Nádor cévnatky oka se účinněji léčí už i v Česku

0
1319
cevnatky_oka
Ilustrační foto: Pixabay.com

Nadějnou inovativní léčbu nádoru cévnatky oka vůbec poprvé v Česku podali pacientce lékaři Onkologické kliniky FN Olomouc. Léčba podle studií zpomalí průběh nemoci. Dřívější terapie moc nezabírala, nádor se šířil do jater i kostí.

Nádor cévnatky oka se sice řadí k vzácným typům rakoviny, podle onkologů postihuje zhruba šest lidí z jednoho milionu, jeho léčba stejně jako diagnostika je ale velmi náročná. Nádor navíc velmi často metastazuje do jater a kostí. Naději na účinnější léčbu pacientům s melanomem cévnatky nyní dává nová cílená léčba pomocí imunitního systému pacienta. Dostupná už je i v Česku.

„Nový lék nefunguje na klasickém principu chemoterapie, ale využívá aktivaci buněk imunitního systému, které bez toho nejsou schopny nádorové buňky rozpoznat. Molekula léku se na jedné straně naváže na bílkovinnou složku, která se vyskytuje specificky v nádoru. A na druhé straně váže T lymfocyty imunitního systému, které přitáhne k nádorové buňce,“ popisuje procesy terapie lékař Onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Martin Klabusay s tím, že buňka T lymfocytu následně nádorovou buňku cíleně zlikviduje.

Pomocí nového terapeutika léčí pacientku s nádorem cévnatky oka vůbec poprvé v Česku právě onkologové FN Olomouc. Podle nich dokáže nová terapie výrazně utlumit průběh nemoci a prodloužit nemocnému život. Její další účinky ukáží výsledky budoucích studií.

S novým lékem se pojí i akutní vedlejší účinky

Lék pacientce podávají zdravotníci přímo na klinice jednou týdně. Jeho účinky vyhodnocují každé tři měsíce. Jelikož šlo o prvně podávaný lék navíc spojený s mnohými riziky po jeho podání, zůstala pacientka pro jistotu při jeho prvních třech aplikacích v nemocnici. Po podání léku by totiž podle lékařů mohlo dojít na akutní komplikace typu syndrom uvolnění cytokinů s následnou dušností a prudkým poklesem krevního tlaku.

„Od čtvrté aplikace však můžeme volit ambulantní režim,“ dodává prof. Klabusay.

Oční lékař pacienta vyšetří i bez žádanky od praktika

Zároveň vyjadřuje velký dík i lékárníkům olomoucké fakultní lékárny, kteří dokázali preparát pro pacientku zajistit ve velmi krátkém čase.

Cílená léčba nádoru cévnatky oka je nákladná

Nově zavedená léčba nádoru cévnatky oka patří podle lékařů k těm nejnákladnějším terapiím v současné onkologii. Před podáním inovativní terapie pacientce tak čekalo vedení FN Olomouc vyjednávání se zdravotní pojišťovnou o její úhradě, které nakonec dopadlo ve prospěch pacientky.

Inovativní léčba si žádá změny v úhradách z pojištění

„Nyní budeme v terapii pokračovat a jsme sami zvědavi na výsledky. Protože zatím máme vzhledem k inovativnosti léčby k dispozici jen data z klinických studií. Ty však již prokázaly její účinnost u metastatického typu onemocnění, jehož prognóza je vysoce nepříznivá,“ říká primářka Onkologické kliniky FN Olomouc Hana Študentová.

Ta společně s profesory Bohuslavem Melicharem a Klabusayiem vede tým sledující účinky nově podávaného terapeutika.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here