Lékaři ve Zlíně nově operují i krvácení do sítnice

1
3187
sitnice
Foto: KNTB

Oční lékaři Krajské nemocnice Tomáše Bati [KNTB] nově operují krvácení do sítnice odborně nazývané jako věkem podmíněná makulární degenerace. Dosud museli za chirurgickým výkonem pacienti dojíždět do fakultních nemocnic.

Nově zavedený výkon provádějí oční lékaři v KNTB jako jediní v celém Zlínském kraji. Dosud jej podstoupilo šest pacientů.

„Tento nový zákrok nám umožňuje, zjednodušeně řečeno, rozpustit a vypláchnout krev z vrstev sítnice a tím aspoň částečně zabránit poškození sítnice a také poškození zraku,“ říká k výkonu primář Očního oddělení KNTB ve Zlíně Tomáš Novotný.

Podotýká, že zavedení výkonu nejenže rozšiřuje spektrum očních chirurgických výkonu ve zlínské nemocnici, ale hlavně zjednoduší jeho dostupnost pro pacienty ze Zlínska. Dosud za ním totiž museli dojíždět do vysoce specializovaných center fakultních nemocnic. Přitom právě u věkem podmíněné makulární degenerace [VPMD] sehrává významnou roli čas. Na operaci by se měl pacient dostat ideálně do sedmi dnů od vzniku prvních obtíží.

„Čím déle je modřina v oku, tím horší je výsledek. Samotný výkon není pro pacienta nijak náročný, trvá 30 minut, provádí se ambulantně a od pacienta se očekává, že bude doma dodržovat klidový režim jeden až dva týdny,“ popisuje Tomáš Novotný s dovětkem, že zákrok spadá do plné úhrady ze zdravotního pojištění.

Krvácení do sítnice způsobí modřinu

Onemocnění VPMD se řadí k těm nejčastějším příčinám ztráty zraku u starších lidí. S nemocí se u nás léčí kolem 15 procent seniorů. Lékaři rozlišují suchou a vlhkou formu VPMD. Při vlhké formě prorůstají cévy v oku pod sítnici, které následně propouštějí tekutinu nebo krev do zadní části oka. Jejím nahromaděním se utvoří na sítnici otok, kvůli kterému dochází k postupnému zhoršování centrálního vidění. Výrazné zhoršení až ztráta zraku přichází do několika měsíců a někdy i týdnů.

„Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky. Avšak pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitamínem E. Důležitý je i bohatý jídelníček,“ říká prezident České vitreoretinální společnosti Pavel Němec z Oční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice [ÚVN] v Praze.

Oproti tomu při vlhké formě nemoci oční lékaři ordinují speciální léčbu potlačující růst nových cév v oblasti makuly. I když lékaři neznají způsob, jak onemocnění VPMD zcela vyléčit, farmakoterapií a zmiňovaným chirurgickým výkonem dokáží alespoň zastavit nepříznivý vývoj onemocnění.

Pacienti s počínající VPMD podle lékařů na sobě mohou pozorovat zamlžené vidění a horší vidění za tmy a šera. Barvy u nich často ztrácejí na intenzitě a v zorném poli se začnou objevovat našedlá až tmavá místa. Pro VPMD jsou typické rozvlněné linie, například při čtení. Někteří z pacientů si stěžují na sníženou centrální zrakovou ostrost, byť periferní vidění zůstává zachováno. Potíž je, že příznaky onemocnění bývají podle odborníků v jeho počátcích těžko rozpoznatelné.

„Je to dáno i tím, že zdravé či méně nemocné oko kompenzuje vidění toho druhého, postiženého,“ vysvětluje Pavel Němec.

I proto je podle něj tolik důležité pravidelné samovyšetření. Pacientům s ním pomůže takzvaná Amslerova mřížka.

„Mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky níž můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny [makuly] již v počáteční fázi,“ vysvětluje.

Ideální je podle něj samovyšetření provést alespoň jednou týdně. Netrvá déle než jednu minutu a je jakýmsi vodítkem, kdy se s problémem obrátit na lékaře.

Krátký test očí s pomocí Amslerovy mřížky

Pokud nosíte brýle na čtení, nezapomeňte si je při samovyšetření nasadit, aby výsledek nebyl zkreslený. Testování probíhá ve vzdálenosti očí zhruba 40 cm od Amslerovy mřížky [na foto vpravo, zdroj: Česká vitreoretinální společnost]. Podle lékařů je přitom jedno, zda z papíru či monitoru počítače. Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na bod ve středu mřížky. Pozorujte, zda vidíte všechny čtverce v mřížce. Dále, zda vidíte všechny čtyři rohy mřížky. Také, zda nejsou některé čtverce pokřivené. Stejným způsobem postupujte u druhého oka.

Choroba VPMD postihuje zhruba 15 procent populace po celém světě, což je zhruba 196 milionů lidí. Střední a těžkou formou nemoci trpí zhruba 51 milionů z nich. Demografický vývoj však podle odborníků zcela jistě způsobí, že pacientů s VPMD bude strmě narůstat. V roce 2040 by jich mohlo být až 8,9 miliardy. Pokročilá forma nemoci se bude podle odhadů týkat 76,9 milionu z nich, nejvíce pak seniorů.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here