Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo ESO

0
490
Sokolov
Foto: Nemocnice Sokolov

Iktové centrum Nemocnice Sokolov na Karlovarsku si udržuje vysokou kvalitu zdravotních služeb. Dokládá to opětovné získání evropské certifikace ESO. A ocenění získali i ošetřovatelky sokolovského Iktového centra.

Sokolovské Iktové centrum obhájilo evropskou certifikaci European Stroke Organisation [ESO], která potvrzuje dodržování vysokých standardů centra. Současně i garantuje, že pacient v Iktovém centru Nemocnice Sokolov dostává srovnatelnou zdravotní péči jako v těch nejlepších iktových centrech Evropy.

„Certifikace hodnotí především nastavení standardů péče a její kvalitu na daném pracovišti. Jde například o rychlost managementu přijmout pacienta, rychlost a komplexnost provedení vyšetření, nebo podání léčby,“ popisuje vedoucí lékař Iktového centra a zástupce primáře Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov Aleš Novák s tím, že v celkovém součtu hodnotících parametrů obdrželo centrum zlatý status.

Tím ocenění Iktového centra sokolovské nemocnice ale nekončí. Loni v březnu centrum úspěšně prošlo i hodnocením kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi cévní mozkové příhody [CMP]. Získalo certifikát Quality of Acute Stroke Care [QASC].

Příznaky cévní mozkové příhody odhaluje metoda FAST

„Při té se hodnotila poskytovaná péče v sokolovském centru za roky 2017 až 2021 a tato certifikace je platná až do roku 2025,“ přibližuje mluvčí skupiny Penta Hospitals, do jejíhož portfolia Nemocnice Sokolov spadá, Vladislav Podracký.

Služby Iktového centra Nemocnice Sokolov

V Karlovarském regionu fungují pouze dvě iktová centra. Konkrétně v sokolovské nemocnici zdravotníci loni ošetřili přibližně 400 pacientů převážně s akutní cévní mozkovou příhodou. Z nich 86 procent trpělo cévní mozkovou příhodou ischemického původu, kdy došlo k uzavření některé z tepen směřující do mozku. Zhruba další stovce pacientů loni lékaři zajistili specifickou trombolytickou léčbu [rozpuštění vzniklého trombu, pozn. red.].

Oční pohotovost Nemocnice Sokolov pracuje opět naplno

Při zachraňování pacientů a zajišťování mechanické trombektomie a dalších velmi specializovaných výkonů spolupracují lékaři Iktového centra sokolovské nemocnice s vysoce specializovanými pracovišti. K těm nejbližším patří Fakultní nemocnice Plzeň, Ústřední vojenská nemocnice Střešovice a Fakultní nemocnice Motol. Spolu s nimi loni sokolovští lékaři řešili zdravotní péči o téměř desítky nejzávažnějších pacientů.

„Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působností,“ upřesňuje Podracký.

Urogynekologie Nemocnice Sokolov je v ostrém provozu

Nemocnice Sokolov dnes patří mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji. Poskytuje akutní a plánovanou zdravotní péči od základních oborů až po specializovanou oční kliniku. Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ, jejíž součástí je sedm nemocnic, ambulantní služby a také síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou zvaná Alzheimer Home.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here