Pandemie covidu prohloubí chudobu a sociální vyloučení u dvou procent obyvatel České republiky, konkrétně až 200 tisíců lidí. Uvedla to Agentura pro sociální začleňování [APSZ] s odvoláním na analýzu dostupných kvantitativních dat, v níž zohlednila propad hrubého domácího produktu [HDP] Česka. 

APSZ se odvolává na loňský 5,6% propad české ekonomiky. Konstatuje, že nyní jsme svědky ještě výraznějšího poklesu ekonomiky než při finanční krizi v roce 2009.

„HDP v uplynulých 15 letech povětšinou meziročně neklesal. Avšak pokud by současný vztah mezi změnou HDP a mírou chudoby odpovídal trendu zjištěnému v období růstového HDP, pak při poklesu ekonomiky o 5–6 % lze očekávat zvýšení podílu těchto osob [ohrožených chudobou a sociálním vyloučením] o jedno až dvě procenta,“ vysvětluje datový analytik APSZ Roman Matoušek.

V absolutních číslech jde zhruba o 100 až 200 tisíc osob. Nárůst počtu chudých podle expertů povede ke zvýšení příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi o desítky procent. To oproti situaci na začátku pandemie, kdy byl počet jejich příjemců historicky nejnižší.

Sociální výdaje státu raketově rostou. Ne ale kvůli pandemii

„Tento nárůst řádově odpovídá také dalším dosavadním trendům, například poklesu počtu zaměstnanců a OSVČ platících sociální pojištění o 30–40 tisíc osob oproti situaci před pandemií či podílu domácností, které ve výběrových šetřeních udávají, že jejich příjmy poklesly,“ uvádí APSZ.

Dopady covidu-19 na prohloubení chudoby řeší i jinde

Obdobný výpočet jako APSZ nedávno provedl respektovaný medicínský magazín The Lancet. Jeho šéfredaktor Richard Horton konstatuje, že čím je během pandemie nižší úmrtnost, tím úspěšnější je ekonomika.

„Výsledek je, že příjem na osobu klesl v bohatších zemích víc než v zemích s nižšími příjmy. Nerovnost příjmů se proto v mezinárodním měřítku snížila. Státy se v tomto ohledu k sobě přiblížily, nevzdálily,“ uvedl s tím, že však není pochyb o tom, že covid-19 prohloubil globální bídu. Zároveň upozorňuje na jednu výjimku, a tou je Čína.

„Pokud je globální nerovnost vypočítávána s ohledem na počet obyvatel, pak se nerovnost zvýšila. Ne kvůli dopadu pandemie na nízkopříjmové země, ale proto, že Čína si vedla mnohem lépe než ostatní země. Díky své rozloze a lidnatosti, Čína tak vytáhla více než miliardu svých obyvatel z nejnižší příjmové skupiny,“ píše šéfredaktor The Lancet.

Dodává, že Čína dosáhla v pandemii lepších výsledků ve zdravotnictví i hospodářství. Vzdálila se tak dále od chudých zemí.

Horton: Covid je toxická směs nejen biologických příčin

Jeho slova ostatně potvrzují data o vývoji HDP. Zatímco loni propadly všechny velké ekonomiky, čínský HDP vzrostl o 2,3 procenta. Jakkoli šlo o nejnižší růst od roku 1976, stále šlo o růst. A relativně fantastických výsledků dosahuje Čína i v tomto roce. V letošním prvním čtvrtletí její ekonomika meziročně stoupla o 18,3 procenta.

Sociální pracovníci poukazují na vyloučené lokality

Krize covid-19 podle sociálních pracovníků tvrdě dopadla i do sociálně vyloučených lokalit.

Podle našich šetření si v roce 2020 nemohlo 84 % obyvatel sociálně vyloučených lokalit dovolit neočekávaný výdaj ve výši 12 tisíc korun. V návaznosti na makroekonomický vývoj lze proto důvodně očekávat ještě další zhoršení už tak alarmující situace,“ vysvětluje ředitel APSZ a zároveň i vedoucí Odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj [MMR] David Beňák s odkazem na index sociálního vyloučení.

Jeho slova potvrzuje výzkumník APSZ Adam Duffek: „Z našich výzkumných rozhovorů obecně vyplývá, že pandemie zastavila pozitivní trendy v životech lidí využívajících sociální služby. Ti, kterým se dařilo nacházet lepší formy ubytování, nyní končí opět na ulici.“

Lidé z vyloučených lokalit umírají o deset let dříve

Podle něj je nyní na vzestupu prostituce. To zejména u žen a mužů, kteří před pandemií pracovali v hernách či barech. Roste i poptávka po službách určených pro uživatele drog.

Covidová chudoba obnovuje staré nešvary v jižní Asii

„Stále více lidí, kteří svou situaci dříve zvládali, žádá o potravinovou pomoc. Na lidi, kteří byli chudí už před pandemií nebo se ocitali blízko hranice chudoby, nyní dopadla pandemie obzvlášť tvrdě,“ dodává.

Dopady pandemie mohou zmírnit dotace

Upozorňuje, že neblahou situaci pocítí i česká města a obce. APSZ v této souvislosti pak upozorňuje na podporu z evropských fondů v programovém období 2021 – 2027 a vládní politiku pomoci. Podpora obcím a místním akčním skupinám plyne od odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj [MMR] a finanční prostředky z operačních programů v gesci MMR, ale i Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT].

„Pokud se v důsledku pandemie někde sociální situace výrazně zhorší, obce budou moci již v příštím roce žádat o prostředky na podporu zaměstnanosti, sociální bydlení, dluhové poradenství nebo podporu kvalitního vzdělávání pro všechny žáky,“ shrnuje David Beňák.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here