Za porušení zákona o cenách SÚKL udělil pokutu 9 mil. Kč

0
534
zakona_o_cenach
Foto: Pixabay.com

Loni uložil Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] pokuty za celkových 42,5 milionu korun. Nejvyšší pokutu devět milionů korun za porušování zákona o cenách vyměřil společnosti Balmir, která se zabývá distribucí léčiv.

Podle informací dostupných na webu SÚKL je devítimilionová pokuta za porušování zákona o cenách ve srovnání s ostatními sankcemi v témže roce skutečně mimořádná. Pokuty se většinou pohybují v jednotkách až desítkách tisíců korun. Například za porušování stejné normy loni dostala pokutu ve výši 35 tisíc korun Nemocnice Kyjov. Třicet tisíc korun lékový regulátor vyměřil ve stejné oblasti například společnosti EUC Klinika nebo společnosti Prag Emporion. O rok dříve, v roce 2021, vyměřil SÚKL nejvyšší pokutu 250 tisíc korun za porušování zákona o cenách společnosti MEDIAL.

„Pravidelně provádíme inspekce u regulovaných subjektů, kolegové aktivně monitorují situaci v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků a jednají na podnět veřejnosti nebo třeba policie a dalších správních orgánů České republiky. Podle závažnosti našich zjištění pak udělujeme sankce,“ popisuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

V loňském roce podle ní lékový ústav vydal 244 rozhodnutí o uložení správního trestu, kterými byly uloženy pokuty v celkové výši 42 478 500 korun. K tomu za porušování zákona Ústav vydal sedmnáct napomenutí. Vůbec nejčastěji SÚKL podle Storové loni pokutoval porušení zákona o léčivech. Milionové sankce ale udělil i za nelegální distribuci léčiv do zahraničí a za vývoz léků, jejichž distribuce mimo Česko byla zakázaná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Druhá nejvyšší pokuta SÚKL loni činí 5,1 mil. Kč

Druhou nejvyšší pokutu 5,1 milionu korun SÚKL loni vyměřil za porušení zákona o léčivech a zákona o návykových látkách pražské lékárnici PharmDr. Márie Hečkové. Konkrétně šlo o nelegální distribuci léčivých přípravků do zahraniční. A nelegální vývoz léčiv do zahraničí byl důvodem udělení i třetí nejvyšší pokuty ve výši pěti milionů korun lékárenské společnosti Devětsil. Ta provozuje několik lékáren převážně v Plzeňském kraji.

Obecně se dá říci, že SÚKL loni pokutoval podnikatele za porušování zákona o léčivech vůbec nejčastěji. A sankce v této oblasti dosahují i nejvyšších částek. Kupříkladu půlmilionovou pokutu vyměřil společnosti Veritale. Sankci 850 tisíc korun udělil společnosti Pharm GO 104 a brněnská Lékárna na Údolní loni v polovině roku dostala 1,5 milionovou pokutu za porušování téhož zákona. A ve výčtu pokut by se dalo v této sekci SÚKL pokračovat dále. Seznam potrestaných subjektů je totiž ve srovnání s ostatními jasně nejdelší.

Výpadky léků nejsou podle SÚKL dramatické, praxe mluví jinak

SÚKL podnikatele ve farmacii dále pokutoval i za porušení správné lékárenské praxe. Problémy nacházel i ve vedení evidence skladových zásob a příjmu a výdeje léčivých přípravků v lékárnách.

„Objevily se také případy, kdy došlo k výdeji léčivých přípravků i přesto, že byla tato léčiva stahována z oběhu,“ dodávají zástupci SÚKL.

Stále se podle nich kontroloři v praxi setkávají s porušováním pravidel správné distribuční praxe. A mezery často spatřují v hlášeních o distribuovaných léčivých přípravcích.

Milionové pokuty za vývoz léků do ciziny

Lékový ústav dohlíží na dodržování několika zákonů. Například zákona o léčivech, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o cenách či zákona o zdravotnických prostředcích. Přičemž veškeré vyměřené sankce za uplynulé roky zveřejňuje průběžně na svém webu.

SÚKL zřídil novou sekci pro zdravotnické prostředky

Kontroloři ze SÚKL sledují, jak již bylo řečeno, i dlouhodobě problematické přeshraniční vývozy léků. Pokuty za ně ročně dosahují milionů korun. Konkrétně za nelegální distribuci léčivých přípravků do zahraničí udělil SÚKL v roce 2022 pokuty za 11,35 milionu korun. Za vývoz léků, jejichž distribuce mimo ČR byla zakázaná mimořádným opatřením MZ ČR, udělil SÚKL pokuty v celkové výši 3,38 milionu korun. Dále za neoznámení záměru vyvést léčiva, která jsou uvedena na seznamu léčivých přípravků, u nichž zákon vyžaduje oznámit distribuci do zahraničí, Ústav uložil sankce za 2,53 milionu korun. / Veškeré od SÚKL vyměřené pokuty za porušování legislativy míří do státního rozpočtu.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here