Na doplatcích za léky vrátila loni svým pojištěncům Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] 82 milionů korun. To je o deset milionů korun více než v předchozím roce 2019. Pojišťovně loni vzrostl objem doplatků i počty jejich příjemců.

Doplatky za léky ve výši 82 milionů korun vrátila v roce 2020 ČPZP celkem 72 691 klientům. V předchozím kalendářním roce 2019 ČPZP vyplatila doplatky za léky celkem 66 026 pojištěncům. Přes tři čtvrtiny klientů překračujících zákonný limit započitatelných doplatků za léky jsou pojištěnci starší 70 let.

„V případě ČPZP bylo pojištěnců nad 70 let, kteří za rok 2020 překročili zákonný limit, 57 863. Vztahuje se na ně vrácená částka 61,6 milionů korun,“ potvrdila tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Dodala, že pojištěnců s nahlášenou invaliditou, kteří v roce 2020 překročili horní limit pro doplatky za léky, bylo celkem 1 006. ČPZP jim za loňský rok vrátila 1,3 milionů korun.

Na přeplatcích vrátí ČPZP ve 2. čtvrtletí téměř 19 mil. Kč

Limit za léky ve výši 500, 1 tisíc a 5 tisíc korun

Ochranné limity na doplatky za vybrané léčivé přípravky začaly v Česku platit v lednu 2008. Tehdy se na všechny české pojištěnce vztahoval jednotný limit ve výši pět tisíc korun. Postupně se jejich výše upravovala v závislosti na věku a zdravotním stavu pojištěnce.

Od ledna 2020 se ochranné limity za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely ustálily na 500 korun pro pojištěnce s přiznaným invalidním důchodem třetího stupně. To, když doloží kopii rozhodní o invalidním důchodu. Pojištěnci ve druhém a třetím stupni bez splnění podmínky doby pojištění, musí ještě doložit kopii posudku o posouzení zdravotního stavu. Roční limit 500 korun platí dále pro seniory nad 70 let věku, včetně roku, ve kterém tento věk dosáhli. Pojištěnci od 65 let do 69 let plus děti do 18 let zaplatí za doplatky na léky maximálně 1 tisíc korun. Ostatní pojištěnci za ně vydají ročně nejvýše pět tisíc korun.

Objemy přeplatků za léky i počty jejich příjemců rostou

Doplatky vracejí pojišťovny čtyřikrát v roce

Zdravotní pojišťovny vracejí přeplatky na léky čtyřikrát do roka, tedy za každé kalendářní čtvrtletí. Peníze automaticky dostávají zpět pojištěnci, kteří v daném období překročí výše pospané limity. Konkrétně klienti České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] mohou výdaje za zdravotní péči a tedy i překročení zákonného limitu sledovat online v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu.

Přeplatek pojišťovny vracejí do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Překročení limitu neznamená, že pojištěnec už dál doplatky na léky neplatí. Pojišťovna mu ale v následujících čtvrtletích daného roku zaplacené započitatelné doplatky vrací, opět do 60 dnů po uplynutí každého takového čtvrtletí. Přeplatky nad zákonem stanovený limit zasílají pojišťovny svým klientům automaticky. Tedy o ně nemusí žádat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here