tým.

„Operace je rovněž náročná z hlediska logistiky, časové souslednosti operačního postupu, instrumentace a implantace. Důležitá je také dokonalá pooperační péče a rehabilitace. Provedení operace si můžeme dovolit s ohledem na nové trendy v před a pooperační péči od ovlivnění krvácení, přes prevenci trombózy až po novinky v rehabilitaci,“ uvedl přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU a jeden z operatérů Tomáš Tomáš.

Dva kolenní klouby najednou

Operovat kolenní klouby v jeden čas je výhodné pro pacienta i zdravotní systém. Podle Tomáše Tomáše vede operace obou kolen v jedné době k výraznému zkrácení doby léčby pacientky. Při běžném postupu by musela druhou operaci absolvovat nejdříve za půl roku.

„Nyní operace trvala jen o něco málo déle, zhruba o deset minut, než standardní náhrada jednoho kolenního kloubu, která běžně probíhá do jedné hodiny,“ vysvětluje Tomáš Tomáš.

Oboustranná náhrada vyžaduje kromě zkušených rehabilitačních pracovníků také vybavení pracoviště rehabilitačními pomůckami. Nepostradatelné k takovému výkonu jsou například motorové dlahy, které pomáhají pacientům s rozcvičením operovaného kloubu. K rekonvalescenci pacientů po totální kolenní endoprotéze je nutná komplexní následná péče, nejčastěji formou lázeňských rehabilitačních pobytů.

„Spolupracujeme s lázněmi Darkov. Tam pacienty překládáme k pooperačnímu cvičení s využitím možnosti cvičení v bazénu. U této pacientky bude hospitalizace jen o něco delší než při jednostranné náhradě, poté absolvuje rehabilitaci,“ vysvětlil Tomáš Tomáš s tím, že pokud nenastanou žádné komplikace, do půl roku bude normálně a bezbolestně chodit.

Endoprotéza kolenního kloubu se stala rutinní operativou

Totální endoprotéza kolenního kloubu [artroplastika, aloplastika] je operativní zákrok, při němž lékaři nahradí poškozený kolenní kloub implantátem. A to buď celý nebo jeho část. Náhrady kolenních kloubů v Česku ortopedové začali provádět již koncem 70. let. Dnes jde o rutinní ortopedický výkon, který je v Česku na vysoké úrovni [materiálně i technicky]. Výjimkou mezi operovanými nejsou ani osoby starší 70 let.

K výměně kolenního kloubu lékaři přistupují především kvůli odstranění bolesti a kvůli zlepšení funkce dolních končetin. Operativní zákrok se provádí v celkové anestezii. Během operace lékaři odstraní postižené části stehenní a holenní kosti, vyrovnají osovou deformitu končetiny a vazivovou disbalanci kolenního kloubu a připraví prostor pro implantát. Nejprve nahradí kolenní kloub zkušebním komponentem, přičemž opracují čéšku. Pak vyzkouší rozsah pohybu a až poté vloží vybraný originální implantát. Ten ve finále upevní pomocí speciálního cementu. S rehabilitacemi se pomalu zažíná již v prvním pooperačním dnu a postupně se přidává na intenzitě. Zhruba osmý den je pacient přesunut na rehabilitační oddělení. Většina pacientů začne samostatně chodit šest týdnů po operaci.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here