Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR [ÚOCHB] vyvinuli rychlý způsob porovnání antigenních testů. Do srovnání zahrnuli třináct různých testů dostupných na českém trhu a zjistili, že rozdíly ve výsledcích jsou až stonásobné. Antigenní testy nyní kupuje soukromý i veřejný sektor kvůli nařízení testování zaměstnanců.

Vědci ze skupiny Jana Konvalinky při ÚOCHB vyvinuli novou metodu, díky které je možné rychle posoudit limit detekce antigenních testů. Limity detekce ukazují, jak malé množství viru jsou testy schopny zachytit, a tedy i jak dalece dokáží zachytit skutečnou infekci. Nově vyvinutá metoda umožňuje rychle porovnat a vyhodnotit kvalitu různých antigenních testů. Většina z porovnávaných testů je přitom schválena pro samotestování Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR]. O testy je na trhu v posledních týdnech velký zájem kvůli nařízení vlády povinně testovat ve firmách a na úřadech.

„Častěji hodnotí testy falešně negativně,“ uvedli vědci ÚOCHB s tím, že roli sehrává také kvalita provedení testu.

Český trh s respirátory i testy na covid nemá pravidla

Vyhodnocení citlivosti testů ukázalo, že se jejich detekční limity výrazně liší. Rozdíl mezi testem s nejnižším limitem detekce, tj. testem schopným zachytit nejmenší množství hledaného viru, a testem s nejvyšším limitem detekce je až stonásobný. Vědci porovnali limit detekce u 13 různých testů aktuálně dostupných na českém trhu.

Porovnání testů dle citlivosti k nukleoproteinu SARS-CoV-2 [menší hodnota je lepší]

 • Ecotest
 • Abbott Panbio
 • SD Biosensor
 • Lepu
 • Humasis
 • Testsealabs
 • Safecare
 • Flowflex
 • Saligen
 • Biosynex
 • Zandcell
 • V-Check
 • Diaquick

Pozn.: Dominantním detekovaným antigenem je dle dokumentace a výsledků nukleoprotein SARS-CoV-2 [vyjma testu Humasis]. Nukleoprotein SARS-CoV-2 není dlouhodobě stabilní v roztoku–vzorek je nutné zpracovat co nejrychleji. Za 1 hodinu dojde ke zhoršení detekčního limitu cca 4krát.

Testy mají provádět proškolení pracovníci

Kromě limitu detekce se testování antigenních testů zaměřilo i na zřetelnost hodnoceného pozitivního proužku. To znamená, jak výrazně daný test zobrazuje pozitivní výsledek. Zřetelnost proužku se mezi testy lišila, stejně tak jednotliví hodnotitelé totožný vzorek hodnotili různě.

Testování v podnicích může zdiskreditovat celé testování

„Právě proto je pro co nejlepší vyhodnocení výsledku antigenního testu naprosto zásadní, aby hodnotitelé prošli alespoň krátkým tréninkem a naučili se spolehlivě rozpoznat pozitivitu. I krátké školení může výrazně snížit počet falešně negativních výsledků a vést k efektivnějšímu záchytu infikovaných osob,“ uvedli vědci.

Zaměstnavatelé chtějí kvalitní covid testy i 100 Kč za jeden

Na českém trhu se dnes prodávají desítky různých antigenních testů na detekci viru SARS-CoV-2. Výrobci těchto testů uvádí citlivost [senzitivitu] a přesnost [specificitu], která ale ve většině případů neprošla nezávislým posouzením. Testům, ale i respirátorům na našem trhu mnohdy chybí potřebná certifikace. Do země přitom proudí mnoho levného exportu z asijských zemí, zejména z Číny. Dovážené zboží se nijak netestuje, jeho kvalita je tak v některých případech velice kolísavá.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here