Některé léky na bázi buněk a tkání pojišťovny neplatí

0
556
leky_na_bazi_bunek_a_tkani
Foto: FNUSA/LF MUNI-CTEF

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Centrum buněčného a tkáňového inženýrství [FNUSA/LF MUNI-CTEF] díky povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyrábí a prodává léky na bázi buněk a tkání. Naráží ale i na problémy.

Tým Centra vede docentka Irena Koutná. Podle ní nový druh léčiv patří do skupiny léčivých přípravků moderní terapie [LMPT] celosvětově označovaných ATMP [Advanced therapy medicinal products]. Jde o jeden z nejprogresivnějších léčebných přístupů současné medicíny. Tento druh léčiv je významným příslibem pro léčbu onemocnění, pro která dosud žádná efektivní terapie neexistuje.

V současné době má Centrum schválenou výrobu pro léky na bázi buněk a tkání ve dvou skupinách buněčných preparátů. Asi nejvýznamnější je skupina léčiv schopných léčit virové infekce VSL [virus specifické lymfocyty]. Ve speciálních laboratořích odborníci izolují lymfocyty od vhodného dárce, namnoží je a namodelují k léčbě infekcí:

  • EBV – Epstein-Barrové virus
  • CMV – Cytomegalovirus
  • BKV – Polyomavirus typu I, také BK virus
  • ADV – Adenovirus

Terapie lékaři využívají pro pacienty po transplantaci kostní dřeně s nefunkční imunitou ve chvílích, kdy selhává běžná léčba antivirotiky. Léčebný program určil ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno [FNB] profesor Jiří Mayer.

Léky na bázi buněk a tkání zdravotní pojišťovny nehradí

Irena Koutná vysvětluje, jak k věci přistoupily zdravotní pojišťovny: „Bohužel v současné době neexistuje přímá možnost, jak by tato terapie mohla být proplácena ze zdravotního pojištění. Zaráží nás to. Výsledky u pacientů jsou slibné a žádná jiná možnost pro ně není. Přesto některé zdravotní pojišťovny tuto skutečnost nereflektují.“

Inovativní léčba si žádá změny v úhradách z pojištění

„Z tohoto důvodu je velice těžké tuto život zachraňující terapii indikovat i v případech, kdy lze předpokládat, že pacient nakonec zemře,“ dodává.

V současnosti pracovníci Centra provádějí testování výroby a validace dalších typů ATMP. Například pro léčbu nádorových onemocnění. V těchto situacích buňky pacienta likvidují určitý typ nádorů [tzv. CAR-T technologií]. Testují se preparáty, které potlačují chronické zánětlivé procesy nebo neurodegenerativní onemocnění.

Pojišťovny by tuto moderní terapii měly hradit. A to na základě společného stanoviska Všeobecné zdravotní pojišťovny a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně [ČLS JEP]. Z něj vyplývá, že pojišťovny v indikovaných případech tuto léčbu zaplatí.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here