Bulovka má biobox a nově zrekonstruovala i JIPku

0
866
biobox
Nový biobox pro pacienty v podezření z nákazy vysoce infekční chorobou / Foto: FNB

Pro pacienty s infekční nemocí vyžadující intenzivní péči ve Fakultní nemocnici Bulovka [FNB] nově funguje takzvaný biobox. Jde o hermeticky uzavíratelnou komoru vybavenou moderními přístroji a třeba i dekontaminační sprchou.

Výstavba bioboxu byla součástí celkové rekonstrukce jednotky intenzivní péče [JIP] na Klinice infekčních nemocí ve Fakultní nemocnici Bulovka. Celkové náklady na modernizaci JIP včetně zřízení bioboxu vyšly na 23 milionů korun. Zhruba deset milionů korun pokryla dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] a přibližně dvěma miliony korun na stavební práce přispěl nemocnici Magistrát hlavního města Prahy.

Klinika infekčních nemocí FNB má nyní pět lůžek a biobox

Podle ředitele FNB Jana Kvačka prosazovala nemocnice zřízení speciálního bioboxu pro vysoce infekční pacienty s potřebou intenzivní péče několik let.

bio3„Projekt se nakonec podařilo schválit na konci roku 2019 díky přiznání statutu Centra specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc,“ uvedl k speciálnímu zařízení, které má v Česku v civilním zdravotnictví pouze FNB.

Součástí jednotky intenzivní péče Kliniky infekčních nemocí je dalších pět lůžek. I ta nemocnice zmodernizovala, byť nejsou vedena v režimu BSL 3 [pro vysoce infekční pacienty, pozn. red.]. Nicméně se i na nich k hospitalizovaným pacientům přistupuje s vysokou mírou obezřetnosti a za přísných hygienických podmínek. [Foto vpravo: převoz pacienta v podezření z vysoce nakažlivé choroby, zdroj: FNB]

Zdravotníci se dekontaminují ve speciální sprše

K lůžku umístěném v bioboxu jsou napojeny moderní přístroje. S jejich pomocí lékaři sledují životní funkce pacienta. Konkrétně jde například o lineární dávkovače, ventilátor k plicní ventilaci, EKG přístroj nebo defibrilátor. Součástí vybavení komory jsou také zvlhčovače plicních cest.

„V případě nutnosti lze tento prostor hermeticky uzavřít a hospitalizovat zde pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Stávající dva bioboxy zůstávají i nadále připraveny pro hospitalizaci pacientů, kteří měli rizikový kontakt s vysoce nebezpečnou nákazou, ovšem nevyžadují intenzivní péči,“ uvedla k novému lůžku primářka Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.

dekSoučástí pokoje zvaného biobox je dále dekontaminační sprcha [foto vlevo, zdroj: FNB], ve které se dezinfikuje personál dříve než opustí prostory bioboxu.

„Po bezprostředním opuštění zařízení provádí oplach ochranného oděvu vodou s příměsí Persterilu, dezinfekčního přípravku s aktivní složkou kyseliny peroxyoctové,“ popisují zástupci FNB.

Tím se sníží riziko nákazy personálu od hospitalizovaného pacienta. Navíc oplachová voda z dekontaminační komory následně odtéká nerezovým odpadem do odděleného prostoru, kde se dále sterilizuje a převaří. Biobox je dále vybavený autonomní vzduchotechnikou, parním sterilizátorem, kamerovým systémem. Ale třeba i dorozumívacím zařízením ke komunikaci zdravotníků s pacientem.

Pražská záchranka má speciální sanitku za 4,4 mil. Kč

Již při příjmu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu se přes počítačovou jednotku přepne prostor bioboxu do podtlakového režimu, aby se zabránilo proudění vzduchu ven z místnosti. Teprve pak k pacientovi přichází ošetřující personál v ochranném obleku. Po vyšetření a zajištění životních funkcí a stabilizaci pacienta personál odchází z prostor bioboxu přes dekontaminační místnost ven.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here