Končí neomezená doba pojištění pro Ukrajince

0
1204
doba
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Po pěti měsících od získání dočasné ochrany dokládají Ukrajinci starší 18 let zdravotní pojišťovně to, kdo za ně platí pojištění. Povinnost jim ukládá novela Lex Ukrajina. Běžencům tím končí doba, kdy za ně pojistné automaticky platil stát.

Po 150 dnech ode dne udělení dočasné ochrany ztrácí ukrajinští běženci ve věku 18 až 65 let statut státního pojištěnce, kdy za ně každý měsíc zdravotní pojištění hradil automaticky stát. Nejpozději do osmi dnů po uplynutí této doby musí registrované pojišťovně doložit, kdo za ně pojistné odvádí. Za zaměstnance s výdělkem nad 10 tisíc korun tak činí jejich zaměstnavatel. Na změnu upozornila Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

„Oznamovací povinnost se jen u VZP může týkat více než 200 tisíc osob v produktivnímu věku. I když v tuto chvíli samozřejmě nemáme přesné informace o tom, kolik osob se například vrátilo zpět na Ukrajinu,“ uvedl předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp.

Pojistné si u VZP ČR platí 43 tisíc Ukrajinců

Konkrétně VZP ČR od 24. února doposud registruje přibližně 215 tisíc Ukrajinců ve věku od 18 do 65 let. Přičemž pouze 43 tisíc z nich je na tuzemském pracovním trhu aktivní tak, že za ně hradí pojistné zaměstnavatel nebo si jej hradí jako živnostníci.

„Právě u osob, které už jsou v ČR zaměstnány, bude oznamovací povinnost na straně jejich zaměstnavatele, nikoli na zaměstnancích samotných,“ upozorňují zástupci z VZP ČR.

Ukrajinky volí hlavně zkrácené úvazky, říká Jitka Hejduková

Ostatní pak nejpozději do 158 dnů [150 + 8] od udělení dočasné ochrany pojišťovně dokládají důvody, že zůstávají i nadále státními pojištěnci. Nejčastěji pak proto, že se evidují u některého z úřadů práce. Pokud nemají zajištěné krytí pojistného, pak si jej hradí ze svého jako osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Výše měsíční zálohy pro ně pro letošek činí 2 187 korun. Ovšem i to je třeba smluvní pojišťovně nahlásit nejpozději do osmi dnů po uplynutí 150 dnů od získání dočasné ochrany.

„Zanedbání této povinnosti by vedlo ke zbytečným komplikacím, vzniku dluhu vůči zdravotní pojišťovně. Ten by pak musel být řešen stejně jako u tuzemských neplatičů. Jiné právní možnosti pojišťovna nemá,“ upřesnil, co se bude dít, pokud se Ukrajinci pojišťovně zavčasu neozvou Tom Philipp.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně:
 • Platí po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany pro osoby od 18–65 let.
 • Děti ve věku do 18 let jsou nadále státními pojištěnci. Povinnost se jich netýká.
 • Dospělí od 18 do 65 let mají povinnost oznámit své ZP, jak budou pojištění hradit.
 • Dospělí nad 65 let zůstávají automaticky státními pojištěnci. Povinnost se jich netýká.

Splnit povinnost lze na pobočkách zdravotních pojišťoven či elektronickými kanály, které jednotlivé pojišťovny nabízí. A to nejpozději do 8 dní od uplynutí zákonné lhůty 150 dní. Klient musí prokázat svoji totožnost, případně přidělené číslo pojištěnce. A doložit další potřebné dokumenty dle jednotlivých životních situací.

Oznamovací povinnost jde splnit i elektronicky

Jelikož do Česka z Ukrajiny přišlo nejvíce běženců v prvních týdnech po ruské okupaci, dá se tak v nejbližších dnech a týdnech očekávat kvůli plnění oznamovací povinnosti větší nápor na pobočky zdravotní pojišťovny. Nahlásit svého plátce pojištění budou moci Ukrajinci od 21. července i elektronicky prostřednictvím online formuláře umístěného na speciální webové stránce VZP ČR vedené i v ukrajinštině. Odkaz zde.

Kdo se hlásí zdravotní pojišťovně:

Zaměstnanec, který je v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně.

 • Plátce zdravotního pojištění: zaměstnavatel
 • Oznamovací povinnost: zaměstnavatel
Student ve věku 18 až 26, který studuje v ČR nebo na Ukrajině.
 • Plátce zdravotní pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: student
  • doloží potvrzení o studiu na SS/VŠ
  • při studiu na Ukrajině čestné prohlášení v ČJ potvrzující studium na ukrajinské škole
Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku.
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: pečující osoba
  • doloží rodný list nebo jiný doklad s osobními údaji dítěte, například pas, vízum. A čestné prohlášení o vztahu k dítěti.
Osoba závislá na péči [invalidní/zdravotně postižená] a pečující o osobu závislou na péči
 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: osoba závislá na péči nebo osoba pečující o osobu závislou
  • doloží potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR
Uchazeč o zaměstnání
 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: uchazeč o zaměstnání
  • doloží potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR
OSVČ
 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OSVČ
 • Pojištěnec OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok.
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OSVČ
  • doloží kopii živnostenského listu či jiného oprávnění k podnikání
  • oznámí číslo bankovního účtu, ze kterého pojistné uhradí.
Osoba bez zdanitelných příjmů [OBZP]
 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OBZP
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OBZP
  • prosté oznámení této skutečnosti a následně začne platit pojistné.

Informace o oznamovací povinnosti budou dle náměstka ředitele VZP ČR pro služby klientům Ivana Duškova dostupné i na letácích na úřadech práce, na komunikačních kanálech ukrajinské ambasády a webu nasiukrajinci.cz. Do formuláře Ukrajinci dle Duškova vyplní i své kontaktní údaje. U většiny z nich je totiž pojišťovna nemá, a tak je nemůže ani oslovit v případě nesrovnalostí.

„I z toho důvodu nad rámec zákonné povinnosti požádáme zástupce dětí mladších 18 let a osoby starší 65 let nebo zaměstnané osoby, aby nám na našem ukrajinském webu vyplnili kontaktní údaje,“ dodal náměstek Duškov.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here