Rodinní pěstouni se opět zapojí do sociálního pojištění

0
2888
socialniho_pojsiteni
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka / Foto: Vláda ČR

Nezprostředkovaní pěstouni se automaticky vrátí do systému sociálního pojištění na celou dobu trvání pěstounství. Umožní to novela zákona o důchodovém pojištění, kterou ve středu [1.6.] přijala na svém jednání vláda.

Přijetím legislativní změny tak dochází k nápravě jisté nespravedlnosti v pěstounské péči, kterou 1. ledna 2022 přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta rozdělila pěstouny na takzvaně zprostředkované a nezprostředkované.

„Vláda vyslala dobrou zprávu pro pěstouny v České republice. K 1. lednu došlo k tomu, že se tady vytvořily ne úplně dvě šťastné kategorie takzvaných zprostředkovaných a nezprostředkovaných pěstounů. A ten stav není dobrý,“ uvedl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Dodal, že pozměňovací návrh na takové rozdělení pěstounů, který loni v Poslanecké sněmovně prosadil poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka a poslanec ČSSD Petr Dolínek, vedl k velké nespravedlnosti.

Stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných

„A těm nezprostředkovaným pěstounům vzal nejenom část finanční odměny, ale vzal jim i to, že ti lidé přestali být v systému sociálního pojištění,“ poznamenal Jurečka.

Vláda tak na návrh MPSV schválila změnu v zákoně o důchodovém pojištění, která opět počítá s podporou krátkodobých a dlouhodobých pěstounů [tedy zprostředkovaných a nezprostředkovaných, pozn. red.].

„Nová úprava zákona o důchodovém pojištění zabezpečuje, aby se nezprostředkovaní pěstouni účastnili důchodového pojištění až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022,“ uvedl ministr Jurečka.

Dlouhodobí pěstouni se zapojí do sociálního pojištění

Pro nezprostředkované pěstouny ministr potvrdil i další dobrou zprávu. Doba účasti na důchodovém pojištění se i u těchto pěstounů považuje za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu. Což je důležité především pro budoucí posuzování nároku na důchod.

Nárok na účast v důchodovém pojištění tak budou mít nezprostředkovaní pěstouni, kteří pobírají příspěvek při pěstounské péči. A ti, kdo do 31. 12. 2021 čerpali odměnu pěstouna.

Připomeňme, že změny v systému odměňování pěstounů upravené v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. ledna 2022 měly podle bývalého vedení Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] zvýšit zájem o pěstounství v Česku. Především pak toho na přechodnou dobu. Podle tehdejšího vyjádření úřadu totiž stojí za upadajícím zájmem o pěstounství hlavně nízká odměna pěstouna.

Odměna pro pěstouny má narůstat s minimální mzdou

 

„Jedním z důvodů klesání počtů pěstounů jsou nízké odměny. Přechodní pěstouni tak mají výrazné problémy pokrýt náklady na péči o děti,“ uvedlo loni v tiskové zprávě k návrhu novely o sociálně-právní ochraně dětí MPSV.

Jenomže jak se ukázalo, legislativní změny v odměňování pěstounské péče přinesly ovoce pouze části pěstounům. A to těm takzvaně zprostředkovaným. Totiž, u zprostředkované pěstounské péče, kdy úřad vybírá pro dítě vhodného pěstouna z evidence žadatelů o pěstounskou péči, náleží těmto pěstounům dávka zvaná odměna pěstouna. Oproti tomu u nezprostředkované pěstounské péče, kdy je pěstounem většinou prarodič či jiný blízký příbuzný, náleží příspěvek při pěstounské péči. A ten se vypočítává z částky životního minima a nepokrývá pojistné odvody. Oproti tomu odměna pěstouna se vypočítává z aktuální výše minimální mzdy a podléhá i odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Adaptační bonus pro pěstouny

Resort práce a sociálních věcí upozornil i na další novinku, takzvaný adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči.

„Cílem opatření je podpořit adaptaci při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ať již z titulu svěřenectví, tak nezprostředkované pěstounské péče,“ vysvětluje důvody pro zavedení podpory.

Adaptační bonus spočívá v zavedení nepříspěvkové účasti pěstounů na důchodovém pojištění. A to nejdéle po dobu dvou let od prvního dne kalendářního měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here