Najít účinnou léčbu medikamenty pro onemocnění covid-19 pomohou i čeští odborníci. Ti se zapojili do studie Solidarity Trial Světové zdravotnické organizace [WHO], která mapuje možnosti léčby pacientů s covid-19. Výzkumu se u nás zúčastní zatím 20 pacientů.

Klinickou studii, která má zjistit možnosti léčby covid pacientů vybranou medikací, připravila Světová zdravotnická organizace [WHO] v jarním období epidemie koronaviru. Nyní se do výzkumu zapojila i Česká republika. Realizací je pověřena Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Výzkumnou infrastrukturou CZECRIN.

„Studie Solidarity je vedle práce na vývoji vakcíny proti covid-19 jedna z cest, jak aktivně bojovat proti tomuto onemocnění. Spolupráce s WHO je v tomto ohledu velmi důležitá,” uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula [za ANO].

Mezinárodní studie Solidarity se účastní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Thomayerova nemocnice v Praze. Do výzkumu, který u nás započal v září 2020, je v tuto chvíli zařazeno na 20 pacientů. O navýšení počtu zapojených pacientů do studie začnou odborníci uvažovat v závislosti na dalším vývoji covidu, Ten určí i délku trvání studie.

Hledání vhodné léčby covidu-19

Výzkum se řídí jednotnou metodikou WHO a v podstatně se skládá z několika takzvaných ramen léčby. Přičemž každé z nich sleduje a hodnotí účinnost a bezpečnost léků, které jsou potenciálně vhodné pro léčbu covidu-19. V praxi to znamená, že vybrané zdravotnické zařízení užívá k léčbě pacientů vždy lokální prostředky léčby, takzvané standard of care, to v kombinaci s jedním ze tří hodnocených léčivých přípravků. Mezi trojici hodnocených léčivých přípravků patří remdesivir, acalabrutinib a interferon β-1a.

„Ve čtvrtek 8.10., byl na SÚKL zaslán dodatek protokolu klinické studie Solidarity, který mění design léčebných ramen. V rámci tohoto dodatku byly z protokolu vyřazeny látky hydroxychlorochin a kombinace lopinavir/ritonavir, naopak nově byla zařazena účinná látka acalabrutinib,“ upozornila národní výzkumná infrastruktura CZECRIN.

Mnohá léčiva skýtají naději na úspěšnou léčbu covid-19

 

Zajištění léčivých přípravků pro zúčastněné země

Členské země by neměly mít potíže se zásobováním léků, které užívají pacienti zapojení do studie. WHO se totiž zavázala zajistit zúčastněným stranám dostatek i ne vždy plně dostupných léčivých přípravků. Úkony, jako jsou například schválení studie Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL] a Etickými komisemi nebo pojištění klinické studie, je pověřena výzkumná infrastruktura CZECRIN Lékařské fakulty MU v Brně. CZECRIN provádí i samotnou realizaci studie.

„Výzkumná infrastruktura CZECRIN získala pro svou činnost prostředky cestou finanční podpory poskytnuté MŠMT pro realizaci nekomerčních klinických studií v ČR,” říká hlavní řešitelka studie CZECRIN Regina Demlová.

Za zmínku stojí to, že SÚKL a Etické komise posoudily nekomerční klinické hodnocení studie Solidarity bez nárokovaného poplatku za tuto činnost. Obdobně poskytují nemocnice takzvané standard of care v rámci své standardní péče o pacienty s covid-19. Zdravotnický personál a koordinátoři studie se do výzkumu rovněž zapojují bez nároků na odměnu.

WHO zveřejní průběžné hodnocení výsledků Solidarity

Do klinické studie Solidarity se zapojily země z celého světa. Průběžná hodnocení výsledků, která posoudí úspěšnost sledované léčby, bude WHO zveřejňovat. Dále by měla také publikovat závěrečná data o účincích jednotlivých léků. Podle odborníků mohou výsledky kontrolované klinické studie s velkým počtem pacientů napomoci vytvořit optimální strategie léčby onemocnění covid-19. A to, že se do studie zapojila Česká republika může přinést jistě i výhody v léčbě pro tuzemské pacienty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here