Medikům a studentům nelékařských zdravotnických oborů začne v pondělí 8. 3. pracovní povinnost. Výjimku mají studenti, kteří už nyní v některé z nemocnic dobrovolně pomáhají. Děkani lékařských fakult [LF] se schváleným nařízením povinnosti práce studentů v nemocnicích nesouhlasí.

O pracovní povinnosti mediků a studentů nelékařských zdravotnických oborů na svém pátečním [5. 3.] jednání rozhodla vláda. Důvodem povolávacího nařízení je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného [za ANO] personální krize v českých nemocnicích. Na pomoc do nemocnic mediky a studenty budou moci od pondělí 8. března povolat hejtmani krajů a primátoři měst.

Povolat do práce od pondělí 8. března budou moci studenty čtvrtých a pátých ročníků prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách. Dále všechny ročníky denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských programů na VŠ a VOŠ, s výjimkou posledních ročníků. Nařízená pracovní povinnost se vztahuje i na studenty třetích a čtvrtých ročníků denního studia středních zdravotnických škol a dokonce i na studenty bakalářského nebo pětiletého magisterského programu oboru psychologie. Opět s výjimkou posledních ročníků prezenčního studia.

Děkani lékařských fakult nesouhlasí

Děkani lékařských fakult [LF] po oznámení vlády uvedli, že nesouhlasí s nařízením pracovní povinnosti studentů v nemocnicích. Podle zástupců fakult plošné nasazení studentů nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich studia a do budoucna může vést k problémům v celém zdravotnictví. Děkani proto doufají, že vládou vyhlášená pracovní povinnost potrvá co nejkratší dobu.

„Studenti všech lékařských fakult již rok pomáhají dobrovolně, a proto děkani LF trvají na tom, aby těmto studentům nebyla pracovní povinnost nařízena,” řekl předseda Asociace děkanů lékařských fakult Vladimír Komárek.

„Doufáme, že vyhlášená pracovní povinnost potrvá jen minimální dobu nezbytnou pro stabilizaci zdravotní péče a studentům nebude bráněno v náročné přípravě na lékařské povolání,” dodal.

Jako jednu z podmínek pro pracovní nasazení studentů vidí fakulty podle Komárka prioritní vakcinaci těch, kteří budou v zařízení vypomáhat, což poslední usnesení vlády a vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného zohledňuje.

„Ve chvíli, kdy studenti nastoupí do zdravotnického zařízení mají na očkování nárok stejně jako ostatní zdravotníci,” potvrdil po jednání vlády ministr Blatný.

Děkani souhlasí s nasazením pouze pátých ročníků

Epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar uvedl, že Asociace děkanů LF ČR vyjádřila souhlasné stanovisko s nasazením předposledního pátého ročníku. Pokud by to nestačilo, tak i některých dalších, například čtvrtého.

„Mělo by to však být podloženo analýzou jejich potřebnosti na konkrétním pracovišti. Ať netráví čas čekáním, až se něco najde,” uvedl Maďar.

Zároveň by podle něj měli být studenti využíváni na práce, které odpovídají jejich úrovni znalostí a dovedností.

Zdravotnický výbor řešil jednání s mediky v nemocnicích

„Sanitáře může dělat i laik. V minulosti totiž v některých nemocnicích nekvalifikované práce museli vykonávat, což pro ně bylo dlouhodobě demotivující,” dodal.

V takovém případě by podle něj bylo pro společnost lepší, kdyby studenti pokračovali v odborném vzdělávání zvyšujícím jejich šance i na nástup do praxe v co nejkratším termínu.

„Nutno současně zdůraznit, že více než 500 studentů z lékařských fakult stále nemocnicím dlouhodobě pomáhá,” upozornil.

Dobrovolníci zůstávají i nadále ve stávajícím zařízení

Výše uvedené si uvědomuje i MZ ČR. Proto dobrovolníci, kteří už v nějakém zdravotnickém zařízení s akutní lůžkovou péči pomáhají, budou moci pokračovat v témže zařízení. To ale jen tehdy, pokud o tom doloží potvrzení.

„Bude jim ponechána možnost dobrovolné práce, protože už mají zkušenosti a jsou často vázáni na zdravotnické zařízení, které je potřebuje,“ potvrdil Blatný.

Dobrou zprávou pro studenty s pracovní povinností může být přednost v očkování proti covidu-19. Nástupem do zdravotnického zařízení totiž mají v očkování přednost před ostatními stejně jako je tomu u ostatních pracovníků ve zdravotnictví.

Za dobu trvání epidemie covidu-19 jde už o třetí nařízení pracovní povinnosti mediků a studentů zdravotnických oborů vysokých, vyšších a středních odborných škol. Zprvu pomáhali v nemocnicích v polovině března 2020 po dobu minimálně dvou měsíců. Většina jich však zůstala v zařízení dobrovolně pomáhat i déle. Podruhé jim vláda povinnost práce nařídila na podzim, kdy pomáhali taktéž dva měsíce, zhruba do poloviny prosince 2020.

Do nemocnic nastoupí i zdravotníci z ambulancí

S platností od čtvrtka [4.3.] platí pracovní povinnost také pro lékaře a nelékařské zdravotníky z ambulantní péče. S výjimkou praktiků, pediatrů, gynekologů, porodníků a jejich zaměstnanců.

Pracovní povinnost neplatí pro celý ambulantní sektor

V praxi to znamená, že vedení krajů a primátoři můžou v případě potřeby do nemocnic na svém území na výpomoc povolat i lékaře a ostatní zdravotníky z ambulantní a jednodenní péče. Anebo ze zařízení, ve kterém nejsou hospitalizovaní covidoví pacienti.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here