Procento opakovaně nakažených zůstává v Česku nízké

0
929
opakovane
Foto: Pixabay.com

Od prvně potvrzené nákazy koronavirem do konce letošního července se u nás infekce potvrdila u více než 1,66 milionu osob. Opakovaně se nemocí s jejími příznaky nakazilo 2 089 lidí. Nyní u nás převládá delta mutace a její subvarianty. 

Údaje o opakovaných nákazách koronavirem u nás registruje Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Podle jeho vyjádření u nás počty opakovaných infekcí zůstávají i nadále velmi nízké. V procentuálním vyjádření jde o 0,5% riziko reinfekce.

„Vzhledem k poklesu počtu nových případů nemoci se i počet reinfekcí zvyšuje jen mírně a relativní výskyt opakovaných infekcí zůstává nadále nízký,“ uvádí SZÚ.

Upřesňuje, že opakovaná nákaza koronavirem s příznaky se významně častěji potvrdila u žen než u mužů. Z celkem 2 089 reinfekcí jich připadalo 1 268 na ženy a 821 na muže. Opakovaně se virem nakazili lidé od nula do 101 let, věkový medián činí 40 let. Interval mezi prvním a druhým onemocnění se pohybuje v rozmezí 61 až 462 dní.

K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 133 dní,“ upřesňuje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

S virem se u nás dle studie setkalo přes 50 % dospělých

Opakovaně se nákaza uznává po 60 dnech

Podle aktuálně platné evropské definice za opětovnou nákazu považujeme i v České republice opakovaně potvrzené onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou nákazou uběhlo alespoň 60 dnů.

Další podmínka pro naplnění definice je, že musí jít o potvrzenou nákazu s příznaky onemocnění covidu-19 [teplota, rýma, kašel, slabost, únava, atd.].

Následky covidu-19 zmírní tymián, břečťan a levandule

Očkovat se mají dle odborníků i lidé po covidu

I když se podle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] uznává bezinfekčnost po dobu 180 dnů [6 měsíců] od prokázané pozitivity, doporučuje se i lidem po úzdravě z covidu-19 očkování. A to bez časového omezení, zpravidla pak vždy po odeznění příznaků nemoci a po ukončení nařízené izolace.

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí i nejasnostem ohledně míry a délky ochrany imunitou získanou proděláním nemoci, nadále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti touto infekci prokazatelně prošly,“ zdůrazňuje s odvoláním na stanovisko Klinické skupiny COVID při MZ ČR ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Ministerské stanovisko uvádí, že přítomnost protilátek není rozhodně kontraindikací pro očkování proti covidu-19.

Delta mutace viru se šíří s jejími subvariantami

Státní zdravotní ústav sbírá také informace o cirkulujících variantách viru v české populaci. Podle jeho poslední zprávy u nás převládla delta varianta, a to na 95 % pozitivních vzorků. Na všechny ostatní varianty, včetně dříve dominantní varianty alfa, připadá podle SZÚ kolem 1 % záchytů.

Celogenomové sekvenace za měsíc srpen pak ukazují podíl původní varianty delta zhruba ze 77 %. Na její subvarianty, obecně označované jako delta +, připadá aktuálně zhruba 20 % nálezů.

SZÚ žádá o podporu na detekci viru z programu HERA

„Subvarianty delta už vědci označují jen čísly. Nedostávají speciální jména dle písmen řecké abecedy, protože patří pod stejnou vývojovou linii,“ vysvětluje Macková.

Takové vzorky laboratoře shrnují pod označení delta plus. Subvarianty delta zatím v praxi nenasvědčují žádné zásadní změně v průběhu onemocnění. Jde tedy o zpřesnění klasifikace viru a odborné označení s ohledem na potřebu sledovat podrobně vývoj viru.

„U některých vzorků nelze bohužel určit variantu rovnou z diskriminační PCR a je nutné je dodatečně určit časově náročnější a přesnější metodou celogenomové sekvenace,“ dodává ředitelka SZÚ.

Tuzemské laboratoře letos osekvenovaly 6 770 vzorků

Souhrnně za letošní rok laboratoře v Česku celogenomově osekvenovaly 6 770 pozitivních vzorků [údaj k 20.8.2021]. V posledním týdnu pak 295 vzorků, 130 z nich má srpnové datum odběru. Z těchto analýz je zřejmé, že podíl původní varianty delta je v měsíci srpnu 76,9 %.

„Nově zaznamenáváme, dle celogenomové sekvenace, nárůst podílu subvariant delty,“ popisuje SZÚ.

Subvarianty delty spadají pod celkové označení delta +. Konkrétní záchyty v Česku vědci rozlišují jako AY.12 a AY.4. Jejich výskyt hlásí také například Izrael, Amerika a Spojené království. Podíl subvarianty AY.4 v Česku je 13,2 % a AY.12 pak 7 %.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here