Zavedení spermií při IUI se nepočítá do úhrady cyklů IVF

1
3204
do
Ilustrační foto: Pixabay.com

Umělé oplodnění zavedením spermií do pohlavních orgánů uhradí zdravotní pojišťovna ženě nejvýše šestkrát za život. Mimotělní oplodnění pak pojišťovny hradí třikrát nebo čtyřkrát. Přičemž jmenované metody se nesčítají.

Mimotělní oplodnění neboli in vitro fertilizace [IVF] spadá do úhrad z veřejného zdravotního pojištění nejvýše třikrát za život pacientky. Pokud lékař zavede v prvních dvou cyklech jen jedno embryo, pak ženě pojišťovna zaplatí ještě čtvrtý cyklus mimotělního oplodnění. Hrazené výkony zároveň ale podmiňuje také věk ženy. Jak ve své tiskové zprávě potvrzují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR].

„Aktuálně jsou tak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění zdravotní služby ve formě mimotělního oplodnění [IVF, in vitro fertilizace] ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 40 let,“ uvádí pojišťovna.

O umělé oplodnění žádá žena i muž

Upozorňuje, že dále i ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dovršení 40 let. Dodejme, že od 1. ledna 2022 se novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění [č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění] o jeden rok zvýšil věk ženy s nárokem na úhradu IVF z prostředků veřejného pojištění.

Lékaři zkoumají psychiku neplodných párů

Nicméně ani věk ženy podstupující umělé oplodnění financovaný z vlastních prostředků není zcela bez omezení. Dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických službách, mohou lékaři umělé oplodnění provést ženě maximálně do jejích 49 let. Vždy o to musí písemně požádat žena i muž, kteří zdravotní službu podstupují společně.

„Úhrada IVF z veřejného zdravotního pojištění je však možná jen do dne dosažení 40. roku věku,“ připomíná pojišťovna s tím, že k výkonu indikuje ženu její registrující gynekolog.

Metoda IUI předchází metodě IVF

K dalším metodám umělého oplodnění pak patří zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, odborně se výkon nazývá intrauterinní inseminace [IUI]. I tuto službu u nás ženě hradí zdravotní pojišťovna, a to nejvýše šestkrát za její život. Je třeba upozornit, že pouhé zavedení spermií do pohlavích orgánů ženy se nezapočítává do výše zmiňovaného limitu cyklů IVF 3krát, respektive čtyřikrát za život ženy.

„IUI je metodou umělého oplodnění, která by zpravidla měla předcházet samotnému IVF,“ vysvětluje VZP ČR.

Pojišťovny zaplatí onkopacientkám zmrazení vajíček

Metodu IVF stejně jako IUI hradí pojišťovny prostřednictvím takzvaných balíčkových plateb. Ty zahrnují veškeré základní služby spojené se zvoleným výkonem. K metodě IVF pak zdravotní pojišťovny ještě navíc hradí použité léčivé přípravky.

„Tyto léky, kterými se musí pacientka hormonálně stimulovat, jsou pojišťovnami hrazeny jen částečně, respektive do určitého množství,“ upozorňuje pojišťovna.

Prakticky to znamená, že na ně pacientka určitou část doplácí. Samotná výše úhrady stejně jako spoluúčasti pacientky se odvíjí od zvolených medicínských metod i léčivých přípravků.

Standardně zmiňovaná balíčková platba ale obsahuje veškerá vyšetření gynekologem. Dále konzultace gynekologa a embryologa s léčeným párem, všechna ultrazvuková vyšetření, punkci folikulů za účelem získání oocytů a jejich následné zpracování v embryologické laboratoři. A také jejich kultivaci, oplození oocytů a samotný přenos embrya do dělohy. Platby od pojišťovny zahrnují i veškerou anesteziologickou péči, vyšetření spermatu a výběr nejvhodnějších spermií stejně jako kontroly růstu embryí embryologem.

Zdravotní pojišťovny rozšířily od ledna úhrady za léčbu

Do úhrad dále spadá vyšetření chromozomů z tkání, punkční souprava pro odběr oocytů a transferový set pro přenos embryí a veškerý přímo spotřebovaný materiál v rámci cyklu.

Za nadstandard se platí i v reprodukční medicíně

Stejně jako v jiných segmentech zdravotní péče, tak i v reprodukční medicíně platí, že si pacientka u poskytovatelů připlácí za nadstandardní metody léčby a služby. Konkrétní cena se v jednotlivých zařízeních obvykle liší. Pojišťovny výše těchto služeb nikterak neovlivňují. Nicméně v této souvislosti zdůrazňují, že ceník výkonů a služeb spojených s umělým oplodněním nesmí obsahovat žádný z výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. I proto by si měla každá pacientka nejdříve pečlivě vyžádat smluvní ceny zmiňovaných nadstandardních služeb.

„Na všechny platby musí pacientka dostat platební doklad,“ upozorňuje pojišťovna.

Poskytovatel zdravotních služeb má [dle odst. 2 § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách] následující povinnosti:

  • Informovat pacientku o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. A to před jejich poskytnutím.
  • Vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
  • Zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených ze zdravotního pojištění. A umístit ho tak, aby byl přístupný pacientkám.

–VRN–

1 komentář

  1. Ve fakultní nemocnici Olomouc si vynucovali platby navíc schované za darovací smlouvy. Osobní zkušenost zhruba před 14 lety. Naštěstí jsou i soukromé schopné kliniky ivf a díky nim mám dvě zdravé holky.😀

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here