Ukrajinci si letos žádají i o nový průkaz pojištěnce

1
2488
Ukrajinci
Foto: UNHCR

Po prodloužení loni udělené dočasné ochrany, o které je třeba požádat online do konce března 2023, musí Ukrajinci zažádat ještě o vystavení náhradního průkazu zdravotního pojištění.

V roce 2022 dočasně udělená pobytová víza ukrajinským běžencům skončí na konci března 2023. O prodloužení pobytového oprávnění na území České republiky žádají uprchlíci z Ukrajiny ještě před 31. březnem, a to online formou na webových stránkách Ministerstva vnitra [MV ČR].

Po dokončení elektronické registrace jim úřady dočasnou ochranu automaticky prodlouží do 30. 9. 2023. A ani poté nezůstanou lidé z Ukrajiny bez povolení k pobytu. Obratem totiž dostanou termín, ve kterém se osobně dostaví na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky [OAMP]. A tam úředníci posoudí jejich nárok na další prodloužení dočasné ochrany. Při splnění veškerých zákonných podmínek jim úřad pobytové oprávnění prodlouží do 31. 3. 2024.

Prodloužení průkazu zdravotního pojištěnce

A stejně jako tomu bylo při udělení dočasné ochrany v loňském roce, platí i letos, že s prodloužením dočasné ochrany získávají ukrajinští azylanti rovněž nárok vzdělání, přístup na pracovní trh, sociální dávky a hrazenou zdravotní péči. Nicméně po prodloužení dočasné ochrany po letošním 31. březnu si nesmí Ukrajinci zapomenout požádat také o vystavení nového náhradního průkazu zdravotního pojištění, jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR]. O náhradní průkaz si na rozdíl od loňského roku ale žádají sami.

Za tímto účelem připravujeme na webu https://pomocukrajine.vzp.cz on-line formulář, jehož prostřednictvím si budou moci azylanti náhradní průkaz sami vygenerovat,“ říká náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům Ivan Duškov.

Pro ověření totožnosti budou běženci z Ukrajiny podle Duškova potřebovat pouze původní náhradní průkaz pojištěnce. Prodloužený doklad si následně stáhnou do telefonu. Anebo si ho vytisknout z počítače.

„Nebude nutné osobně navštěvovat naše pobočky,“ upozorňuje Duškov.

Poslanci: Ukrajinci se nejvíce léčí s HIV a TBC

Online formulář pro vygenerování náhradního průkazu spustí VZP ČR do konce února. Pokud někomu průkaz končí dříve, o jeho novou verzi požádá na některé z poboček pojišťovny. O vystavení nového průkazu zdravotního pojištění stačí žádat pár dnů před skončením jeho platnosti. Náhradním průkazem zdravotního pojištění se azylanti prokazují při čerpání zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Roční náklady na péči o Ukrajince budou 2,15 mld. Kč

Samotná VZP ČR od loňského 24. února registrovala téměř 367,5 tisíce příchozích z Ukrajiny. Z nich necelých 120 tisíc připadá na děti do 18 let. Žen starších 18 let registrovala pojišťovna necelých 169 tisíc a mužů ve věku 18 a více let pak téměř 79 tisíc. Podle ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka vykázala zdravotnická zařízení pojišťovně péči za ukrajinské azylanty za celý loňský rok v objemu zhruba 1,75 miliardy korun.

„Podle dosavadního vývoje lze předpokládat, že za celých dvanáct měsíců, od chvíle, kdy k nám začali lidé z Ukrajiny přicházet, se tato suma bude pohybovat někde kolem 2,15 mld. korun,“ přibližuje Kabátek.

Dodejme, že všichni občané Ukrajiny, kteří požádají o dočasnou ochranu v souvislosti s válečným konfliktem, mají stejné právo na poskytnutí zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění jako občané České republiky.

Příchod Ukrajinců si žádá posílit adiktologické služby

V loňském roce podle dat VZP ČR nečerpalo žádnou zdravotní péči 58 procent u ní registrovaných Ukrajinců. Dalších zhruba 30 procent příchozích dostali hrazenou zdravotní péči do výše pěti tisíc korun.

„Nejčastěji se přitom jednalo o úhradu celkových prohlídek bez obtíží, tzn. zejména preventivních prohlídek,” dodává VZP ČR.

Došlo ale i na čerpání nákladné centrové léčby. Například u onkologických onemocnění, roztroušené sklerózy a antivirotik, které VZP ČR zaplatila 772 azylantům. Nejnákladnější péči přesahující milion korun dosud u pojišťovny dostalo 118 ukrajinských pacientů.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here