Včerejší jednání vlády přineslo novinky, které od 25. 5. naplánované rozvolňování ještě více rozvolnily. Od dnešní půlnoci [26.5.] se ruší vyhrazené hodiny pro nákupy osobám starších 65 let. Kadeřnice mohou odložit štíty, plavčíci, trenéři i řidiči ve veřejné dopravě jsou zbaveni za daných podmínek roušek. A od 1. 6. se do škol vrátí i žáci speciálních škol. Změny se týkají i ukončení karantény.

Pro většinu obyvatel bude zřejmě dobrou zprávou, že od úterý 26.5. si budou moci všichni lidé dojít nakoupit kdykoliv budou potřebovat. A to bez ohledu na svůj věk i kolik je hodin. Od dnešní půlnoci se totiž zrušila vyhrazená nákupní doba od 8 do 10 hodin v obchodech větších 500 metrů čtverečních výhradně pro osoby starší 65 let.

Uvolnění u nošení roušek a ochranných štítů

Od pondělí 25.5. 2020 už si lidé v Česku nemusí kdekoliv na veřejných místech chránit svá ústa a nos. Povinnost nošení roušek, zakrytí dýchacích cest, platí pouze ve vnitřních prostorách [obchody, úřady, školní zařízení, restaurace, kavárny apd.]. Nošení roušek je pak vždy povinné v MHD a dalších veřejných dopravních prostředcích a na místech, kde není možné dodržet dvoumetrový sociální odstup.

25. května přijde další uvolňování preventivních opatření

Novinka je, že od povinnosti nošení roušek jsou nově zproštěni řidiči veřejného dopravního prostředku. Pokud ovšem nejsou v přímém kontaktu s cestujícími [například při jejich odbavení]. Nošení roušek není nařízeno pro zaměstnání v kancelářích a výrobních provozech. To, pokud pracovníci vykonávají práci na jednom místě a jsou alespoň dva metry od svých kolegů. Od nošení roušek si dále uleví i plavčíci, trenéři, instruktoři, kteří jsou však schopni dodržet dvoumetrový sociální distanc.

Podrážděnou pokožku od roušky je nutné promazávat

Od úterý 26.5. 2020 mohou při své práci odložit i tolik diskutované plastové štíty všichni kadeřníci, holiči, manikéři, pedikéři i pracovníci v masážních a kosmetických službách. Vláda se včera na svém jednání shodla, že jim k dostatečné vlastní ochraně i ochraně zákazníka před koronavirem postačí pouze jedna ochranná vrstva. To znamená, že si mohou vybrat mezi ochranným štítem nebo rouškou. V případě, že zvolí ochranu dýchacích cest rouškou, pak by si ji měli podle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] alespoň jednou za dvě hodiny vyměnit.

Novinky pro poskytovatele zdravotní péče

Jisté změny přineslo včerejší jednání vlády i pro poskytovatele zdravotních služeb a způsobu, jak ukončit karanténu u pacientů. Doposud lékaři karanténu ukončovali prostřednictvím rapid testu [rychlotest na přítomnost protilátek v krvi]. Ten výsledek ukázal do zhruba 20 minut od nabrání kapky krve z bříška prstu. Nově však ministerstvo ukládá lékařům karanténu ukončit pouze PCR testem [odběr biologického materiálu z nosohltanu]. Dále jsou povinni žádat o provedení odběru vzorku k vyšetření pacienta na přítomnost SARS-CoV-2 pouze elektronickou žádanku.

Konec karantény potvrdí až negativní test na protilátky

Chytrá karanténa 2.0 v gesci ministerstva zdravotnictví

Od včerejšího dne přešel systém Chytrá karanténa plně do kompetence MZ ČR, konkrétně pod hlavního hygienika. Do té doby vedl projekt Chytrá karanténa centrální řídící tým zřízený Armádou ČR pod vedením náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Ten by měl už v tomto týdnu na MZ ČR ve funkci náměstka skončit a přesunout se na Úřad vlády ČR na pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum. Devadesátičlenný tým by měl být zrušen k 30. červnu.

Chytrá karanténa 2.0 sbírá data o zdravých i nemocných

Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] by začleněním projektu pod MZ ČR mělo dojít především ke zrychlení procesu epidemiologických šetření. Ministerstvo pod hlavním hygienikem zřídí Pohotovostní operační centrum, které bude pracovat v režimu 24/7. Součástí systému jsou i krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a ICT nástroje, která slouží pro podporu jejich činnosti.

Podle doposud navrženého projektu dojde k rozšíření kapacit krajských hygienických stanic. Náklady byly vyčísleny na 148 milionů korun, přičemž jedna část půjde na posílení personálních kapacit na ministerstvu a krajských hygienických stanicích. Počítá se s 167 novými pracovníky. Podle vyjádření ministra Vojtěcha by měl být na ministerstvu zřízen speciální odbor, který bude mít na starost nejenom současnou epidemii koronaviru, ale bude sledovat i případné další hrozby s dopadem na veřejné zdraví. Druhá část rozpočtu půjde podle současných plánů do IT systémů, technologických řešení. Ty bude pro MZ ČR zajišťovat Národní agentura pro komunikační a informační technologie [NAKIT].

Pootevření hraničních přechodů

Občané s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU mohou od dnešního dne vstoupit na naše území za podmínky, že jsou covid negativní. To prokáží negativním testem. Pobývat na území České republiky ale mohou pouze po dobu tří dnů. A to v případě, že je k cestě vede návštěva rodiny či ekonomická činnost. Dále tato výjimka platí pro občany EU, kteří vstupují na naše území kvůli studiu na vysoké škole. A dále pro pracovníky do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května 2020. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19.

Speciální školy a uvolnění pro 2. stupeň a vyšší úrovně

Od 1. června se otevřou školní zařízení pro žáky speciálních základních škol a pro děti v přípravném stupni základních speciálních škol. Studenti středních škol a konzervatoří budou moci od stejné doby začít navštěvovat praktickou část vyučování. A to pouze dle vlastního úsudku, neboli dobrovolně. Skupiny žáků v těchto oborech nesmí být měnné a v počtu maximálně 15 studentů. Žáci 2. stupně základních a středních škol, konzervatoří a VOŠ budou moci začít navštěvovat svou školu až od 8. června, ale pouze za účelem konzultace nebo třídnické hodiny.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here