Nejčastějšími jsou nádory prostaty, močového měchýře či ledvin,“ říká nový přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU Michal Fedorko. FN Brno s ním připravila rozhovor na téma současné urologické zdravotní péče. ZdraveZpravy.cz jej přinášejí ve zkráceném znění a s drobnými redakčními úpravami.

S čím chodí urologičtí pacienti nejvíce do ambulancí?

Jsou to problémy se zbytnělou prostatou, močové kameny, poruchy močení a pak také urologické nádory.

Jaké typy operací jsou v rámci Urologické kliniky nejčastější?

Je několik skupin operovaných pacientů. Významné je zastoupení pacientů s močovými kameny [prevalence v populaci ČR je přibližně 5 %] a s tím související, v dnešní době téměř výlučně minimálně invazivní operativa [endoskopická/perkutánní léčba, mimotělní drcení]. Dále jsou to pacienti s malignitami. Pokud opomeneme kožní nádory, tvoří urologické malignity až čtvrtinu všech nádorů.

Jaké jsou nejčastější nádory, jsou to nádory prostaty?

Nejčastějšími jsou nádory prostaty, močového měchýře či ledvin. Operace se týkají jednak primární léčby, ale i sledování, typickým příkladem jsou nádory močového měchýře. Péči poskytujeme i mužům s benigní hyperplázií prostaty, tedy nezhoubným zbytněním, kde však díky účinné farmakoterapii počet výkonů spíše klesá. No a nakonec jsou to různé poruchy močení neboli dysfunkce močových cest a menší výkony na genitálu, které pořád tvoří signifikantní část operací.

Preventivní prohlídky na prvním místě

Co radíte mužům v rámci prevence?

V první řadě je to u mužů středního věku nevyhýbat se urologovi nebo preventivním urologickým prohlídkám. V rámci časné detekce zhoubného nádoru prostaty [nejčastější mužský nádor] se doporučuje standardně vyšetření v 50 letech života. V případě pozitivní rodinné anamnézy karcinomu prostaty [otec, bratr] a u negroidní rasy ještě dříve, ve 45 letech. Pokud je muž známým nositelem mutace BRCA2 genu, doporučuje se vyšetření dokonce ve 40 letech života. Vyšetření zahrnuje odběr krve na PSA [prostatický specifický antigen] a palpační vyšetření prostaty přes konečník.

Existují zaručené preventivní opatření proti snížení rizika karcinomu prostaty?

V současné době neexistují žádná jiná [než preventivní prohlídky, pozn. red.] vědecky podložená preventivní nebo dietní opatření, která by účinně dokázala snížit riziko vzniku karcinomu prostaty.

Urologie a její současné trendy

Jaké jsou trendy v urologii?

Obecně s rozvojem urologie v posledních třech dekádách dominují minimálně invazivní postupy. A to napříč celým spektrem diagnóz a tendence aktivního sledování některých nemocí místo primární operace, která by se ve výsledku jevila jako nepřínosná.

Připravujete nějaké novinky v rámci léčby urologických pacientů?

V nejbližších dvou letech se reálně nedá očekávat zavedení nějaké nové technologie či převratné novinky. Spíše půjdeme cestou dostupnosti moderních a dosud méně využívaných metod pro naše pacienty.

Které to jsou?

Konkrétně v léčbě močových kamenů chceme více rozvinout kombinovanou endoskopickou léčbu ze dvou přístupů současně a větší využití flexibilních technologií. Chceme provádět endoskopické enukleace prostaty a obnovit laserové operace prostaty i takzvanou termochemoterapií u nádorů močového měchýře.

O co konkrétněji jde?

Jde o ohřívání močového měchýře s vyšší účinností podávané chemoterapie přímo do močového měchýře. Pracujeme ale i na zvyšování počtu laparoskopií a rozšíření spektra laparoskopických výkonů.

Léčba horkou párou ve FN Brno končí

Budete pokračovat v léčbě prostaty horkou párou [Rezum]?

Ne, od 1. 8. 2020 tato léčba již není na Urologické klinice prováděna a bude probíhat v jiném [soukromém] zdravotnickém zařízení v Brně. V rámci strategie distributora této technologie se v rámci jižní Moravy aktuálně počítá pouze s jedním centrem. Aktuální umístění této technologie je výsledkem jednání distributora s předchozím vedením Urologické kliniky. V budoucnu však není změna vyloučena.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here