Generická substituce: I výpadek léku má řešení

0
661
substituce
Ilustrační foto: ČLnK

I právě nedostupný lék se dá nahradit. Značí to obrátit se s žádostí o pomoc na lékárníka. Většina léků, i těch na předpis, se dá nahradit. U generické substituce i bez dohody s lékařem, vždy ale se souhlasem pacienta.

I když držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] povinně oznamují přerušení nebo i ukončené dodávek léků na český trh [stejně jako jejich uvedení na trh] pacient si při výpadku užívaného léků musí umět poradit sám. Tou nejlepší cestou, jak řešit nedostupnost léku, poradit se s osobou na farmaka nejpovolanější, tedy lékárníkem. Prvně lékárník zváží nahrazení chybějícího léku jeho takzvanou generickou substitucí.

„Lékárník může při generické substituci zaměnit léčivý přípravek pouze s výslovným souhlasem pacienta a po pečlivé kontrole shody náhradního léčivého přípravku s předepsaným léčivým přípravkem,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory [ČLnK] Aleš Krebs.

Při generické substituci sice pacient dostává jiný léčivý přípravek [s jiným firemním názvem, pozn. red.]ale se stejnou léčivou látku. Podává se stejným způsobem a ve stejné lékové formě jako původně předepsaný lék. Prakticky to znamená, že pokud lékař předepsal tablety, lékárník nesmí pacientovi vydat například tobolky, roztok nebo čípky.

Výpadky léků z trhu jsou stále častější. Důvodů je více

„Lékárník může dle potřeby upravit i dávkování generického léčivého přípravku, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem,“ říká Aleš Krebs s tím, že náhradní lék musí být vždy stejně účinný a bezpečný.

Při výpadku předepsaného léčiva a nemožnosti vydat jeho generickou substituci může lékárník i vydat jiný léčivý přípravek v jiné lékové formě nebo dokonce i s jinou léčivou látkou. Vždy však až po předchozí dohodě s lékařem, který jej pacientovi předepsal.

Generika vykrývají výpadky léků na trhu

Podle Krebse generické substituce lékárníkům často pomáhají při řešení nedostupnosti předepsaných léků. S čímž se ve svých praxích setkávají stále častěji [viz výše, pozn. red.]. Generika pro pacienta obvykle přinášejí i další benefit, nižší doplatek na předepsaný lék.

Mezi nejčastější důvody, proč lékárníci pátrají po generických substitucí k původnímu léku, patří výpadky léků na trhu. Ty způsobí například komplikace ve výrobě, logistické potíže či nepředvídatelný nárůst poptávky, se kterými výrobci nepočítali.

Většina užívaných léků může být lepších, ale není

Ovšem existují i situace, kdy ani v případě dostupné generické substituce nemůže lékárník pacientovi při výpadku jeho léku pomoci. A to je, pokud lékař s generickou substitucí výslovně nesouhlasí a na recept uvedl slovo „nezaměňovat“. Naštěstí i při takovém scénáři dovoluje zákon výjimku.

„I tehdy ale lékárník může léčivý přípravek nahradit, není-li k dispozici a je-li nezbytné jeho okamžité vydání,“ upozorňují lékárníci z ČLnK.

Další překážka nastává při nenahraditelnosti lékařem předepsaného léčiva, kdy dané generikum není registrované u SÚKLu.

Obava z generické substituce nejsou namístě

Někteří pacienti podle zkušeností lékárníků generické náhradě k původnímu léku na předpis ne vždy plně důvěřují. Mylně se domnívají, že jsou takové léky zcela odlišné od jejich originálů a jejich užívání se proto brání.

„Můžou být výdejem náhradního léčivého přípravku zmatení, a je tak na lékárnících, aby v takovém případě postupovali v zájmu pacienta a neohrozili jeho bezpečnou léčbu,“ říká viceprezident ČLnK Martin Kopecký.

Farma firmy varují před výpadky nejběžnějších léčiv

Pacienty důrazně varuje před zdvojeným užíváním léků při vydané generické substituci, kdy pacient současně užívá původní i nový léčivý přípravek.

Podle lékárníků ale existují i léčivé přípravky, které by se zaměňovat neměly. Mezi ně patří například imunosupresiva, antiepileptika, léky ovlivňující srdeční rytmus nebo léky na štítnou žlázu.

„Tedy léčivé přípravky, u kterých by substituce mohla znamenat kvantitativní změnu účinku nebo výskyt nežádoucích účinků,“ vysvětluje Martin Kopecký.

Nežádoucí reakce na generikum

Generické substituce lékárníci nedoporučují ani u pacientů, kteří v minulosti na zaměněný léčivý přípravek nedobře reagovali. Anebo u osob se zhoršenými kognitivními funkcemi.

„Nevhodná je generická substituce i u lokálních lékových forem – mastí a krémů, kde hraje masťový základ velkou roli v prostupnosti léčivé látky přes kožní bariéru,“ podotýká Aleš Krebs.

Léky EU vyrábí hlavně v Asii. Což nahrává výpadkům

Ve svých slovech odkazuje na stanovisko, které představenstvo ČLnK ke generickým substitucím vydalo v roce 2014. Dokument upravuje konkrétní pravidla i skupiny léčivých přípravků, pro které není generická substituce vhodná.

–VRN–

Výhoda generik je v současné době častých výpadků léků to, že zvyšují dostupnost léčivých přípravků. A to díky většímu počtu výrobců, což ovlivňuje i ceny léčiv, respektive snižuje jejich ceny. To s sebou ale přináší i určitá rizika, jak upozorňují sami lékárníci. Třeba konkurenční boje farmaceutických firem a až extrémní tlak na cenu léčivých přípravků, jehož důsledkem mohou být právě výpadky dodávek.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here