Nemocnici Milosrdných bratří v Brně město postoupí řádu

0
484
radu
Foto: Nemocnice Milosrdných bratří

Spor ohledně dalšího provozu brněnské Nemocnice Milosrdných bratří se zřejmě vyřeší ještě letos. Město by ji mělo podle primátorky Markéty Vaňkové [ODS] převést do konce roku Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha.

K převodu nemocnice na řád by podle vedení města mělo dojít do konce letošního roku. Informaci přinesla Mladá fronta Dnes.

„Předběžně jsme si stanovili termín na převod na konec tohoto roku,” potvrdila deníku brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Zdůraznila přitom, že změnu nepoznají pacienti a nijak výrazně se nedotkne ani zaměstnanců a vztahu se smluvními zdravotními pojišťovnami.

Posun v léta trvajícím problému ocenil převor Martin Richard Macek: „S vedením města hledáme řešení, jak nám nemocnici převést. Konečně se opustila linka, kdy se hledaly důvody, proč to nejde.”

Spor ohledně provozu Nemocnice Milosrdných bratří mezi městem Brno, které je jejím současným provozovatelem, a zástupci řádu vedou obě strany několik let. Nemocnici v Polní ulici vybudoval řád, který o ni v roce 1948 při zestátňování majetku přišel. Nyní jsou v majetku řádu některé budovy a pozemky v areálu nemocnice a některé vlastní město a stát.

Řád Milosrdných bratří chce provozovat nemocnici NMB

Řád uzavřel s městem dlouhodobou smlouvu o spolupráci s tím, že si nemocnici jednou vezme zpět. Nemocnice jako organizace města si pak další smlouvou pronajímá část budov řádu, která ale před lety skončila a opakovaně se prodlužuje po několika měsících. Řád totiž projevil zájem nemocnici převzít, až do nynějška však bez výsledku. Aktuální smlouva o pronájmu nemocnice trvá do konce června, od roku 2018 je podesáté prodloužená. Podle Macka má být její platnost na dobu určitou jakousi pojistkou, že se jednání nezaseknou na mrtvém bodě.

Věci se daly do pohybu po odchodu Petra Hladíka

Překážky v převodu nemocnice na zmiňovaný řád v minulosti neustále spatřoval dnes již bývalý primátorčin náměstek pro zdravotnictví Petr Hladík [KDU-ČSL]. Ten se v lednu letošního roku přesunul na funkci náměstka ministra životního prostředí s tím, že si na jmenování ministrem počká do doby, než se funkce prezidenta republiky stane Petr Pavel. Dosluhující prezident totiž Hladíka do ministerské funkce kvůli vyšetřování kauzy privatizace brněnských bytů, a jak Zeman uvedl, i kvůli nedostatečné odbornosti, odmítl jmenovat. Hladík je rovněž prvním místopředsedou KDU-ČSL.

A převodu se dlouhodobě brání také ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Pavel Piler, který již dříve několikrát zpochybnil smysl převzetí nemocnice řádem. Domnívá se, že nemocnice má zůstat městu. Řád by mohl v areálu provozovat jen lůžka LDN [léčebna dlouhodobě nemocných]. V převzetí nemocnice řádem spatřuje i riziko, že by jako soukromý subjekt prováděl jen finančně výhodné úkony.

„Legislativa neumožňuje donutit soukromé zařízení poskytovat péči v rozsahu jako u nesoukromého zařízení. Pro soukromá zařízení bude vždy prioritou hlavně zisk. Což může způsobit neochotu dělat komplikované výkony s dlouhou dobou léčení, které se finančně nevyplatí. Nebo se může zdravotní péče pro pacienty prodražit a mnoho se stane nedostupných,“ argumentoval proti převodu již loni ředitel Piler.

Převor řádu Martin Macek naopak garantuje zachování stávající péče. Zároveň čeká, že se k řádu dostane soupis přístrojů nemocnice, bez čeho nelze jednat s pojišťovnami o úhradách zákroků a podobně.

Za město s řádem jedná primátorka, a jde to dobře

Nyní s převorem Mackem za město komunikuje primátorka Markéta Vaňková [ODS] spolu se zastupitelkou Dagmar Seidlovou [TOP 09]. Právě ta má nyní zdravotnictví v gesci.

„Jednání s panem převorem jsou velmi korektní a vstřícná. Teď jsou na řadě právní zástupci obou stran, kteří hledají takové možnosti převodu, které budou v souladu s právním řádem,“ uvedla primátorka Vaňková.

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

Zdůraznila, že vše se řeší tak, aby nebyla dotčena péče o pacienty. A aby se zachovaly stávající pracovní smlouvy i smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

„Je důležité, aby se už věci hýbaly kupředu. Musíme si uvědomit, že od skončení dvacetileté nájemní smlouvy už uplynulo pět let,” upozornil převor Macek.

Nemocnice Milosrdných bratří je jednou ze dvou nemocnic, kterou provozuje město. Druhou je Úrazová nemocnice. Obě zařízení mají přibližně pět set zaměstnanců.

–ČTK/RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here