ČLnK žádá vyšší odměny pro lékárníky

0
450
CLnK
31. sjezd České lékárnické komory. / Foto: ČLnK

Mimořádný výdej chronického léčiva na předpis, lepší vhled do lékového záznamu a jeho doplnění o léky podané v ambulanci či nemocnici i vyšší odměny pro lékárníky. Na 31. sjezdu ČLnK se na tom shodli lékárníci.

Hlavním bodem, na kterém se delegáti České lékárnické komory [ČLnK] na svém 31. sjezdu [5.11.] usnesli, je prosazení změn v systému odměňování lékárenské péče. Jak lékárníci dlouhodobě upozorňují, právě lékárenská péče v Česku patří k těm nejvíce podfinancovaným segmentům zdravotnictví. Za posledních patnáct let, jak uvádí zástupci ČLnK, došlo k více než pětinovému snížení příjmu lékáren, to u položek hrazených z veřejného zdravotního pojištění. K čemuž podle prezidenta ČLnK Aleše Krebse významným dílem přispívají takzvané revize úhrad a cen léků.

„Není výjimka, že se úhrada léku sníží revizí z 500 Kč na 200 Kč. Tím se sníží i odměna za práci lékárníka při výdeji stejného léku o 60 %. Chceme, aby odměňování v lékárenství bylo spravedlivé, snížilo závislost odměny lékárníka na ceně vydávaných léků a preferovalo péči poskytnutou pacientům,” uvedl na 31. sjezdu delegátů ČLnK prezident Aleš Krebs.

Výpadky léků z trhu jsou stále častější. Důvodů je více

V nedělním [6.11.] diskusním pořadu České televize [ČT] Aleš Krebs pak zmínil, že segmentu lékárenství neprospívá ani jeho v Česku přílišná regulace. Právě například při stanovování cen a úhrad léků na předpis. Což v konečném důsledku přispívá k nyní často diskutovaným výpadkům některých i běžných léků na tuzemském trhu.

„Nejsou žádné mechanismy, které by umožnily cenu léčiv valorizovat podle nákladů,“ uvedl prezident ČLnK.

Upozornil, že někteří výrobci léčiv se kvůli nízkým cenám a vysokým nákladům z Česka stahují do jiných zemí. Vyšší náklady na energie, a to o více než 200 procent, nedávno pro ZdraveZpravy.cz a ekonomický server FinTag.cz potvrdil i ředitel Zentivy Boris Sananes.

Počítáme, že jenom pražský závod bude mít o 300 až 400 milionů vyšší náklady za energii letos oproti loňskému roku. Ceny léků jsou regulované, proto nelze zvyšování nákladů promítat do konečné ceny. To znamená, že i my se nyní dostáváme do situací, kdy se rozhodujeme, které léky budeme schopni dál vyrábět, ale které už dál vyrábět nebudeme,“ vysvětlil podstatu problému s tím, že firma v tuto chvíli ukončila výrobu jednoho léku pro německý trh.

Mimořádný výdej chronického léku na předpis

Usilovat chtějí lékárníci i o prosazení výdeje léků vázaných na předpis v situaci, kdy není ošetřující lékař daného pacienta v ordinaci právě dostupný. V praxi by šlo podle lékárníků o léky na chronická onemocnění, kdy se pacient nemůže dostat ke svému lékaři pro předpis.

V Británii stejně jako u nás hrozí výpadky generik

Takové situace totiž nejsou podle lékárníků v praxi žádnou výjimkou. Pravidelně je řeší hlavně o prázdninách, v době dovolených a o vánočních svátcích. Pacientům lékárník za stávající situace nemůže daný lék bez předložení předpisu vydat a pacient si pro něj musí například na pohotovost nebo k jinému lékaři. Po změně by mohl lékárník ve výjimečných případech lék vydat nouzově.

Lékárník by vydal v jasně definované situaci chronicky užívaný lék na dobu nezbytně nutnou přímo v lékárně po kontrole lékového záznamu pacienta, jako to už funguje v mnoha evropských zemích,“ popisuje Aleš Krebs.

ČLnK žádá lepší využití lékového záznamu

K dalším změnám, o které ČLnK usiluje, patří pravomoc nahlížet do lékového záznamu pacienta po delší dobu, tedy pět let. Praxe se totiž v lékárnách osvědčila.

Když lékárník do lékového záznamu nahlédne, vidí, které léky pacient užívá, tedy i léky, které si vyzvedl v jiné lékárně. A má tak větší šanci poznat například duplicity v užívání léků či nevhodné kombinace léků,” podotkl viceprezident ČLnK Martin Kopecký.

Generická substituce: I výpadek léku má řešení

Informace zapisované do lékového záznamu by se navíc podle lékárníků měly rozšířit. A to o podávané léky v ambulantní a nemocniční péči. I tato léčiva sehrávají významnou roli v další farmakoterapii pacienta. Sníží se tím riziko nežádoucí reakce nebo nevhodné kombinace užívaných léků. Ze stejného důvodu lékárníci požadují náhled do chystané elektronické standardizované propouštěcí dokumentace pacientů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here