V Evropě registrované vakcíny proti nemoci covid-19 neplodnost nevyvolávají a neškodí embryu ani plodu. Stávající studie vylučují i vliv očkovací látky na vývoj dítěte po narození. Uvedli to zástupci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] a Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Vakcíny užívané při očkování proti covidu-19 v zemích EU jsou prokazatelně bezpečné a účinné. U žádné z nich se neprokázal jejich vliv na plodnost a těhotenství, tvrdí zástupci AIFP a SÚKL ve společné tiskové zprávě.

Podle nich dezinformace o škodlivosti vakcín pro těhotné ženy vycházejí z toho, že SARS-CoV-2, jehož genetickou informaci dostupné vakcíny obsahují, je v některých částech podobný syncytinu-1, proteinu nutného pro tvorbu placenty. Tím ale konstrukce o škodlivosti vakcín pro těhotné ženy končí. To kvůli tomu, že toto není mezi bílkovinami žádnou vzácností. A už vůbec to neznamená, že zmíněné bílkoviny jsou stejné či podobné.

„Lze to připodobnit k situaci, kdy máme dvě auta se dvěma registračními značkami, například 2EF1234 a 2EF3456. Přestože značky jsou podobné a mají dokonce čtyři stejné znaky, z toho tři na stejném místě, nikdo asi nebude tvrdit, že jde o stejné auto,“ vysvětlují zástupci AIFP.

Očkování proti nemoci covid-19 neplodnost nevyvolá

Stejné je to u podobnosti spike proteinu a syncytinu-1. Jejich vzájemná podobnost není dostatečná k tomu, aby vznikla takzvaná zkřížená imunitní reakce. Jinak řečeno stav, kdy imunitní reakce vyvolaná očkováním proti SARS-CoV-2 napadne syncytin-1.

„Mohu jen doplnit, že žádné z vakcín ani studie reprodukční toxicity nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya/plodu, porod nebo vývoj po narození,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Irena Storová.

Dodává, že ani dosavadní zkušenosti z používání vakcín nenasvědčují riziku pro plodnost. Podle AIFP samozřejmě mohou pochybovači poukazovat na to, že vývoj vakcín proběhl rychle, a že se musí čekat na další data apod. V takovém případě ale existuje argument, který je založen na zkušenosti milionů lidí. Totiž, že i virus má na svém povrchu spike protein, který se podobá syncytinu-1.

„Kdyby obavy týkající se neplodnosti po očkování byly opodstatněné, určitě by se u infikovaných jedinců objevila imunitní reakce nejenom proti viru a jeho „spike“ proteinu, ale také proti syncytinu-1,“ vysvětluje AIFP ve své zprávě.

A právě to by pak mohlo vést k poruchám plodnosti. Jenže poruchy plodnosti po infekci SARS-CoV-2 nejsou známy a nikdo je doposud nezaznamenal. Není proto důvod se domnívat, že imunitní odpověď proti „spike“ proteinu navozená virovou infekcí se liší od imunitní odpovědi navozené vakcínou. Obava z neplodnosti po očkování proti covidu-19 je tedy neopodstatněná.

V zemích EU se očkuje čtyřmi schválenými vakcínami

V současné době Evropská komise na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA] podmínečně registrovala k užití v zemích EU čtyři vakcíny. A sice látku Comirnaty, dále vakcíny Moderna a AstraZeneca od stejnojmenných výrobců. A nově schválila vakcínu Janssen od americké společnosti Johnson & Johnson. 

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here