Příjezdy do Česka ode dneška [5.2.] provázejí přísnější protiepidemická pravidla platná pro cizince, ale i pro české občany. Mění se hlavně podmínky povinného testování v závislosti na rizikovosti země, ze které cestovatel přijíždí.

Dnešním dnem [5. 2. 2021] se zpřísňují podmínky vstupu na území České republiky pro cizince i české občany. Nové ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] rozděluje země podle výše rizika nákazy koronavirem do čtyř skupin. Jde o země s nízkým rizikem nákazy označené zelenou barvou, země se středním rizikem v oranžové barvě. Dále země s vysokým [červená barva] a velmi vysokým rizikem [tmavě červené zabarvení]. Podmínky pro příjezdy do Česka podle nového cestovatelského semaforu platí podle vyjádření ministerstva až do jejich odvolání.

Pravidla vstupu a návratu do ČR [platná od 5. 2. 2021]

pes[Zdroj: MZ ČR]

  • V nízkém riziku [zelené země] jsou nyní Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Vatikán.
  • Ve středním riziku [oranžové země] Finsko, Řecko, Island, Norsko.
  • Ve vysokém riziku [červené země] pak Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Německo, Švédsko a Švýcarsko; Azorské ostrovy [Portugalsko], Madeira [Portugalsko] a Kanárské ostrovy [Španělsko].
  • Ve velmi vysokém riziku [tmavě červené země] jsou všechny státy, které nejsou uvedeny ve zmiňovaných kategoriích.

Podmínky vstupu na území si upravuje každá země zvlášť, konkrétní informace zpracovává MZV ČR na svých webových stránkách v takzvaném Rozcestníku.

Tmavě červená země s velmi vysokým rizikem nákazy

Češi a cizinci přijíždějící do Česka ze zemí s velmi vysokým rizikem ještě před překročení hranice vyplní příjezdový formulář. Dále se vybaví potvrzením o negativním výsledku na covid-19 vždy jen z PCR testu [nikoli antigenního testu, pozn. red.], který nesmí být starší 72 hodin od začátku cesty.

Cestující se musí prokázat na hygieně ještě druhým PCR testem provedeným nejdříve pátý den od příjezdu.

„Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace,“ upozorňuje MZ ČR.

Úřad doporučuje ochranu dýchacích cest respirátorem bez výdechového ventilu v kvalitě min. FFP2, KN95 nebo N95, P2 a DS. Minimálně vždy jednorázovou zdravotnickou rouškou.

Červené země s vysokým rizikem nákazy covidem-19

Cestující z červeně označených zemí musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a mít u sebe vždy potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu. Antigenní test nesmí být starší 24 hodin, PCR test pak 72 hodin před cestou. Cestující se musí dále prokázat ještě druhým PCR testem provedeným nejdříve pět dní od příjezdu do země.

Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku,“ uvádí ministerstvo.

Oranžové země se středním rizikem nákazy covidem-19

Cestující z oranžově zabarvených zemí, a to, jak čeští občané, tak cizinci musí ještě před překročení české hranice vyplnit příjezdový formulář. Dále u sebe musí mít potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testování. Přičemž antigenní test nesmí být starší 24 hodin a PCR pak 72 hodin před zahájením cesty.

Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku,“ upozorňuje ministerstvo.

Zelené země s nízkým rizikem nákazy covidem-19

Cestovatelé ze zemí označené zelenou barvou mohou do ČR přijet bez omezení.

„Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Například potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace,“ upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR].

Dodává také, že státy, které nejsou členy EU ani schengenského prostoru a nejsou výslovně uvedeny v jiné kategorii [jako například Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko] se řadí do zemí „tmavě červené“ kategorie.

Výjimka pro pendlery a osoby po covidu-19

Z výše uvedených pravidel pak mají výjimku pendleři a řidiči v mezinárodní dopravě a tranzitních cest přes Česko. V nezbytných záležitostech se nevztahují vyjmenované povinnosti na příjezdy, kdy doba pobytu v cizí zemi nebyla delší dvanácti hodin. Výjimku z prokazování se negativním testem a případné samoizolace mají například policisté vykonávající eskortní činnost, bezpečností doprovod letadel a také přijíždějící v prokazatelné postinfekční imunitě. Jinak řečeno ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid-19 a doloží to potvrzením od lékaře.

Do karantény musejí i lidé naočkovaní proti covidu-19

Pomoc na telefonu

V naléhavých situacích se mohou cestující obracet na informační telefonní linku +420 974 820 680, volba 3, v provozu je od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin, v pátek pak od 8 do 12 hodin. Na email pak cestovani.covid19@mvcr.cz.

Anebo na linku vedenou Ministerstvem zahraničních věcí [MZv ČR], která je dostupná od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na čísle +420 224 183 200.

Otázky ke koronaviru zodpoví pracovníci na bezplatné lince 1221, která funguje v pracovní dny od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin a spadá pod MZ ČR.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here