Úhrady zdravotních pojišťoven za akutní péči v nemocnicích budou letos ve srovnání s loňským rokem zhruba o jedenáct procent vyšší. Loni nemocnice dostaly 156,1 mld. korun, letos by to mělo být 172,9 mld., předloni to bylo 136,6 mld. korun. Platby v ostatních segmentech péče vzrostou o 2,5 procenta.

O navýšení úhrad za poskytnutou zdravotní péči jednali ve středu [24.2.] zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP] a Svazu zdravotních pojišťoven [SZP]. Ten sdružuje šest zaměstnaneckých a oborových zdravotních pojišťoven. V pondělí 1. března by se hospodařením zdravotních pojišťoven měla zabývat na svém jednání vláda. Pojišťovny uvedly, že za očekávaným letošním nárůstem nákladů stojí z majoritní části náklady na mzdy a odměny zdravotníků.

Podzimní covidová vlna zvýšila výdaje pojišťoven

Oproti původnímu zdravotně pojistnému plánu loni vydala kupříkladu VZP, jež obhospodařuje téměř 60 procent trhu se zdravotním pojištěním, za péči kvůli podzimní vlně covidu o 5,7 miliardy korun více. Od začátku letošního roku podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka musela navýšit výdaje kvůli covidu o zhruba 3,5 miliardy korun.

Své zdravotně-pojistné plány pro letošní rok připravovaly pojišťovny v posledním čtvrtletí loňského roku. Z toho důvody v nich nemohly zohlednit jejich celkové náklady. Při srovnání všech zdravotnických zařízení podle prezidenta SZP Ladislava Friedricha dosáhla loni jejich celková produkce 98 procent roku 2019.

„Mělo to výchylky. Výrazný pokles v březnu, dubnu a květnu, pak se to postupně dohánělo. Během podzimu pak další útlum,“ uvedl.

Rada VZP finalizovala zdravotně pojistný plán 2021

Upozornil, že Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] kompenzační vyhláškou loni nařídilo, že nemocnice musí pro dosažení plných úhrad naplnit jen 79 procent plánované produkce. Úhrady budou podle něj proti roku 2019 asi o 16 procent vyšší, především kvůli růstu pro lůžkovou péči.

„Pokud to zůstane v tomto rozsahu, tak se domníváme, že je tu [letos] dostatek finančních zdrojů na pokrytí nákladů s covidem,“ dodal Friedrich.

Kabátek i Friedrich však upozornili, že neočekávají, že by o jedenáct procent mohly růst úhrady i mezi letošním a příštím rokem.

Úhrady za covidové pacienty se snížily

Meziročně pojišťovny snížily příplatky za péči o pacienty s covidem-19 na nemocničních lůžkách. Zatímco loni dostala nemocnice za týdenní pobyt pacienta na JIP lůžku s ventilátorem 570 948 korun, letos už je to asi o 133 600 korun méně. Zachovaná zůstala pouze úhrada za pacienty napojené na přístroj ECMO a to ve výši 693 448 korun. Za covid pacienta na standardním lůžku už není letos bonus žádný. V loňském roce dostávala nemocnice ke standardním 6 400 korunám dalších 2 300 korun za každý den.

Za tyto bonusy nemocnicím VZP loni vyplatila 4,5 miliardy korun. V součtu jim meziročně směřovalo o 17 miliard navíc. Samotný nárůst úhrad byl o devět procent, zbývající dvě procenta činily zmiňované bonusy.

Ambulantní péči šly loni navíc dvě miliardy korun a úhrady za PCR testování loni činily 3,8 miliardy korun. U antigenních testů za listopad a prosinec 2020, kdy se provedlo zhruba 500 tisíc takových testů, dosáhly výdaje 176 milionů korun. Letos pojišťovna počítá na testy asi 4,3 miliardy korun.

„V současné době probíhají jednání se zástupci jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče s cílem navýšit v roce 2021 předběžné měsíční úhrady na testy a bonifikace za pacienty s covid-19, kteří jsou hospitalizováni na JIP,” uvedl náměstek ředitele VZP pro oblast zdravotní péče David Šmehlík.

Navýšení úhrad za státní pojištěnce

Jak VZP, tak ostatní zdravotní pojišťovny, loni vydaly na zdravotní péči víc, než plánovaly ve svých zdravotně pojistných plánech. U pojišťoven SZP šlo o 5,5 miliardy navíc. VZP loni hospodařila se schodkem proti vybranému pojistnému 5,1 miliardy korun.

Očekávané náklady nemocnic v roce 2021 [bez centrové péče]

Rok

Náklady

[mld. Kč]

Oproti roku 2016

2016

107,365

100 %

2017

114,830

107 %

2018

125,351

117 %

2019

136,657

127 %

odhady 2020

156,074

145 %

odhady 2021

172,929

161 %

[Zdroj: Zdravotní pojišťovny]

Nutné je i připomenout navýšení úhrad za státní pojištěnce v loňském roce. Od poloviny roku 2020 vzrostly o 500 korun, od 1. ledna 2021 pak o dalších 200 korun. Do systému zdravotního pojištění jako celku tak přišlo loni zhruba o 21 miliard navíc jako platba z rozpočtu za státní pojištěnce. Letos za celý rok to bude okolo 50 miliard korun při 1 767 korun za pojištěnce. Takových je přitom cca šest milionů. Podrobnější informace o aktuálním a očekávaném hospodaření poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven jsou zde.

–ČTK/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here