Nemocní s RS se v Česku dočkali úhrady účinnější léčby

0
3327
ucinnejsi
Foto: Pixabay.com

Na účinnější léčbu roztroušené sklerózy z veřejného pojištění nově dosáhne až 70 procent z nově diagnostikovaných pacientů. Infuzní terapie mírní projevy nemoci a oddaluje invaliditu o několik let. Vyléčit RS zatím ale nedokáže žádný lék.

Díky inovativní léčbě roztroušené sklerózy se i pacientům v Česku o několik let prodlužuje délka života bez větších omezení a vážnějších projevů onemocnění. Což dokládají i data Registru pacientů s roztroušenou sklerózou zvaného ReMuS. Podle něj u nás žije přibližně 22 tisíc lidí s roztroušenou sklerózou [RS]. Více než 68 procent z nich stále pracuje na zkrácený či plný pracovní úvazek. O přínosu účinnějších terapeutik svědčí i další fakt. A sice, že loni v Česku porodilo 195 žen s roztroušenou sklerózou.

A je tu i další dobrá zpráva. Inovativní léčiva na RS mohou od letoška lékaři ve specializovaných centrech, kterých je po Česku celkem patnáct, ihned předepisovat i nově diagnostikovaným pacientům. Což bylo do letošního jara nemožné.

„To, že můžeme našim pacientům rovnou nasadit nejúčinnější léky, na něž dříve čekali, dokud se jim nemoc dostatečně ‚nezhorší‘, je pro nás velký průlom. Takzvaně vysoce efektivní léčba dramaticky mění prognózu pacienta. Umí o celé roky odsunout nástup invalidity, která se s nemocí pojí,“ říká neuroložka z pražského centra při Všeobecné fakultní nemocnici [VFN] prof. Eva Kubala Havrdová.

Účinnější léky na roztroušenou sklerózu

Rozšíření indikace inovativních léků u pacientů s RS, které jsou velmi nákladné, dle Evy Kubala Havrdové umožnil pokles ceny těchto léků. A současně větší ochota ze strany zdravotních pojišťoven platit je svým klientům.

„Odhaduji, že v našem centru, které je největší v Česku, zahájíme vysoce efektivní léčbu u poloviny nově diagnostikovaných pacientů,“ přibližuje Eva Kubala Havrdová.

Inovativní léčba si žádá změny v úhradách z pojištění

Ještě loni si přitom všichni pacienti museli po potvrzení nemoci nejprve projít standardní léčbou, neboli léčbou první volby. Na účinnější léčbu měli tito pacienti dle úhradových pravidel plátců [zdravotních pojišťoven, pozn. red.] nárok třeba až po několika letech pro ně neúčinné nebo nedostatečně účinné léčby. Což dle lékařů pro mnohé pacienty znamenalo nenávratné zhoršení zdravotního stavu.

Jak se bude nadále vyvíjet stav českých pacientů s RS, budou lékaři sledovat s pomocí zmiňovaného registru ReMuS.

„Ročně v ČR přibude 700 až 800 lidí s roztroušenou sklerózou – podle našich odhadů by novou léčbu mohlo dostat 50–70 procent z nich,“ uvádí neuroložka a odborná garantka registru doc. Dana Horáková.

Pacienti s roztroušenou sklerózou a covid-19

Specialisté na léčbu roztroušené sklerózy sledují i vliv očkování proti covidu-19 na zdravotní stav svých pacientů. Podle nich stále platí, že neurologové toto očkování obecně spíše doporučují. A to i posilovací dávkou.

„Covidová infekce je pro naše pacienty nežádoucí. Může spustit ataky, zhoršit průběh nemoci. Navíc vzhledem k mutacím nemůžeme věřit tomu, že zde už budou jen mírnější varianty. Je třeba pamatovat na to, že lidé s RS berou léky potlačující imunitu, a tak mohou být k nákaze náchylnější,“ dodává neuroložka Dana Horáková.

Upozorňuje, že k pacientům i při doporučení očkování proti covidu-19 přistupují vždy s ohledem na zdravotní stav každého z nich. V doporučení očkování se pak opírá o data, která v době pandemie covidu-19 a vakcinace proti němu od pacientů s RS sbíral a vyhodnocoval registr ReMuS.

„V registru jsme sledovali 1 600 pacientů, kteří dosud neměli covid, a to tři měsíce po očkování – přibližně u 5 procent z nich jsme zaznamenali ataku. Ve srovnání s dobou před očkováním to u stejných pacientů znamenalo nárůst o cca 1,5 procenta,“ shrnuje výsledky sledování Dana Horáková.

Stejně tak lékaři sledovali 469 pacientů, kteří hned zpočátku pandemie – kdy ještě nebylo očkování k dispozici – covidem onemocněli. U nich se do tří měsíců projevila ataka asi u sedmi procent z nich.

S RS se v Česku léčí 30 Ukrajinců, počítá se s nárůstem

Vedoucí lékař MS Centra při Neurologické klinice FN u sv. Anny Michal Dufek se vyjadřuje k péči o ukrajinské pacienty s roztroušenou sklerózou. V celém Česku se jich dle něj aktuálně léčí kolem třiceti. Což při patnácti specializovaných centrech vychází v průměru na dva pacienty na jedno odborné pracoviště.

„Ukazuje se, že to v současné chvíli není žádný problém, dva pacienti na centrum je dobře zvládnutelné,“ říká Michal Dufek.

Dodává, že i tito pacienti dostávají informovaný souhlas s léčbou, v jejich případě v ukrajinské mutaci. A i je lékaři zařazují do registru ReMuS.

„V našem centru se nyní staráme o pět ukrajinských pacientů. Předpokládám, že další budou přicházet. Nemoc totiž propuká u relativně mladých lidí, mezi 20. a 40. rokem, a týká se častěji žen,“ říká Dufek s tím, že právě tito lidé k nám z Ukrajiny často přicházejí.

RS pacientům pomáhají moderní léky a sebekázeň

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Příčina nemoci není dosud známá. Onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů, takzvaných atak a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný. Proto je léčba či prevence těžká.

Na celém světě pak trpí RS 2,5 milionu lidí. V Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc. Nemocní žijí převážně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. K rizikovým faktorům nemoci patří kromě genetické dispozice EB virus [Epsteina-Barrové virus], kouření a nedostatek vitaminu D.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here