Imunoterapie v onkologii zvyšuje šance na úzdravu

0
4151
imunoterapie
Kampaň Dotek v akci: Zleva: Jakub Železný, který moderuje setkání s veřejností v OC, Petra Adámková z HOP, doc. Jana Prausová a prof. Jindřich Fínek. / Foto: Jiří Stejskal

Chemoterapii v onkologické léčbě vystřídá za pár let imunoterapie a cílená léčba. Tu lékař pacientovi zvolí dle podrobné znalosti nádoru. Moderní onkoterapie dle lékařů zvyšují šance na úzdravu. Upozorňuje na to i osvětová kampaň Dotek.

Imunoterapie při léčbě pacienta využívá jeho imunitní systém. V podstatě ozbrojuje jeho vlastní imunitní buňky tak, aby dokázaly účinně působit proti nádorovým buňkám. Což vede k zastavení nebo omezení růstu nádoru.

„V horizontu tří až pěti let nebude už nosnou onkologickou léčbou systémová chemoterapie, ale právě imunoterapie nebo cílená terapie. Ta bude na základě co nejpřesnější znalosti typu nádoru zvolena pro daného pacienta,“ říká prof. Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, děkan LF UK v Plzni a místopředseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Moderní způsoby léčby v onkologii tak dle něj potvrzují trend posledních let, kterým je jednoznačně personalizovaná medicína.

„Imunoterapie dává našim pacientům výrazně vyšší šanci na to, že se jim onemocnění nevrátí. Zatím jsme se nesetkali s nikým, kdo by ji nechtěl,“ přibližuje přístup pacientů k imunoterapeutické péči v onkologii prof. Fínek.

Imunoterapie zvyšuje šanci na úzdravu

S rychlým pokrokem v léčbě onkologických onemocnění a slovy prof. Fínka souhlasí jeho kolegyně doc. Jana Prausová, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole a předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

„Roste šance, že závažná diagnóza automaticky neznamená konec. V návaznosti na to se mění i potřeby pacientů a kvalita života s nemocí. Vzhledem k tomu, jak jsou onkologická onemocnění v české populaci rozšířená, považuji za velmi užitečné, abychom o tomto vývoji veřejnost informovali,“ uvedla doc. Jana Prausová.

Nádory krve léčí i transplantace vlastních krevních buněk

Současně upozorňuje na odpovědnost pacientů směrem ke svému zdraví. Konkrétně na preventivní screeningové programy. Jejich význam část českých pacientů stále podceňuje a ani po adresném pozvání od zdravotní pojišťovny je dlouhá léta nevyužívá.

„V České republice máme dostupné screeningové programy ve vyhledávání nádorů tlustého střeva a konečníku, prsů, čípku děložního a plic. Je jednoznačně velkou ochranou se těchto programů účastnit, protože včasný záchyt onemocnění zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení,“ vysvětluje doc. Prausová důvody zavedení těchto bezplatných a nebolestivých vyšetření.

Síť onkocenter je v Česku slušná, chybí kontakt s praktiky

Specializovanou lékařskou péči o onkologické pacienty v Česku zajišťuje zavedená síť takzvaných Komplexních onkologických center [KOC]. S výjimkou Karlovarského kraje funguje takové centrum v každém kraji země. Co aktuálně Jana Prausová považuje za oblast, která by se dala v onkologii vylepšit, je posílení komunikace a lepší propojení těchto center s praktickými lékaři.

„Praktický lékař je vůbec tím nejdůležitějším článkem. Čím dříve dokáže pacienta nasměrovat na správnou diagnostickou cestu, tím dříve se nemoc odhalí a tím dříve se řeší. V ČR máme výborné praktiky a úzce s nimi spolupracujeme,“ vysvětluje onkoložka.

Experti: Onkologii by prospěla svižnější modernizace

Vzájemný kontakt by dle ní zjednodušila online komunikace právě s multidisciplinárními supertýmy, jež zajišťují onkologickou péči v KOC.

„Cesta k diagnóze se tak může výrazně urychlit. Cílem je dát každému člověku šanci, aby byl léčen nejen správně, ale i včas,“ vysvětluje doc. Prausová.

Kampaň Dotek upozorňuje na moderní léčbu v onkologii

Na dodržování prevence onkologických onemocnění a skutečnost, že ani závažnější onkologická diagnóza neznamená konec všeho, upozorňuje i osvětová kampaň zvaná Dotek. Od června je v obchodních centrech v Praze, Plzni, Ostravě a Brně k vidění obří model svítící a interaktivní buňky. Právě ta má přilákat oči veřejnosti a zvýšit povědomí o dostupné moderní léčbě onkologických onemocnění.

Každou ze čtyř zastávek kampaně [první se již uskutečnila] zahájí doc. Jana Prausová společně s Petrou Adámkovou z pacientské organizace Hlas onkologických pacientů.

Termíny setkání s veřejností
  • Praha, 1.6.: 10:00, OC Nový Smíchov
  • Plzeň, 8.6.: 10:00 OC Olympia
  • Ostrava, 15.6.: 10:00 NC Forum Nová Karolina
  • Brno, 22.6.: 10:00 OC Olympia

V Praze a Plzni kampaň podpoří prof. Jindřich Fínek. V ostravském nákupním centru Forum Nová Karolina se připojí přednosta Onkologické kliniky LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava doc. Jakub Cvek. Závěrečného setkání v brněnském Obchodním centru Olympia se zúčastní Jiří Mayer, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here